Informace o platbě daně z nemovitých věcí

20.12.2023

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) upozorňuje veřejnost na změny spojené s podáním daňového přiznání k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2024.

V souvislosti s přijetím novely zákona o dani z nemovitých věcí s účinností od 1. 1. 2024 nově jsou poplatníkem a musí podat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2024 uživatelé nemovitostí (pozemky, stavby či jednotky, které neslouží k bydlení), s nimiž je příslušný hospodařit ÚZSVM.

Upozorňujeme, že po dobu roku 2024 bude platit, že uživatel není poplatníkem daně v případě zdanitelných jednotek, které zahrnují nebytový prostor pouze v podobě sklepa nebo komory, nebo v případě zdanitelných staveb v podobě budov obytného domu (bytový dům či rodinný dům). Tato výjimka se v roce 2025 a následujících letech již neuplatní.

 

Příklady (zdroj: www.financnisprava.cz):

Pan Trnka má od roku 2019 pronajatou garáž od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Dosud poplatníkem daně ze staveb a jednotek z titulu pronájmu této garáže nebyl. Má povinnost podat daňové přiznání na zdaňovací období roku 2024?

Ano, pan Trnka se z důvodu změny právní úpravy stává poplatníkem daně ze staveb a jednotek, neboť na základě nájemní smlouvy s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových je uživatelem garáže, a proto má povinnost ve lhůtě do 31. 1. 2024 podat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2024.

 

Pan Opička od roku 2013 užívá pozemek, jehož vlastník není znám. Tento pozemek přiznal na zdaňovací období roku 2014 a každoročně z něj platí daň z nemovitých věcí. V roce 2024 bude tento pozemek neznámého vlastníka převeden na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Má pan Opička povinnost podat daňové přiznání na zdaňovací období roku 2024?

Ne, z důvodu převodu vlastnického práva z neznámého vlastníka na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových nemá povinnost podat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2024, protože nedojde ke změně v osobě poplatníka.

 

Další informace k dani z nemovitých věcí naleznete na webových stránkách Finanční správy: https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-nemovitych-veci.

Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.