ÚZSVM snížil počet bezprizorních nemovitostí zapsaných na zaniklé subjekty o téměř 80 procent

16. 02. 2021
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) snížil od roku 2015 počet bezprizorních nemovitostí zapsaných na zaniklé a nedohledané státní instituce o 7 231 nemovitostí (tj. o 78,8 %). Počet nedohledaných a zaniklých subjektů se podařilo snížit o 926 (tj. o 72 %). V roce 2020 se poprvé od počátku projektu Mapa majetku státu podařilo zajistit, aby počet nedohledaných a zaniklých subjektů byl menší, než počet existujících státních subjektů v katastru nemovitostí.
Více...

ÚZSVM dosáhl v roce 2020 čtvrtých nejvyšších příjmů ve své historii

10. 02. 2021
Příjmy Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) dosáhly v roce 2020 celkem 1 391 392 772 korun, což představuje čtvrtou nejvyšší částku od jeho vzniku v roce 2002. Oproti schválenému rozpočtu se podařilo příjmy navýšit o téměř 53 %.
Více...

ÚZSVM zrekonstruoval budovu bývalé virologie v Českých Budějovicích

03. 02. 2021
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) dokončil rozsáhlou rekonstrukci budovy bývalé virologie v ulici L. B. Schneidera v Českých Budějovicích. Do nových administrativních prostor se brzy přesune 33 zaměstnanců Nejvyššího kontrolního úřadu a Českého telekomunikačního úřadu.
Více...

ÚZSVM vyřešil již více než 37 tisíc nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem

01. 02. 2021
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) zahájil do konce roku 2020 šetření u 71 871 položek zapsaných v katastru nemovitostí na nedostatečně identifikované vlastníky (NIV), z toho již prošetřil 37 129 nemovitostí. Nejčastějším výsledkem šetření bylo podání podnětu k zahájení dědického řízení (téměř 61 % případů).
Více...

Rezort financí uspěl v dalším sporu s Casinem Kartáč o téměř 1,5 miliardy Kč

22. 01. 2021
Právní zástupci Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) uhájili státu u Obvodního soudu pro Prahu 1 ve sporu se společností CASINO KARTÁČ Group, a.s. částku ve výši 1 407 270 000 Kč s příslušenstvím, kterou společnost požadovala jako náhradu škody za údajný ušlý zisk z důvodu nesprávného postupu Ministerstva financí při vydávání povolení k provozování interaktivních videoloterijních terminálů. Právě Ministerstvo financí v tomto sporu zastupovali právní zástupci ÚZSVM.
Více...

Do zrekonstruované budovy v Liberci se díky ÚZSVM přesunula policie

18. 01. 2021
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) zrekonstruoval nevyužívané prostory bývalé kuchyně a zasedací místnosti ve své administrativní budově na nám. Dr. E. Beneše 26 v Liberci. Nově vybudované kanceláře od minulého týdne využívají zaměstnanci cizinecké policie.
Více...

ÚZSVM za pět let snížil počet nevyužitých budov o 95 procent

12. 01. 2021
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) dokázal od roku 2015 razantně snížit počet nevyužitých budov o 95 % (tj. o 458 budov). V jeho majetku po celé republice tak na sklonku roku 2020 zůstalo pouze 22 budov bez využití, zatímco v roce 2015 to bylo 480 budov.
Více...

Stát díky ÚZSVM za dva roky prodal v elektronických aukcích nemovitosti za téměř půl miliardy korun

11. 11. 2020
Zájemci o nepotřebný státní majetek mohou již dva roky v elektronickém aukčním systému Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) nakupovat také nemovitosti. Od 1. listopadu 2018 do 31. října 2020 proběhlo 1 092 výběrových řízení s elektronickou aukcí (elektronických aukcí), z nichž stát získal téměř 490 milionů korun.
Více...

Příjmy ÚZSVM za tři čtvrtletí letošního roku dosáhly 1, 1 miliardy korun

22. 10. 2020
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) dosáhl v období od ledna do konce září roku 2020 příjmů ve výši 1 133 837 502 korun. V meziročním porovnání příjmy vzrostly o téměř 60 milionů korun. Zároveň se jedná o druhý nejlepší výsledek za toto období od roku 2015.
Více...

ÚZSVM prezentoval městům a obcím možnosti převodu nepotřebného státního majetku

05. 10. 2020
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) se účastnil krajských setkání Svazu měst a obcí, kde prezentoval možnosti převodu nepotřebných státních nemovitostí. Pro obce je prospěšné některé nepotřebné státní nemovitosti získat, protože jim umožní nové investice ve prospěch občanů a případně pomůžou narovnat chyby ve vlastnických vztazích z dávné minulosti. ÚZSVM bezúplatně převedl jen v letech 2016–2019 na samosprávy celkem 10 835 nemovitostí v účetní hodnotě 912 431 747 Kč.
Více...

V katastru nemovitostí je stále téměř 175 tisíc nemovitostí s nejasným vlastníkem

10. 09. 2020
V katastru nemovitostí bylo k 1. srpnu 2020 evidováno celkem 369 543 položek s nedostatečně identifikovaným nebo neznámým vlastníkem. Jeden nedostatečně identifikovaný vlastník může vlastnit několik různých nemovitostí a jednu nemovitost může spoluvlastnit více nedostatečně identifikovaných vlastníků. Reálně se tak jedná o 174 793 nemovitostí, které nemají správně zapsaného vlastníka. Z toho je 169 624 pozemků a 5 169 staveb.
Více...

ÚZSVM se podařilo snížit počet bezprizorních státních nemovitostí za pět let o více než 73 procent

08. 09. 2020
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) dokázal od roku 2015 do poloviny roku 2020 snížit počet nemovitostí zapsaných na nedohledané a zaniklé státní subjekty o více než 73 % (tj. o 6 729 nemovitostí). Zároveň se podařilo snížit počet nedohledaných a zaniklých subjektů o 66 % (tj. o 850 subjektů). Údaje vychází z aktualizovaného materiálu Mapa majetku státu, kterou ÚZSVM vytvořil vlastními silami.
Více...

V prvním pololetí uhájil ÚZSVM státu přes 11,7 miliardy korun

20. 07. 2020
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) byl v prvním pololetí 2020 úspěšný v soudních sporech v částce 11,7 miliardy korun. Za první pololetí ÚZSVM uzavřel také celkem 672 dohod o zastupování jiných organizačních složek státu.
Více...

ÚZSVM dosáhl v polovině letošního roku příjmů ve výši 770 milionů korun

16. 07. 2020
Příjmy Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) dosáhly od ledna do konce června letošního roku celkem 769 935 134 korun, což je nejvíce od roku 2015. V meziročním porovnání pak příjmy ÚZSVM vzrostly o 351 tisíc korun.
Více...

ÚZSVM detailně zaměřil areál bývalé věznice v Uherském Hradišti a spustil speciální web

14. 07. 2020
Zaměření a podrobné zdokumentování přesné podoby všech staveb v areálu bývalé věznice v Uherském Hradišti pomocí 3D laserového skenování je dalším důležitým krokem Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) k záchraně této jedinečné kulturní památky. ÚZSVM také spustil k rekonstrukci bývalé věznice novou internetovou stránku.
Více...
Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.