Hospodaření s majetkem státu

ÚZSVM spravuje téměř 200 tisíc majetkových položek v souhrnné účetní hodnotě cca 15,6 miliard korun. V majetkovém portfoliu se nachází nemovitý i movitý majetek, dále pak cenné papíry, majetkové účasti a další finanční majetek a také zvířata. Převážnou část majetku převzal ÚZSVM v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů. Dále přebírá nepotřebný majetek od ostatních organizačních složek státu. ÚZSVM rovněž získává majetek z odúmrtí, tedy v případech, kdy lidé zemřou bez zákonných či závětních dědiců, ze soudních úschov nebo majetek propadnutý či zabraný v trestním nebo správním řízení.

 

V této části se také dozvíte, jak ÚZSVM s takto nabytým majetkem dále hospodaří a jaké jsou možnosti si takový majetek od ÚZSVM koupit, pronajmout či propachtovat. Naleznete zde i seznam všech nemovitostí v příslušnosti hospodaření ÚZSVM a také informace, jak ÚZSVM postupuje při vydávání historického majetku církvím.

Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.