Působnost a rozpočet

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových byl zřízen k 1. 7. 2002, zákonem č. 201/2002 Sb. ÚZSVM je organizační složkou státu spadající do resortu Ministerstva financí. Svou činnost vykonává prostřednictvím 8 územních pracovišť, 32 regionálních pracovišť a 6 samostatných oddělení územních pracovišť. Ústředí sídlí v Praze.

 

Mezi hlavní agendy ÚZSVM patří zastupování státu v majetkových právních jednáních, hospodaření s vymezeným státním majetkem a dislokační agenda. ÚZSVM zastupuje stát před soudy, rozhodčími orgány, správními úřady a jinými orgány ve věcech týkajících se majetku státu. ÚZSVM spravuje vybraný nemovitý i movitý majetek státu a zajišťuje jeho účelné a hospodárné využití nebo prodej. ÚZSVM optimalizuje rozmístění státních institucí na území ČR, zejména přesunem z komerčních nájmů do státních budov. K analýzám možných úspor používá Centrální registr administrativních budov (CRAB).

 

Právní agenda

 • ÚZSVM zastupuje státní instituce v právních jednáních s dlouhodobou úspěšností více než 90 %.
 • V roce 2023 uhájil ÚZSVM státu 2,52 miliardy korun.
 • Výrazně roste počet dohod o předání právních sporů ze státních institucí na ÚZSVM. Za rok 2023 bylo uzavřeno 1 037 takových dohod.
 • Nejčastěji zastupovanými organizačními složkami státu jsou Ministerstvo spravedlnosti, Státní pozemkový úřad, Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo životního prostředí.
 • K 31. 12. 2023 ÚZSVM vedl 8 680 otevřených právních jednání s celkovou žalovanou částkou více než 179 miliard korun. 

Hospodaření s majetkem

 • Příjmy ÚZSVM v roce 2023 dosáhly 1,83 miliard korun. Jednalo se o příjmy převážně z prodejů nepotřebného majetku, dále příjmy z pronájmů majetku a ostatní nedaňové příjmy, které jsou nejčastěji vázané na tzv. odúmrtě.
 • Výdaje ÚZSVM v roce 2023 činily necelých 1,74 miliardy korun.
 • ÚZSVM spravuje téměř 200 tisíc majetkových položek v souhrnné účetní hodnotě cca 1 miliardy korun.
 • V majetkovém portfoliu se nachází nemovitý i movitý majetek. Dále pak cenné papíry, majetkové účasti a další finanční majetek a zvířata.
 • V roce 2023 ÚZSVM prodal 4 363 nemovitostí a dalších 16 661 převedl bezúplatně nejčastěji jiným státním institucím nebo obcím.
 • Nemovitosti zapsané na neexistující státní subjekty ÚZSVM přepisuje na správné vlastníky, a to díky jedinečnému projektu Mapa majetku státu. Do konce roku 2023 dokázal snížit počet takovýchto nemovitostí o 8 797 (tj. o 96 %).
 • ÚZSVM se od roku 2014 věnoval agendě nedostatečně identifikovaných vlastníků nemovitostí (NIV). Zveřejňoval seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovanými vlastníky, který obsahoval údaje o téměř 150 tisících nemovitostech. Rok 2023 byl posledním z desetileté lhůty stanovené novým občanským zákoníkem, během které se vlastníci mohli přihlásit o svá práva. Během roku 2023 vyřešil ÚZSVM 14 710 případů NIV, celkem pak 65 519 případů NIV.

Dislokační agenda

 • V Centrálním registru administrativních budov (CRAB) je evidováno 2 328 administrativních budov.
 • Nejvíce administrativních budov podle CRAB pro své zaměstnance v roce 2023 využívalo Ministerstvo práce a sociálních věcí (462 budov), Ministerstvo vnitra (403 budov) a Ministerstvo financí (267 budov).
 • ÚZSVM díky analýzám z CRAB porovnává výdaje na nájemné, provoz a údržbu administrativních budov a upozorňuje státní instituce na excesy v jejich výdajích a vyzývá je k nápravě.
 • Úspory ze státem provedených dislokačních záměrů za rok 2023 dosáhly 49 milionů
  korun ročně za hrazené nájemné.

 

Rozpočet

 

 

 

Přílohy:Základní informace o ÚZSVM_ETR.pdfÚZSVM - všeobecný leták 2023.pdfÚdaje zveřejňované podle § 5 odst 2 písm a) zákona č 27-2017 Sb.pdfÚdaje zveřejňované podle § 5 odst 2 písm a) zákona č 23-2017 Sb. o pravidlech rozpočtové odpovědnosti.pdfSchválený rozpočet ÚZSVM 2024-2026.pdfRozpočet ÚZSVM 2007-2023.zipNávrh 2023 - 2025.pdf
Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.