Způsob hospodaření s nabytým majetkem

Majetek, který ÚZSVM sám potřebuje pro výkon své činnosti či ve veřejném zájmu, si ponechá. V opačném případě ÚZSVM nabízí majetek organizačním složkám státu a státním organizacím. Jedná-li se například o předměty, které mají historickou hodnotu, ÚZSVM je zdarma předává galeriím či muzeím. Zachovalé vybavení domácností, elektroniku nebo vybavení pro sport zdarma předává dětským domovům, výchovným ústavům, státním lázním nebo nemocnicím.

 

V případě, že státní instituce nemají o majetek zájem, nabídne ho ÚZSVM veřejnosti k prodeji formou transparentního výběrového řízení, dražby nebo elektronické aukce na webových stránkách www.nabidkamajetku.cz.

 

Jiné způsoby naložení s majetkem jsou možné výjimečně při splnění a doložení určitých podmínek, jako je například veřejný zájem či hospodárnost. Za určitých spíše výjimečných podmínek lze nemovitost například prodat nebo bezúplatně převést napřímo fyzické nebo právnické osobě. Častěji se lze setkat s přímými prodeji nebo bezúplatnými převody obcím či krajům. Podmínky pro tyto převody a další informace pro obce a kraje jsou uvedeny zde.

 

V roce 2023 ÚZSVM bezúplatně převedl celkem 16 661 položek nemovitého majetku v hodnotě převyšující 892 milionu korun. Nejčastěji se jednalo o převody na jiné státní instituce, vlastníky bytů a obce či kraje. Více informací k bezúplatným převodům nalezente zde.

 

Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.