Zajištěný majetek

Do kategorie zajištěného majetku spadají věci, ať už movité či nemovité, které jsou zajištěny pro potřeby trestního řízení. Charakteristické pro správu zajištěného majetku je, že stát pečuje o zajištěné majetkové hodnoty, které jsou stále ve vlastnictví jiných osob. Správa majetku musí být vykonávána tak, aby po dobu zajištění byla uchována jeho hodnota.

 

ÚZSVM může být na základě zákona o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení pověřen správou zajištěného majetku. V převážné většině případů je ÚZSVM pověřován správou movitého majetku, především motorových vozidel.

 

ÚZSVM zajišťuje výkon správy zajištěného majetku takovým způsobem, aby po dobu zajištění byla uchována jeho hodnota (cena a fyzický stav). ÚZSVM zároveň zajišťuje jeho kontrolu a administrativu. Hlavní význam této činnosti spočívá v odlehčení orgánům činným v trestním řízení od vlastní péče o zajištěný majetek. 

 

Orgány činné v trestním řízení za rok 2020 pověřily ÚZSVM správou 7 262 položek zajištěného majetku v souhrnné evidenční hodně 221 milionů korun. Ke konci roku 2020 ÚZSVM spravoval celkem 3 419 položek zajištěného majetku v evidenční hodnotě přes 149 milionů korun.

Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.