Pátek, 24. března 2017

odbor Odloučené pracoviště Hodonín

Odbor Odloučené pracoviště kompletně zajišťuje v rámci své územní působnosti v okrese Hodonín:

  • správu, hospodaření a nakládání s majetkem státu podle § 9, 10 a 11 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů;
  • úkoly vyplývající pro Úřad z  příslušných ustanovení zákona č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
  • činnost hospodářské správy.


Adresa:
Štefánikova 28
695 01 Hodonín
Ředitel:
Ing. Václav Sklenář
Tel.: 518 398 413
E-mail: vaclav.sklenar@uzsvm.cz
Životopis: CV_prof_Sklenář.pdf

Kontakt

Z činnosti odboru Odloučeného pracoviště Hodonín

ÚZSVM odvedl do státního rozpočtu přes 50 tisíc pocházející z trestné činnosti

06.03.2017

Hodonínské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) odvedl do státního rozpočtu částku 53 500 korun. Finanční hotovost byla zajištěna u obviněného, který spáchal zločin zkrácení daně, poplatku a povinné podobné platby.

ÚZSVM prošetřil pozemky po Anně Masarykové ze seznamu nedostatečně identifikovaných vlastníků

03.02.2017

Pracovníci Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových narazili při zpracovávání seznamu nedostatečně identifikovaných vlastníků na spoluvlastnici lesních pozemků o výměře 1 966 m2 Annu Masarykovou, jejíž adresa byla neznámá. Nabízela se otázka, zda by se mohlo jednat o příbuznou prezidenta T. G. Masaryka.

Zaměstnanci ÚZSVM objevili zajímavou minulost státního pozemku

24.01.2017

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Hodoníně zjistil při šetření nabývacích titulů k pozemku ve vlastnictví státu zajímavou minulost.

další aktuality