Úterý, 17. října 2017

odbor Odloučené pracoviště Hodonín

Odbor Odloučené pracoviště kompletně zajišťuje v rámci své územní působnosti v okrese Hodonín:

  • správu, hospodaření a nakládání s majetkem státu podle § 9, 10 a 11 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů;
  • úkoly vyplývající pro Úřad z  příslušných ustanovení zákona č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
  • činnost hospodářské správy.


Adresa:
Štefánikova 28
695 01 Hodonín


Tel.: 518 398 431
E-mail: pavla.kenova@uzsvm.cz

Z činnosti odboru Odloučeného pracoviště Hodonín

ÚZSVM prodal rodinný dům v Kněždubi za 982 tisíc korun

13.10.2017

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Hodoníně završil předáním klíčů prodej rodinného domu, vedlejší stavby a dvou pozemků (celkem o výměře 883 m2) v centru obce Kněždub. Majetek prodaný za 982 tisíc korun připadl státu jako odúmrť.

ÚZSVM prodal rodinný dům v obci Hýsly za 60 tisíc korun

11.08.2017

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Hodoníně prodal ve čtvrtém kole výběrového řízení pozemek a na něm stojící rodinný dům v obci Hýsly za 60 105 korun. Stát získal tento majetek v dědickém řízení poté, co se nepodařilo majetek zůstavitele zpeněžit v rámci provedené likvidace dědictví.

ÚZSVM prodal pozemek v Hodoníně za více než 200 tisíc korun

24.07.2017

Pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Hodoníně prodalo pozemek v centru města Hodonína za 201 100 korun.

další aktuality