Čtvrtek, 23. května 2019

Tiskové zprávy

ÚZSVM informuje obce a kraje o možnostech získání nepotřebného státního majetku

14.05.2019

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) ve spolupráci s Ministerstvem financí vytvořil informační materiál, který jednoduchou a přehlednou formou seznamuje zástupce obcí a krajů s problematikou hospodaření a nakládání s nepotřebným majetkem státu a popisuje způsoby, jakými je možné tento majetek od ÚZSVM získat.

Stát uspěl s nárokem na náhradu škody ve výši 97 mil. Kč v kauze solárních elektráren

07.05.2019

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) uspěl v rámci trestního řízení vedeného ve věci společnosti Talwin, ve kterém zastupoval Ministerstvo průmyslu a obchodu. Ke kauze ohledně solárních elektráren se ÚZSVM připojil s nárokem na náhradu škody a bylo mu vyhověno v částce ve výši 97 645 445 Kč.

ÚZSVM vyřešil už více než 27 tisíc nemovitostí s nejasným vlastníkem

03.04.2019

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) do konce února roku 2019 prošetřil již 27 423 nemovitostí zapsaných v katastru nemovitostí na nedostatečně identifikované vlastníky. Oproti konci roku 2014 jde o nárůst o 527 %. V katastru nemovitostí je stále přes 190 tisíc nemovitostí s nejasným vlastníkem.

Další tiskové zprávy

Aktuality

ÚZSVM získal bezmála dvě stě tisíc za pozemek neznámého vlastníka v Žitenicích

23.05.2019

Úřad pro zastupování státu v Litoměřicích prodal pozemek v minulosti zapsaný na neznámého vlastníka. Jednalo se o pozemek o výměře 471 m2 ležící v katastrálním území Žitenice. Kupující, který o nemovitost požádal, ji získal za kupní cenu ve výši 198 080 Kč.

Stoprocentní úspěšnost elektronických aukcí v Českých Budějovicích

22.05.2019

Českobudějovické pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových od loňského roku využívá k prodeji movitých věcí elektronické aukce. Do konce dubna vyhlásilo jedenáct aukcí na prodej jednotlivých věcí nebo jejich souborů.

ÚZSVM přemístil pracovníky Úřadu práce v Rokytnici nad Jizerou do nového sídla

22.05.2019

Semilské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových pomohlo Úřadu práce ČR přemístit dva zaměstnance z detašovaného kontaktního pracoviště v Rokytnici nad Jizerou do prostor kontaktního pracoviště v Jilemnici. Důvodem uskutečněného přesunu bylo ukončení komerčního nájmu nebytových prostor v nestátní budově v Rokytnici nad Jizerou.

Stát ušetří v Hradci Králové ročně 148 tisíc Kč

22.05.2019

Pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Hradci Králové navrhlo přemístění krajského pracoviště Státního fondu životního prostředí České republiky.

archiv aktualitarchiv aktualit |  Další aktuality
RSSRSS
Plzeň České Budějovice Praha Střední Čechy Ústí nad Labem Hradec Králové Brno Ostrava Mapa

Pracoviště

Pro informace o činnosti ÚZSVM
přejděte na příslušné pracoviště.

Aktuální nabídka majetku k prodeji