Způsob nabývání majetku

Hospodaření s majetkem státu, s nímž je příslušný hospodařit dle ustanovení § 10 ve spojení s § 11 odst. 4 zákon č. 219/2000 Sb. Úřad, lze rozdělit do dvou základních okruhů: 
  1. hospodaření s majetkem státu, který stát nabyl formou odúmrti, děděním ze závěti, rozhodnutím příslušného orgánu, na základě mezinárodní smlouvy nebo na základě jiných skutečností stanovených zákonem
  2. hospodaření s majetkem státu, u něhož při jeho nabytí státem není patrno, které organizační složce státu přísluší hospodaření s tímto majetkem nebo o němž se zjistí, že s ním žádná organizační složka státu nehospodaří