Středa, 10. února 2016

Tiskové zprávy

Objem nevyřešených smluv IBV klesl v roce 2015 meziročně o 150 milionů korun

05.02.2016

O téměř 150 milionů korun se v roce 2015 meziročně snížil objem prostředků u smluv o státním příspěvku na individuální bytovou výstavbu (IBV), u kterých ještě neuplynuly termíny sjednaných smluvních podmínek a smluvní podmínky nebyly zatím porušeny nebo porušení nebylo zjištěno.

Poslanecká sněmovna přijala novelu zákona o majetku státu

19.01.2016

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky dnes na svém jednání schválila novelu zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích (zákon o majetku státu).

Soud pravomocně zamítl nároky Casina Kartáč

18.01.2016

Městský soud v Praze zamítl nároky společnosti Casino Kartáč na náhradu údajné škody ve výši 567 milionů korun, která měla dle tvrzení žalobce vzniknout nesprávným úředním postupem Ministerstva financí. Ministerstvo financí bylo ve sporu zastupováno právními zástupci Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM).

Další tiskové zprávy

Aktuality

Pozemek u hradeb města Kadaně se prodal za téměř 834 tisíc

10.02.2016

Zaměstnanci regionálního pracoviště ÚZSVM Chomutov prodali pozemek o výměře 538 m2, nacházející se v těsné blízkosti historické části města Kadaň v proluce starší obytné zástavby v ulici Sokolovská. Vítěz výběrového řízení nabídl za nemovitost, původně zapsanou v katastru na neznámého vlastníka, téměř 834 tisíc korun, tedy více jak pětinásobek původně požadované minimální kupní ceny.

ÚZSVM obohatil sbírky Technického muzea v Brně o mandl

09.02.2016

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Břeclavi převedl Technickému muzeu v Brně elektrický mandl značky Veritas 19103. Státu mandl připadl v roce 2012 na základě rozhodnutí Okresního soudu v Břeclavi.

Městys Mlázovice bezúplatně získal pozemek s bývalým hřbitovem u místního kostela

08.02.2016

Regionální pracoviště ÚZSVM Jičín bezúplatně převedlo městysu Mlázovice pozemek s bývalým hřbitovem u kostela Nejsvětější Trojice, který je ve vlastnictví obce.

Plzeňský kulturní dům Svornost ve čtvrti Doubravka má nového majitele

05.02.2016

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) prodal komplex budov tvořících bývalý kulturní dům Svornost v Plzni na Doubravce za 8,83 milionu korun společnosti C Kapital Inwest.

archiv aktualitarchiv aktualit |  Další aktuality
RSSRSS
Plzeň České Budějovice Praha Střední Čechy Ústí nad Labem Hradec Králové Brno Ostrava Mapa

Pracoviště

Pro informace o činnosti ÚZSVM
přejděte na příslušné pracoviště.

Aktuální nabídka majetku k prodeji

Movitá věc


Obec:
Cena: 25 Kč


ZOD 11. KVĚTEN a.s. - akcie


Obec:
Cena: 878 570 Kč


REDASH, a.s. - akcie - 2. kolo


Obec:
Cena: 732 Kč


Nebyly nalezeny žádné záznamy