Úterý, 7. dubna 2020

Zpravodaj ÚZSVM

Zpravodaj

07.02.2020
Zpravodaj ÚZSVM jednou měsíčně informuje o nejdůležitějších či nejzajímavějších událostech, které se na Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových staly, ale i o těch, které se chystají.

Zpravodaj

02.02.2017
Zpravodaj ÚZSVM jednou měsíčně informuje o nejdůležitějších či nejzajímavějších událostech, které se na Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových staly, ale i o těch, které se chystají.