Přihlaste se k odběru novinek, kdy Vám pravidelně jednou týdně budeme zasílat nejdůležitější zprávy z každého regionu přehledně, jednoduše a s exkluzivním předstihem před vydáním na webu, i nejnovější tiskové zprávy. Pokud chcete také upozornění na zajímavé prodeje, můžete se přihlásit k odběru nových nabídek z našeho webu www.nabidkamajetku.cz. Více informací k odběru prodejních nabídek naleznete zde.

Registrace k odběru novinek

* Povinný údaj

Kliknutím na tlačítko „Registrovat k odběru aktualit“ uděluji Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen "ÚZSVM") jakožto správci souhlas se zpracováním a uchováním mých osobních údajů, v rozsahu zde uvedeném, za účelem registrace k odběru aktualit. Zpracování osobních údajů je prováděno v souladu s požadavky Obecného nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně osobních údajů (dále také „GDPR“) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Tento souhlas uděluji ÚZSVM po dobu vydávání aktualit nebo do odvolání uděleného souhlasu.

Beru na vědomí, že výše udělený souhlas mohu kdykoliv odvolat doručením zprávy o odvolání mého souhlasu na e-mailovou adresu:tiskove@uzsvm.cz nebo k odvolání souhlasu mohu použít odkaz, který je součástí každé zasílané aktuality. Odvoláním souhlasu ukončí ÚZSVM zasílání aktualit, ale není tímto dotčena zákonnost zpracování mých osobních údajů před odvoláním souhlasu.

Dále beru na vědomí, že mám za podmínek stanovených v GDPR právo požadovat od správce (ÚZSVM) přístup k mým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a dále mám právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů a právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů. Rovněž mám právo získat od ÚZSVM potvrzení, zda moje e-mailová adresa zpracovávána a pokud je zpracování prováděno na poskytnutí informací podle čl. 15 GDPR.

Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.