Pondělí, 25. března 2019

Tiskové zprávy

ÚZSVM snížil do konce roku 2018 počet bezprizorních státních nemovitostí o 63 procent

14.03.2019

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) dokázal do konce roku 2018 snížit počet bezprizorních nemovitostí zapsaných na zaniklé a nedohledané státní subjekty již o 63 % (tj. o 5 793 nemovitostí). Zároveň se podařilo snížit počet nedohledaných a zaniklých subjektů o 52 % (tj. o 669 subjektů). Údaje vychází z aktualizovaného materiálu Mapa majetku státu, kterou ÚZSVM vytvořil vlastními silami.

ÚZSVM zveřejňuje seznam nemovitostí dotčených zvažovanou výstavbou administrativního komplexu

27.02.2019

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) zveřejnil pracovní model plánovaných přesunů státních institucí na území hlavního města Prahy v souvislosti se zvažovanou výstavbou administrativního komplexu a navazujících dislokačních změn. Data o budovách vycházejí zejména z Centrálního registru administrativních budov (CRAB), z dotazníkového šetření a katastru nemovitostí.

ÚZSVM zveřejnil průzkum trhu ohledně možností řešení administrativního komplexu

20.02.2019

Na území hlavního města Prahy stát platí za umístění státních zaměstnanců téměř půl miliardy korun ročně v nestátních budovách jen na nájemném. Kromě snížení nájmů je cílem i snížení roztříštěnosti, umístění státních institucí, odstranění zbytečných investic do energeticky náročných budov. Tato situace není řešitelná jinak než pořízením nových administrativních budov, nejlépe souboru budov v jedné lokalitě jako administrativní komplex.

Další tiskové zprávy

Aktuality

ÚZSVM nabízí organizačním složkám státu školení k Elektronickému aukčnímu systému

25.03.2019

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) nabízí organizačním složkám státu a státním organizacím možnost přihlásit se na školení k zadávání nabídek do Elektronického aukčního systému.

Stát získal téměř milión korun z dědictví a trestné činnosti na Teplicku

25.03.2019

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Teplicích získal ze dvou odúmrtí finanční prostředky ve výši 871 447 Kč a 66 741 Kč na základě usnesení Okresního soudu v Teplicích.

Ve Strakonicích pátrají po nedostatečně identifikovaných vlastnících staveb

25.03.2019

Po poslední aktualizaci údajů předávaných z Českého úřadu zeměměřického a katastrálního do evidence Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v rámci spolupráce na dohledávání nedostatečně identifikovaných vlastníků v katastru nemovitostí bylo na Strakonicku předáno osm staveb zapsaných na osoby bez uvedeného identifikátoru, to znamená bez rodného čísla na listu vlastnickém.

ÚZSVM v Liberci převedl podíl lesních pozemků na Lesy ČR

22.03.2019

Pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Liberci převedlo Lesům ČR podíly na pozemcích, které pocházely z dědictví.

archiv aktualitarchiv aktualit |  Další aktuality
RSSRSS
Plzeň České Budějovice Praha Střední Čechy Ústí nad Labem Hradec Králové Brno Ostrava Mapa

Pracoviště

Pro informace o činnosti ÚZSVM
přejděte na příslušné pracoviště.

Aktuální nabídka majetku k prodeji