Veřejné zakázky

ÚZSVM uveřejňuje úplné a závazné znění zadávacích podmínek k jednotlivým veřejným zakázkám výhradně na profilu zadavatele, kterým je Národní elektronický nástroj (NEN). Obsah webových stránek v této sekci je proto pouze informativního charakteru a není z hlediska rozsahu informací místem sloužícím jako podklad pro vypracovávání nabídek v souladu s požadavky zadavatele, ani nereaguje na případné aktualizace zadávacích podmínek. Webové stránky se omezují pouze na stručný přehled veřejných zakázek zadávaných dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, včetně některých veřejných zakázek malého rozsahu. Uzavřené smlouvy na veřejné zakázky, na které se vztahuje povinnost uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), jsou uveřejňovány v Registru smluv MV.

Adresa profilu zadavatele: https://nen.nipez.cz/profil/uzsvm

Filtr

Oprava římsy a okapu budov č.p. 20 a č.p. 1289, Beroun
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na stavební práce
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-24-V00017351
Přípravná dokumentace pro veřejnou zakázku Demolice Kal u Klatov
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/verejne-zakazky/detail-zakazky/N006-24-V00017047/zadavaci-dokumentace
Oceňování nemovitého majetku pro Územní pracoviště Střední Čechy
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-24-V00015444
Nákup hygienických, čisticích a dezinfekčních prostředků, ÚP Brno 2024
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na dodávky
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/verejne-zakazky/detail-zakazky/N006-24-V00016282/zadavaci-dokumentace
Svoz odpadů z lokality Znojmo a Moravský Krumlov
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/verejne-zakazky/detail-zakazky/N006-24-V00016263/zadavaci-dokumentace
Údržba zeleně ve správě OP Zlín 2024
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/verejne-zakazky/p:vz:query=16197/detail-zakazky/N006-24-V00016197/zadavaci-dokumentace
Stavební úpravy objektu L.B.Schneidera 32, České Budějovice - nástavba a rekonstukce - výkon TDS a KOO BOZP (2)
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/verejne-zakazky/detail-zakazky/N006-24-V00015314/zadavaci-dokumentace
Evropská 1605/8, Cheb - rekonstrukce a změna v účelu užívání z bytové jednotky na kanceláře
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky
Na stavební práce
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/verejne-zakazky/detail-zakazky/N006-24-V00014726/zadavaci-dokumentace
Péče o psy ve správě Územního pracoviště Ostrava
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/profily-zadavatelu-platne/p:pzp:query=%C3%9A%C5%99ad%20pro%20zastupov%C3%A1n%C3%AD/detail-profilu/uzsvm/zahajene-zakazky/detail-zakazky/N006-24-V00014347
Vývoz odpadních vod z jímky Slavičín
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/verejne-zakazky/detail-zakazky/N006-24-V00014148/zadavaci-dokumentace
ÚP ÚL - Zpracování PD pro akci Snížení energetické náročnosti budovy ÚZSVM v Litvínově
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-24-V00013567
ÚP ÚL - Rekonstrukce výtahu administrativního objektu OOP Liberec . iopakovaná
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na stavební práce
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-24-V00011900
ÚP Ostrava - vybudování zpevněné plochy pro kontejnery
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na stavební práce
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/profily-zadavatelu-platne/p:pzp:query=%C3%9A%C5%99ad%20pro%20z/detail-profilu/uzsvm/zahajene-zakazky/detail-zakazky/N006-24-V00012612
ÚP ÚL - výměna 2 plynových kotlů a rekonstrukce kotelny v admin.objektu Komenského 680, Frýdlant
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na stavební práce
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-24-V00009978
ÚP ÚL - "Oceňování nemovitých věcí pro Územní pracoviště Ústí nad Labem"
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-24-V00009448
Vybudování spisovny Krajského soudu v Českých Budějovicích v budově L. B. Schneidera 32, Č. Budějovice - realizace
Druh zadávacího řízení
Zjednodušeně podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky
Na stavební práce
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Podlimitní
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/verejne-zakazky/detail-zakazky/N006-24-V00005598
Oceňování nemovitých věcí pro Územní pracoviště Brno - 2024
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/verejne-zakazky/detail-zakazky/N006-24-V00011210/zadavaci-dokumentace
Oprava zábradlí v budově Masarykovy sady 84, Český Těšín
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/profily-zadavatelu-platne/p:pzp:query=%C3%9A%C5%99ad%20pro%20zastupov%C3%A1n%C3%AD/detail-profilu/uzsvm/zahajene-zakazky/detail-zakazky/N006-24-V00010650
Svoz a likvidace odpadů Uherské Hradiště
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/verejne-zakazky/detail-zakazky/N006-24-V00009485/zadavaci-dokumentace
ÚP ÚL - rekonstrukce výtahu administrativního objektu OOP Liberec
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na stavební práce
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-24-V00007029
Svoz odpadů z administrativní budovy Smetanova 1076, Valašské Klobouky 2024
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/verejne-zakazky/detail-zakazky/N006-24-V00007934/zadavaci-dokumentace
Zajištění nutné údržby zámeckého parku Štiřín vč. golfového hřiště pro r. 2024
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/verejne-zakazky/detail-zakazky/N006-24-V00006438
Svoz odpadů z administrativních budov ÚZSVM Komenského 1786/25 a Dr. Drože 1686/26, Žďár nad Sázavou
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/verejne-zakazky/detail-zakazky/N006-24-V00007312/zadavaci-dokumentace
ÚP ÚL - Údržba zeleně a úklid na pozemcích v okrese Ústí nad Labem a Děčín
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-24-V00003331
Oceňování nemovitých věcí pro Územní pracoviště České Budějovice
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-24-V00005381
Rekonstrukce administrativní budovy - Generální projektant
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Nadlimitní
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-23-V00035749
Odborné poradenství pro komplexní ICT podporu ÚZSVM II
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-24-V00003277
Péče o zvířata
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/verejne-zakazky/detail-zakazky/N006/24/V00001442
Vyklízení nemovitých věcí pro Územní pracoviště Plzeň
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/verejne-zakazky/detail-zakazky/N006-24-V00000963/zadavaci-dokumentace
Odborné poradenství pro komplexní ICT podporu ÚZSVM
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-23-V00030756
OP Jihlava – rekonstrukce obvodového pláště
Druh zadávacího řízení
Zjednodušeně podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky
Na stavební práce
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Podlimitní
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-23-V00000990
Péče o zvířata
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/verejne-zakazky/detail-zakazky/N006-23-V00034869
Vyklízení nemovitých věcí pro Územní pracoviště Brno 2024
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/verejne-zakazky/p:vz:query=34921/detail-zakazky/N006-23-V00034921/zadavaci-dokumentace
UP ÚL- vyklízení nemovitostí pro ÚZSVM, Územní pracoviště Ústí nad Labem
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-23-V00032434
OP Semily - výtah
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na stavební práce
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/verejne-zakazky/detail-zakazky/N006-23-V00033405
"Vyklízení nemovitých věcí pro Územní pracoviště Střední Čechy"
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-23-V000 33620
Oceňování nemovitého majetku pro Územní pracoviště Ostrava
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/profily-zadavatelu-platne/p:pzp:query=%C3%9A%C5%99ad%20pro%20zastupov%C3%A1n%C3%AD/detail-profilu/uzsvm/zahajene-zakazky/detail-zakazky/N006-23-V00033845
Vyklízení nemovitostí pro odbory Územního pracoviště Ostrava - II.
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/profily-zadavatelu-platne/p:pzp:query=%C3%9A%C5%99ad%20pro%20zastupov%C3%A1n%C3%AD/detail-profilu/uzsvm/zahajene-zakazky/detail-zakazky/N006-23-V00033832
Nákup spotřebního materiálu pro reprografickou techniku
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky
Na dodávky
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/verejne-zakazky/detail-zakazky/N006-23-V00032037/zadavaci-dokumentace
Vyklízení nemovitých věcí pro Územní pracoviště Hradec Králové
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/verejne-zakazky/detail-zakazky/N006-23-V00032865
Správa nemovitostí pro ÚP Ostrava
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/verejne-zakazky/detail-zakazky/N006-23-V00033059
Svoz odpadů z administrativní budovy Riegrovo nám. 3228/22, Kroměříž a administrativní budovy Rejskova 3080/28, Prostějov
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/verejne-zakazky/p:vz:query=32568/detail-zakazky/N006-23-V00032568/zadavaci-dokumentace
Provádění oprav elektro SOÚP Žďár nad Sázavou
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/verejne-zakazky/p:vz:query=32812/detail-zakazky/N006-23-V00032812/zadavaci-dokumentace
Zajištění doručování balíkové pošty mezi lokalitami ÚZSVM
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-23-V00030678
Svoz odpadů z administrativní budovy Riegrovo nám. 3228/22, Kroměříž a administrativní budovy Rejskova 3080/28, Prostějov
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/verejne-zakazky/p:vz:query=Krom%C4%9B%C5%99%C3%AD%C5%BE/detail-zakazky/N006-23-V00032568
Ošetřování a údržba zeleně pro odbory Územního pracoviště Ostrava
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/profily-zadavatelu-platne/p:pzp:query=%C3%9A%C5%99ad%20pro%20zastupov%C3%A1n%C3%AD/detail-profilu/uzsvm/zahajene-zakazky/detail-zakazky/N006-23-V00032229
Oprava okapových svodů budovy sídla OP Uherské Hradiště
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/verejne-zakazky/detail-zakazky/N006-23-V00031963/zadavaci-dokumentace
Ochrana proti zamrzání okapů na střeše traktu Kollárova v sídle OP Uherské Hradiště
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/verejne-zakazky/p:vz:query=31957/detail-zakazky/N006-23-V00031957/zadavaci-dokumentace
Zajištění oprav a údržby služebních vozidel Hyundai na ÚP Brno
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/verejne-zakazky/p:vz:query=hyunda/detail-zakazky/N006-23-V00031946/zadavaci-dokumentace
Zpracování průkazu energetické náročnosti budov
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/verejne-zakazky/p:vz:query=Zpracov%C3%A1n%C3%AD%20pr%C5%AFkazu%20energetick%C3%A9%20n%C3%A1ro%C4%8Dnosti%20budov/detail-zakazky/N006-23-V00030117/zadavaci-dokumentace
Svoz odpadů ze sídla OP Jihlava, Tolstého 1914/15
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/verejne-zakazky/p:vz:query=svoz/detail-zakazky/N006-23-V00028789/zadavaci-dokumentace
OP Jihlava – rekonstrukce obvodového pláště – Technický dozor stavebníka
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/verejne-zakazky/detail-zakazky/N006-23-V00028540/zadavaci-dokumentace
Zajištění oprav a údržby motorových vozidel Hyundai na ÚP Brno
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/verejne-zakazky/p:vz:query=N006%2F23%2FV00028249/detail-zakazky/N006-23-V00028249/zadavaci-dokumentace
Zajištění technické podpory firewallového řešení produktů Check Point
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Nadlimitní
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-23-V00024750
Odstranění řadových garáží a úprava plochy po odstranění garáží ve vnitrobloku bývalého Okresního hejtmanství na Americké 8/39 Plzeň
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky
Na stavební práce
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/verejne-zakazky/detail-zakazky/N006-23-V00025623/zadavaci-dokumentace
PTK_balíkové služby
Druh zadávacího řízení
Předběžná tržní konzultace
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-23-P00000186
Nákup spotřebního materiálu pro reprografickou techniku
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky
Na dodávky
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/verejne-zakazky/detail-zakazky/N006-23-V00027048/zadavaci-dokumentace
Oprava okapových svodů budovy sídla OP UH
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na stavební práce
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/verejne-zakazky/detail-zakazky/N006-23-V00027028/zadavaci-dokumentace
Ochrana proti zamrzání okapů na střeše traktu Kollárova
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na dodávky
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/verejne-zakazky/detail-zakazky/N006-23-V00027018/zadavaci-dokumentace
Svoz odpadů z administrativní budovy Smetanova 1076, Valašské Klobouky 2023
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/verejne-zakazky/detail-zakazky/N006-23-V00026924/zadavaci-dokumentace
Revize, údržba a opravy elektroinstalace a elektrických spotřebičů na pracovištích ÚP Hradec Králové
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-23-V00024901
Zajištění náhradní péče o psy (umístění v útulku pro psy) – ÚP Plzeň
Provoz, obsluha a servis nízkotlakých plynových kotelen v objektech Územního pracoviště Ostrava
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/profily-zadavatelu-platne/p:pzp:query=%C3%9A%C5%99ad%20pro%20zastupov%C3%A1n%C3%AD%20st%C3%A1tu/detail-profilu/uzsvm/zahajene-zakazky/detail-zakazky/N006-23-V00025521
Výtah v sídle OP Kroměříž
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na stavební práce
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/verejne-zakazky/detail-zakazky/N006-23-V00024690/zadavaci-dokumentace
Nákup spotřebního materiálu pro reprografickou techniku
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky
Na dodávky
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/verejne-zakazky/detail-zakazky/N006-23-V00024354/zadavaci-dokumentace
Vypracování projektové dokumentace (změna v účelu užívání z bytové jednotky na kanceláře) v budově na adrese: Evropská 1605/8, 350 02 Cheb
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky
Na stavební práce
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/verejne-zakazky/detail-zakazky/N006-23-V00022828/zadavaci-dokumentace
Zimní údržba areálu administrativní budovy Mariánské Lázně, Hlavní 661
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/verejne-zakazky/detail-zakazky/N006-23-V00006731/zadavaci-dokumentace
Sběr, odvoz a likvidace odpadu pro OP Karlovy Vary
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/verejne-zakazky/detail-zakazky/N006-23-V00022587/zadavaci-dokumentace
Oprava betonového oplocení ve Spádovém skladu Opava
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na stavební práce
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/profily-zadavatelu-platne/p:pzp:query=%C3%9A%C5%99ad%20pro%20zastupov%C3%A1n%C3%AD%20st%C3%A1tu%20ve%20v%C4%9Bcech%20majetkov%C3%BDch/detail-profilu/uzsvm/zahajene-zakazky/detail-zakazky/N006-23-V00021979
Výměna podlahové krytiny a výmalba interiéru sídla OOP Nový Jičín
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na stavební práce
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/verejne-zakazky/detail-zakazky/N006-23-V00021017
OP Uherské Hradiště – Ochrana proti zamrzání okapů na střeše traktu Kollárova
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/verejne-zakazky/detail-zakazky/N006-23-V00020919/zadavaci-dokumentace
Kácení a ořezy stromů ÚP Brno 2023
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/verejne-zakazky/detail-zakazky/N006-23-V00020790/zadavaci-dokumentace
Zajištění oprav a údržby motorových vozidel Hyundai na ÚP Brno
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/verejne-zakazky/p:vz:query=N006%2F23%2FV00020456/detail-zakazky/N006-23-V00020456/zadavaci-dokumentace
Posuzování stavu dřevin – ÚP Brno 2023
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/verejne-zakazky/detail-zakazky/N006-23-V00020449/zadavaci-dokumentace
Výměna podlah pro potřeby dislokace GFŘ
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky
Na stavební práce
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/verejne-zakazky/detail-zakazky/N006-23-V00019481/zadavaci-dokumentace
ÚP ÚL - výměna měření a regulace výměníkové stanice na adrese Mírové nám. 36, Ústí nad Labem
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-23-V00017968
Svoz a likvidace odpadů Uherské Hradiště
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/verejne-zakazky/p:vz:query=N006%2F23%2FV00019069/detail-zakazky/N006-23-V00019069/zadavaci-dokumentace
Zajištění přístupu k obsahu Právního informačního systému
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-23-V00015023
Výtah v sídle OP Kroměříž
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na stavební práce
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/verejne-zakazky/detail-zakazky/N006-23-V00018755/zadavaci-dokumentace
ÚZSVM ÚP Plzeň – Dodávka hygienických potřeb
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky
Na dodávky
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/verejne-zakazky/detail-zakazky/N006-23-V00018715/zadavaci-dokumentace
Svoz odpadů z objektů OP Vyškov, lokalita Blansko
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/verejne-zakazky/detail-zakazky/N006-23-V00018369/zadavaci-dokumentace
Svoz odpadu ze sídla OP Jihlava, Tolstého 1914/15
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/verejne-zakazky/p:vz:query=18357/detail-zakazky/N006-23-V00018357/zadavaci-dokumentace
Oprava vodovodní přípojky v budově sídla OP Jihlava, Tolstého 15
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/verejne-zakazky/detail-zakazky/N006-23-V00017510/zadavaci-dokumentace
Obnova průkazů energetické náročnosti administrativních budov v rámci Územního pracoviště Hradec Králové II. kolo
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na dodávky
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-23-V00017446
Kácení a ořezy stromů ÚP Brno 2023
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/verejne-zakazky/detail-zakazky/N006-23-V00017307
Vyklízení nemovitostí pro odbory Územního pracoviště Ostrava
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/profily-zadavatelu-platne/p:pzp:query=%C3%9A%C5%99ad%20pro%20zastupov%C3%A1n%C3%AD/detail-profilu/uzsvm/zahajene-zakazky/detail-zakazky/N006-23-V00016598
Oprava okapových svodů budovy sídla OP Uherské Hradiště
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na stavební práce
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/verejne-zakazky/detail-zakazky/N006-23-V00016509/zadavaci-dokumentace
Oprava omítek na budově zasedací místnosti a garáží - Benešov
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na stavební práce
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-23-V00014662
ÚP ÚL - Zpracování PEN budov ÚP Ústí nad Labem
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-23-V00015922
PTK - Praha – rekonstrukce budovy pro Úřad vlády ČR / II. kolo
Druh zadávacího řízení
Předběžná tržní konzultace
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Nadlimitní
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-23-P00000097
Svoz odpadů z objektů pracoviště Žďár nad Sázavou 2023
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/verejne-zakazky/p:vz:query=15880/detail-zakazky/N006-23-V00015880/zadavaci-dokumentace
Oprava části kanalizační přípojky objektu OP Uherské Hradiště, Svatováclavská 568
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na stavební práce
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/verejne-zakazky/p:vz:query=15861/detail-zakazky/N006-23-V00015861/zadavaci-dokumentace
Výměna plynových kotlů v kotelně odboru OP Svitavy
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-23-V00014374
Zajištění oprav a údržby služebních vozidel Hyundai na ÚP Brno
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/verejne-zakazky/p:vz:query=15285/detail-zakazky/N006-23-V00015285/zadavaci-dokumentace
Svoz odpadů z lokality Znojmo a Moravský Krumlov
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/verejne-zakazky/p:vz:query=N006%2F23%2FV00015083/detail-zakazky/N006-23-V00015083
Servis, údržba a opravy automatických dveří, sekčních vrat s pohonem a vjezdových bran s pohonem na pracovištích ÚP Hradec Králové
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-23-V00013882
Obnova průkazů energetické náročnosti administrativních budov v rámci Územního pracoviště Hradec Králové
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-23-V00013610
Údržba zeleně ve správě OP Znojmo
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/verejne-zakazky/p:vz:query=13814/detail-zakazky/N006-23-V00013814
Výměna podlahových krytin ÚP HK
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na stavební práce
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-23-V00012097
ÚP ÚL - zpracování PEN budov ÚP Ústí nad Labem
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-23-V00010299
Vyklízecí práce Chebský dvůr
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky
Na stavební práce
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/verejne-zakazky/detail-zakazky/N006-23-V00011192/zadavaci-dokumentace
Oprava části kanalizační přípojky objektu OP Uherské Hradiště, Svatováclavská 568
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na stavební práce
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/verejne-zakazky/detail-zakazky/N006-23-V00010679/zadavaci-dokumentace
Zajištění péče o psy (umístění v útulku pro psy) – ÚP Plzeň
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/verejne-zakazky/detail-zakazky/N006-23-V00010575/zadavaci-dokumentace
ÚP ÚL - výměna osvětlovacích těles v admin.objektu Podhorská 62, Jabonec n.N.
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-23-V00009779
Provádění stavebních oprav objektů v hl. m. Praze
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky
Na stavební práce
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-23-V00008716
Ošetřování a údržba zeleně a pozemků pro odbor Odloučené pracoviště Uherské Hradiště, ÚZSVM, r. 2023
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/verejne-zakazky/detail-zakazky/N006-23-V00009042/zadavaci-dokumentace
ÚP ÚL - "Vypracování PD včetně zajištění AD pro stavbu: Stavební úpravy adm. budovy v ul. Lázeňská 1268/12, Děčín"
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-23-V00008313
Smlouva o poskytování právních služeb – emisní povolenky
Druh zadávacího řízení
Zjednodušeně podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Podlimitní
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-23-V00002605
Údržba zeleně v hl. m. Praze
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-23-V00007405
Předběžná tržní konzultace "Praha – rekonstrukce budovy pro Úřad vlády ČR"
Druh zadávacího řízení
Předběžná tržní konzultace
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Nadlimitní
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-23-P00000041
Oprava silnoproudých a slaboproudých rozvodů pro potřeby dislokace GFŘ
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky
Na stavební práce
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/verejne-zakazky/p:vz:query=Oprava%20silnoproud%C3%BDch%20%20a%20slaboproud%C3%BDch%20rozvod%C5%AF%20pro%20pot%C5%99eby%20dislokace%20GF%C5%98
ÚP ÚL - výměna osvětlovacích těles v 1:PP admin.objektu OOP Liberec
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-23-V00006062
Údržba zeleně ve správě OP Zlín
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/verejne-zakazky/detail-zakazky/N006-23-V00006815/zadavaci-dokumentace
Zpracování PEN budov ÚP Brno 2023
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/verejne-zakazky/detail-zakazky/N006-23-V00006082/zadavaci-dokumentace
Oceňování nemovitých věcí pro Územní pracoviště Brno - 2023
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/verejne-zakazky/detail-zakazky/N006-23-V00005836/zadavaci-dokumentace
ÚP ÚL - nákup spotřebního materiálu ICT pro ÚP Ústí n.L.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky
Na dodávky
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-23-V00004318
Zajištění oprav a údržby služebních vozidel Hyundai na ÚP Brno
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/verejne-zakazky/detail-zakazky/N006-23-V00005536/zadavaci-dokumentace
Revize, odborné prohlídky a drobné opravy plynových zařízení a tlakových nádob – ÚP v hl. m. Praze
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-23-V00000899
Údržba fasády a oprava objektu Masarykovy sady 84/8, Český Těšín
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na stavební práce
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/verejne-zakazky/detail-zakazky/N006-23-V00004581
Provádění stěhovacích prací pro ÚP v hl. m. Praze II
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-23-V00003191
Předběžná tržní konzultace - nákup elektrické energie
Druh zadávacího řízení
Předběžná tržní konzultace
Druh veřejné zakázky
Na dodávky
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Nadlimitní
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-23-P00000017
Ošetřování a údržba zeleně a pozemků pro odbor Odloučené pracoviště Uherské Hradiště, ÚZSVM, r. 2023
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/verejne-zakazky/detail-zakazky/N006-23-V00004045/zadavaci-dokumentace
Zpracování projektové dokumentace na sanaci skalních svahů v Dolních Kounicích, lokalita za RD, ul. Ivančická
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/verejne-zakazky/p:vz:query=N006%2F23%2FV00003561/detail-zakazky/N006-23-V00003561/zadavaci-dokumentace
ÚP ÚL - údržba zeleně na státních pozemcích - OOP Liberec
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-23-V00001069
Komplexní dodávka překladů vybraných jazyků pro roky 2023 - 2026
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-23-V00000880
Provádění zkoušek a revizí elektro pro OP Uherské Hradiště
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/verejne-zakazky/p:vz:query=Prov%C3%A1d%C4%9Bn%C3%AD%20zkou%C5%A1ek%20a%20reviz%C3%AD%20elektro%20pro%20OP%20Uhersk%C3%A9%20Hradi%C5%A1t%C4%9B/detail-zakazky/N006-22-V00033737/zadavaci-dokumentace
Monitorování stavu nosných konstrukcí administrativní budovy Svatováclavská 568, Uherské Hradiště
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/verejne-zakazky/detail-zakazky/N006-23-V00000380/zadavaci-dokumentace
Geodetické práce pro Územní pracoviště Hradec Králové
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-22-V00032323
- „OP Náchod – rekonstrukce“ - „Koordinátor BOZP na staveništi“
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na dodávky
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-22-V00033588
Obnova výmalby v budovách ÚP Hradec Králové
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na stavební práce
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-22-V00033136
UP ÚL - geodetické práce pro Územní pracoviště Ústí nad Labem
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-22-V00031800
Geodetické práce pro potřeby Územního pracoviště Plzeň
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/verejne-zakazky/detail-zakazky/N006-22-V00033470/zadavaci-dokumentace
Oceňování nemovitého majetku pro Územní pracoviště Plzeň
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/verejne-zakazky/detail-zakazky/N006-22-V00032890/zadavaci-dokumentace
ÚP ÚL - "Oceňování nemovitého majetku pro Územní pracoviště Ústí nad Labem"
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-22-V00028563
Komplexní dodávka překladů vybraných jazyků pro roky 2023 - 2026
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-22-V00027829
Svoz odpadů ze sídla ÚP Brno
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/verejne-zakazky/detail-zakazky/N006-22-V00030839/zadavaci-dokumentace
Pracovnělékařské služby pro Územní pracoviště Střední Čechy
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-22-V00030053
Nákup 6ks analogových telefonů Panasonic KX-TS520FXW
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky
Na dodávky
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/verejne-zakazky/p:vz:query=n%C3%A1kup/detail-zakazky/N006-22-V00030154/zadavaci-dokumentace
Provádění stěhovacích prací pro ÚP v hl. m. Praze
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-22-V00025916
Rámcová dohoda o provedení geodetických prací v územní působnosti ÚP hlavního města Prahy
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-22-V00020170
Geodetické práce pro Územní pracoviště Střední Čechy
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-22-V00026389
„OP Náchod – rekonstrukce“ - „Technický dozor stavebníka“
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-22-V00026678
„OP Náchod – rekonstrukce“ - „Koordinátor BOZP na staveništi“
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-22-V00026676
Oceňování nemovitého majetku pro Územní pracoviště Ostrava - 2. kolo
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/profily-zadavatelu-platne/p:pzp:query=%C3%9A%C5%99ad%20pro%20zastupov%C3%A1n%C3%AD/detail-profilu/uzsvm/zahajene-zakazky/detail-zakazky/N006-22-V00027836
Geodetické práce pro Územní pracoviště Ostrava
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/profily-zadavatelu-platne/p:pzp:query=%C3%9A%C5%99ad%20pro%20zastupov%C3%A1n%C3%AD%20st%C3%A1tu%20ve%20v%C4%9Bcech%20majetkov%C3%BDch/detail-profilu/uzsvm/zahajene-zakazky/detail-zakazky/N006-22-V00027468
Správa zajištěných motorových vozidel ve skladovém areálu v Uherském Hradišti
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/SeznamZadavacichPostupu/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-1442883822-79123447/ZadavaciDokumentace-1442883822-79123447/
Oceňování nemovitého majetku pro Územní pracoviště Střední Čechy
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-22-V00026101
Servis, revize a opravy zdvihacích zařízení v objektu čp. 2079, Benešov
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-22-V00023571
Oceňování nemovitého majetku pro Územní pracoviště Hradec Králové
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na dodávky
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-22-V00024889
Oprava sekčních vrat výměnou v sídle OP Uherské Hradiště
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na dodávky
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/SeznamZadavacichPostupu/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-1436530295-79123447/ZadavaciDokumentace-1436530295-79123447/
Pracovnělékařské služby pro Ústředí a Územní pracoviště v hl. m. Praze
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-22-V00022684
Výměna kotlů v objektu 1. máje v Třinci - 2.kolo
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/SeznamPlatnychProfiluZadavatelu/MultiprofilZakladniUdajeOZadavateliM-79123448/SeznamZahajenychZadavacichPostupu-79123448/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-1431284106-79123447/ZakladniInformaceOZadavacimPostupu-1431284106-79123447
ÚP ÚL - oprava fasády objektu Komenského 680, Frýdlant
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na stavební práce
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-22-V00023402
Nákup 2ks fotoaparátu Sony DSC-W830
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky
Na dodávky
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/SeznamZadavacichPostupu/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-1430898206-79123447/ZadavaciDokumentace-1430898206-79123447/
Dodávka a implementace firewallového řešení včetně technické podpory (maintenance)
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky
Na dodávky
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-21-V00011526
Nákup 450 ks mobilních telefonů s příslušenstvím
Druh zadávacího řízení
Zjednodušeně podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky
Na dodávky
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Podlimitní
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-22-V00023475
Zastupování České republiky – Úřadu vlády České republiky, uznání a výkon cizozemského soudního rozhodnutí (Promopro)
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-22-V00020609
Ořezy a kácení stromů v územní působnosti OP Vyškov
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/SeznamZadavacichPostupu/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-1423175158-79123447/ZadavaciDokumentace-1423175158-79123447/
Výměna stávajících stacionárních regálů za pojízdné v budově OP Nový Jičín
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na dodávky
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/SeznamZadavacichPostupu/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-1419167064/ZakladniInformaceOZadavacimPostupu-1419167064
Odstraňování havárií na nemovitém majetku s příslušností hospodařit ÚZSVM na území hl. m. Prahy
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-22-V00021101
PTK - Analýza potenciálu realizace energetických úspor metodou EPC
Druh zadávacího řízení
Předběžná tržní konzultace
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-22-P00000135
Oprava odvodňovacího žlabu a zámkové dlažby
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky
Na stavební práce
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/SeznamZadavacichPostupu/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-1412475482-79123447/ZadavaciDokumentace-1412475482-79123447/
Poskytování expertní technické podpory a poradenských služeb při přípravě a realizaci veřejných zakázek včetně implementace smluvních standardů
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-22-V00019817
Mariánské Lázně – rekonstrukce předávací stanice
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky
Na stavební práce
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/SeznamZadavacichPostupu/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-1409485970-79123447/ZadavaciDokumentace-1409485970-79123447/
ÚP ÚL - oprava zděných říms OOP Teplice
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na stavební práce
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-22-V00016988
Pořízení licencí, podpora a rozvoj elektronického systému spisové služby Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových II.
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Nadlimitní
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-22-V00019863
Dokončení oprav soklové části budovy
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky
Na stavební práce
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/SeznamZadavacichPostupu/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-1408170015-79123447/ZadavaciDokumentace-1408170015-79123447/
Výměna vchodových dveří v budově Balbínova č.p. 821, Hradec Králové
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na stavební práce
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-22-V00019194
Vyklízení movitých věcí pro Územní pracoviště v hl. m. Praze
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-22-V00019450
Provedení stavebně technického a stavebně historického průzkumu
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Nadlimitní
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-22-V00018957
Výměna okenních žaluzií v sídle ÚP
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na dodávky
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/SeznamZadavacichPostupu/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-1402589230-79123447/ZakladniInformaceOZadavacimPostupu-1402589230-79123447
Oprava povrchu rampy v areálu Spádového skladu Opava
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na stavební práce
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/SeznamPlatnychProfiluZadavatelu/MultiprofilZakladniUdajeOZadavateliM-79123448/SeznamZahajenychZadavacichPostupu-79123448/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-1401394155-79123447/ZadavaciDokumentace-1401394155-79123447/
Zajištění oprav a údržby služebních vozidel Škoda a VW na ÚP Brno
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/SeznamZadavacichPostupu/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-1401337958-79123447/ZadavaciDokumentace-1401337958-79123447/
Kácení, ořez stromů a odstraňování náletových dřevin v hl. m. Praze
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-22-V00018300
Dodávka hygienických potřeb pro ÚP Hradec Králové
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na dodávky
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-22-V00018366
Výměna podlahové krytiny a výmalba interiéru v sídle OP Olomouc
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na stavební práce
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/SeznamPlatnychProfiluZadavatelu/MultiprofilZakladniUdajeOZadavateliM-79123448/SeznamZahajenychZadavacichPostupu-79123448/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-1397969415-79123447/ZakladniInformaceOZadavacimPostupu-1397969415-79123447
Kácení a ořez stromů ve správě OP Zlín
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/SeznamZadavacichPostupu/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-1397587366-79123447/ZadavaciDokumentace-1397587366-79123447/
Opravy a údržba motorových vozidel a příslušenství k nim
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/SeznamZadavacichPostupu/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-1397245127-79123447/ZadavaciDokumentace-1397245127-79123447/
Zajištění dodávek hygienických, čistících a dezinfekčních prostředků
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky
Na dodávky
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-22-V00015756
Odvoz a likvidace odpadu z budovy Rytířská 31, Praha 1
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-22-V00015324
Oprava vestibulu správní budovy ÚP Ostrava
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na stavební práce
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/SeznamZadavacichPostupu/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-1391692057/ZakladniInformaceOZadavacimPostupu-1391692057
ÚP ÚL - výkon TDS při realizaci akce "Stavební úpravy-nové vnější opláštění administrativní budovy Mírové náměstí 3129/36, Ústí nad Labem
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-22-V00015708
Nákup retransferové tiskárny II.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky
Na dodávky
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-22-V00014881
Výměna kotlů v objektu 1. máje v Třinci
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na dodávky
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/SeznamPlatnychProfiluZadavatelu/MultiprofilZakladniUdajeOZadavateliM-79123448/SeznamZahajenychZadavacichPostupu-79123448/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-1387049212-79123447/ZakladniInformaceOZadavacimPostupu-1387049212-79123447
Výměna vchodových dveří u objektu 1. máje v Třinci
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na stavební práce
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/SeznamPlatnychProfiluZadavatelu/MultiprofilZakladniUdajeOZadavateliM-79123448/SeznamZahajenychZadavacichPostupu-79123448/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-1387008545-79123447/ZakladniInformaceOZadavacimPostupu-1387008545-79123447
Vyklízení movitých věcí pro Územní pracoviště v hl. m. Praze
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-22-V00015283
Zajištění servisu, údržby a oprav služebních vozidel Územního pracoviště Hradec Králové v období 2022 - 2026
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-22-V00015397
Opravy a údržba motorových vozidel ÚP v hl. m. Praze
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-22-V00011351
Zajištění havarijního servisu u objektů OP Žďár nad Sázavou
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/SeznamZadavacichPostupu/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-1383332819-79123447/ZakladniInformaceOZadavacimPostupu-1383332819-79123447
Vypracování projektové dokumentace na opravu a výměnu silnoproudých a slaboproudých rozvodů včetně drobných stavebních úprav v administrativní budově Paroubkova 228, Domažlice
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/SeznamZadavacichPostupu/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-1382952122-79123447/ZadavaciDokumentace-1382952122-79123447/
ÚP ÚL - výkon koordinátora BOZP při realizaci akce "Stavební úpravy - nové opláštění admin.budovy Mírové nám.3129/36, Ústí n.L.
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-22-V00015206
Průzkum trhu - Zajištění konverzního nástroje pro převod dokumentů do archivních formátů
Druh zadávacího řízení
Předběžná tržní konzultace
Druh veřejné zakázky
Na dodávky
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-22-P00000082
ÚP ÚL - servis a opravy zdvihacích zařízení DUPLEX 1 a DUPLEX 2 na ÚP Ústí n.L.
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-22-V00014846
Zajištění havarijní pohotovosti pro budovy ve správě ÚP Brno 2022
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/SeznamZadavacichPostupu/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-1379320953-79123447/ZadavaciDokumentace-1379320953-79123447/
ÚP ÚL - oceńování nemovitých věcí pro odbory ÚP ÚSTÍ n.L., ÚZSVM, 2022/2
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
zadávací dokumentace j pro podání nabídky e dostupná na ÚP ÚL email: zlata.medackova@uzsvm.cz - nabídky pouze písemně
Malování prostor 1.NP, 2. NP a schodiště budovy Rudoleckého 859/21 ve Znojmě
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/SeznamZadavacichPostupu/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-1378041854-79123447/ZadavaciDokumentace-1378041854-79123447/
Výměna 6 ks protipožárních dveří v sídle OP Olomouc
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/SeznamPlatnychProfiluZadavatelu/MultiprofilZakladniUdajeOZadavateliM-79123448/SeznamZahajenychZadavacichPostupu-79123448/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-1376101968-79123447/ZakladniInformaceOZadavacimPostupu-1376101968-79123447
Převzetí, přeprava a likvidace zabavených věcí
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-22-V00012878
Údržba zeleně na pozemcích ve vlastnictví ČR v Plzeňském a Karlovarském kraji
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/SeznamZadavacichPostupu/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-1373154263-79123447/ZadavaciDokumentace-1373154263-79123447/
Výkon technického dozoru stavebníka ke stavební akci: Údržba fasády a oprava budovy Masarykovy sady 84, Český Těšín
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/SeznamZadavacichPostupu/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-1372818941/ZadavaciDokumentace-1372818941-79123447/
Oprava kotelny v sídle OP Kroměříž
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na dodávky
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/SeznamZadavacichPostupu/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-1370335749-79123447/ZadavaciDokumentace-1370335749-79123447/
Nákup mobilních telefonů pro ÚZSVM 2022
Druh zadávacího řízení
Zjednodušeně podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky
Na dodávky
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Podlimitní
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-22-V00011312
Pořízení licencí, podpora a rozvoj elektronického systému spisové služby Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na dodávky
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Nadlimitní
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-22-V00012632
ÚP ÚL - oprava osvětlení na chodbách a schodištích budovy čp. 389 Česká Lípa
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-22-V00012129
Oprava fasády a střechy na budově Korejská 875/12, Moravská Ostrava a Přívoz
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na stavební práce
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/SeznamZadavacichPostupu/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-1366649654/ZakladniInformaceOZadavacimPostupu-1366649654
Oprava výtahu v administrativní budově Palachova 1303, Náchod
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-22-V00011838
Údržba zeleně ve správě OP Znojmo
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/SeznamZadavacichPostupu/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-1365422234-79123447/ZadavaciDokumentace-1365422234-79123447/
Údržba zeleně a pozemků ÚP Brno 2022
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/SeznamZadavacichPostupu/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-1358739730-79123447/ZadavaciDokumentace-1358739730-79123447/
Exekuční činnosti spočívající ve vedení exekucí
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Nadlimitní
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-22-V00008274
Horažďovice - rekonstrukce
Druh zadávacího řízení
Zjednodušeně podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky
Na stavební práce
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Podlimitní
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/SeznamZadavacichPostupu/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-1232339998-79123447//ZakladniInformaceOZadavacimPostupu-1232339998-79123447/
Provádění revizí elektrických instalací a hromosvodů v hl. m. Praze
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-22-V00007944
Opravy a údržba motorových vozidel pro ÚZSVM, Územní pracoviště Ostrava
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/SeznamPlatnychProfiluZadavatelu/MultiprofilZakladniUdajeOZadavateliM-79123448/SeznamZahajenychZadavacichPostupu-79123448/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-1353561462-79123447/ZakladniInformaceOZadavacimPostupu-1353561462-79123447
Oprava a údržba reprografické techniky pro ÚP Hradec Králové
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-22-V00010016
ÚP ÚL - zajištění servisu tel.ústředny a vnitřních rozvodů TS OOP Liberec
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-22-V00008990
ÚP ÚL - zajištění servisu telefonní ústředny pro ÚP Ústí nad Labem
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-22-V00009299
Vyklízení nemovitých věcí pro Územní pracoviště Plzeň
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/SeznamZadavacichPostupu/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-1345327519-79123447/ZadavaciDokumentace-1345327519-79123447/
ÚP ÚL - ošetřování zeleně a údržba pozemků - OOP Teplice
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-22-V00008544
ÚP ÚL - zajištění servisu telefonní ústředny pro OOP Louny
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-22-V00007752
UP ÚL - ošetřování zeleně a údržba pozemků - OOP Chomutov 2022-2026
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-22-V00007557
Nákup retransferové tiskárny
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na dodávky
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-21-V00027897
Oceňování nemovitého majetku pro potřeby ÚZSVM ÚP Plzeň a jednotlivých odloučených pracovišť 2022 - 2024
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/SeznamZadavacichPostupu/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-1290694766-79123447/ZadavaciDokumentace-1290694766-79123447/
Výběr administrátora soutěže o návrh Uherské Hradiště – věznice
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/SeznamZadavacichPostupu/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-1289363160-79123447/ZadavaciDokumentace-1289363160-79123447/
PTK - činnost konzultanta při realizaci veřejných zakázek na správce a zhotovitele stavby a při aplikaci smluvních standardů
Druh zadávacího řízení
Předběžná tržní konzultace
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-22-P00000044
Oceňování nemovitých věcí pro Územní pracoviště Brno
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/SeznamZadavacichPostupu/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-1275880589-79123447/ZadavaciDokumentace-1275880589-79123447/
Kácení 4 ks stromů na pozemku p.p.č. 330/3 v k.ú. Stradouň
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-22-V00005834
Předběžná tržní konzultace 2. kolo k připravované veřejné zakázce na pořízení nového softwaru spisové služby
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Nadlimitní
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-22-P00000038
Údržba zeleně ve správě OP Zlín
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/SeznamZadavacichPostupu/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-1269306372-79123447/ZadavaciDokumentace-1269306372-79123447/
Ošetřování a údržba zeleně pro odbory Územního pracoviště Ostrava
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/SeznamPlatnychProfiluZadavatelu/MultiprofilZakladniUdajeOZadavateliM-79123448/SeznamZahajenychZadavacichPostupu-79123448/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-1268259404-79123447/ZakladniInformaceOZadavacimPostupu-1268259404-79123447
OP Náchod – rekonstrukce – Projektová dokumentace
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Nadlimitní
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-21-V00032586
Rekonstrukce střechy administrativního objektu OOP Liberec II.
Druh zadávacího řízení
Zjednodušeně podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky
Na stavební práce
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Podlimitní
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-21-V00031669
ÚZSVM ÚP Plzeň – Dodávka hygienických potřeb
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky
Na dodávky
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/SeznamZadavacichPostupu/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-1257340570-79123447/ZadavaciDokumentace-1257340570-79123447/
Předběžná tržní konzultace k připravované veřejné zakázce na pořízení nového softwaru spisové služby
Druh zadávacího řízení
Předběžná tržní konzultace
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Nadlimitní
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-22-P00000019
ÚP ÚL - zajištění servisu telefonní ústředny - OOP Česká Lípa
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
uzavřená výzva v NEN
Sběr, odvoz a likvidace odpadu pro ÚP Plzeň
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/SeznamZadavacichPostupu/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-1250751229-79123447/ZadavaciDokumentace-1250751229-79123447/
Oceňování nemovitého majetku pro Územní pracoviště Brno
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/SeznamPlatnychProfiluZadavatelu/MultiprofilZakladniUdajeOZadavateliM-79123448/SeznamZahajenychZadavacichPostupu-79123448/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-1250167923-79123447/ZadavaciDokumentace-1250167923-79123447/
ÚP ÚL - vyklízení nemovitých věcí v působnosti ÚZSVM, ÚP Ústí nad Labem
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
zadávací dokumentace dostupná na Úp Úl ing. Patyková 416921529
Zajištění provozuschopnosti systémů technické ochrany
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Nadlimitní
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-21-V00031976
Výkon TDS a výkon koordinátora BOZP při realizaci akce: Horažďovice – rekonstrukce
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/SeznamZadavacichPostupu/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-1234519763-79123447/ZadavaciDokumentace-1234519763-79123447/
Úklidové služby ÚZSVM 2022 ÚP Brno
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-21-V00032940
Provizorní provoz stávajícího Informačního systému spisové služby
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-21-V00031660
Dodávky prostředků na ochranu dýchacích cest
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na dodávky
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-21-V00031686
Sběr, odvoz a likvidace odpadu pro ÚP Plzeň
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/SeznamZadavacichPostupu/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-1228062332-79123447/ZadavaciDokumentace-1228062332-79123447/
UP ÚL - "Oceňování nemovitých věcí pro odbory Územního pracoviště Ústí nad Labem ÚZSVM 2022"
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
je dostupná na ÚP ÚL na tel. 416921523
Zpracování projektové dokumentace - Generální oprava kotelny v budově Tolstého 1914/15, Jihlava
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/SeznamZadavacichPostupu/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-1226010071-79123447/ZadavaciDokumentace-1226010071-79123447/
Svoz a likvidace komunálního a tříděného odpadu pro Územní pracoviště Ostrava
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/SeznamPlatnychProfiluZadavatelu/MultiprofilZakladniUdajeOZadavateliM-79123448/SeznamZahajenychZadavacichPostupu-79123448/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-1225955406-79123447/ZakladniInformaceOZadavacimPostupu-1225955406-79123447
Provádění stavebních oprav objektů v příslušnosti ÚZSVM ÚP Plzeň
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky
Na stavební práce
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/SeznamZadavacichPostupu/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-1224843133-79123447/ZakladniInformaceOZadavacimPostupu-1224843133-79123447
Dodávka prostředků na ochranu dýchacích cest pro ÚP Hradec Králové
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na dodávky
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-21-V00030365
Kácení 6 ks stromů na pozemku p. p. č. 330/3 v k. ú. Stradouň
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-21-V00029504
UP ÚL - dodávka prostředků na ochranu dýchacích cest pro ÚP Ústí nad Labem
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na dodávky
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/zadavaci_postup/N006-21-V00029707
UP ÚL - zajištění servisu telefonní ústředny v sídle OOP Teplice
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
uzavřená výzva v NEN
Rekonstrukce střechy administrativního objektu OOP Liberec
Druh zadávacího řízení
Zjednodušeně podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky
Na stavební práce
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Podlimitní
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-21-V00024095
Dodávka spotřebního materiálu, příslušenství a doplňků pro reprografickou techniku OKI a ICT pro ÚP Hradec Králové
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na dodávky
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-21-V00024946
Odstranění (demolice) tělesa mostu přes komunikaci I/20 v obci Chotíkov
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky
Na stavební práce
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/SeznamZadavacichPostupu/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-1199531116-79123447/ZadavaciDokumentace-1199531116-79123447/
Oprava prostor výměníku a sklepů
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky
Na stavební práce
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/SeznamZadavacichPostupu/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-1197475733-79123447/ZadavaciDokumentace-1197475733-79123447/
Oprava střechy garáží ul. Politických obětí, Frýdek - Místek
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na stavební práce
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/SeznamPlatnychProfiluZadavatelu/MultiprofilZakladniUdajeOZadavateliM-79123448/SeznamZahajenychZadavacichPostupu-79123448/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-1194781829-79123447/ZakladniInformaceOZadavacimPostupu-1194781829-79123447
ÚP Plzeň – Oprava a údržba reprografické a ICT techniky
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/SeznamZadavacichPostupu/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-1193762583-79123447/ZadavaciDokumentace-1193762583-79123447/
Výtah v sídle OP Kroměříž a zajištění odborných servisních služeb
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na stavební práce
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/SeznamZadavacichPostupu/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-1192492751-79123447/ZadavaciDokumentace-1192492751-79123447/
ÚP ÚL - výkon TDS pro akci Rekonstrukci střechy admin. objektu OOP Liberec
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-21-V00017164
UP ÚL - dodávka a montáž kuchyňských linek
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-21-V00024195
Zpracování PEN budov ÚP Brno 2021
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/SeznamZadavacichPostupu/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-1190927804-79123447/ZadavaciDokumentace-1190927804-79123447/
Oprava střechy a komínů OP Kolín
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na stavební práce
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-21-V00023542
Rámcová dohoda o oceňování nemovitého majetku v územní působnosti ÚP v hl. m. Praze
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky
Na dodávky
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-21-V00021150
Úklidové služby ÚZSVM na období 2022-2025 II.
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Nadlimitní
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-21-V00022045
Geodetické práce pro Územní pracoviště Brno 2021
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/SeznamPlatnychProfiluZadavatelu/MultiprofilZakladniUdajeOZadavateliM-79123448/SeznamZahajenychZadavacichPostupu-79123448/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-1181637689-79123447/ZadavaciDokumentace-1181637689-79123447/
Ořezy a kácení stromů ÚP Brno 2021
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/SeznamZadavacichPostupu/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-1181045278-79123447/ZadavaciDokumentace-1181045278-79123447/
Diagnostika, opravy a údržba reprografických zařízení ÚP Brno
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/SeznamZadavacichPostupu/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-1178633492-79123447/ZadavaciDokumentace-1178633492-79123447/
Výkon TDS a výkon koordinátora BOZP při realizaci akce: Stavební úpravy - nové vnější opláštění administrativní budovy Mírové náměstí 3129/36, Ústí nad Labem
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Nadlimitní
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-21-V00014889
Servis a údržba klimatizačních jednotek na pracovištích ÚP Hradec Králové
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-21-V00020456
Pojištění kostela sv. Rodiny, Štáflova 2003, Havlíčkův Brod
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-21-V00019931
Vyklízecí a stěhovací služby v objektech a nemovitých věcech v územní působnosti OP Vyškov
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/SeznamZadavacichPostupu/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-1176183510-79123447/ZadavaciDokumentace-1176183510-79123447/
Údržba zeleně v hlavním městě Praze
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-21-V00019316
Oprava střechy – Paroubkova 228, Domažlice
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky
Na stavební práce
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/SeznamZadavacichPostupu/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-1174531316-79123447/ZadavaciDokumentace-1174531316-79123447/
Výměna podlahové krytiny v budově sídla OOP Mladá Boleslav, včetně souvisejících prací
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na stavební práce
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-21-V00020591
ÚP ÚL - výměna plynových kotlů v sídle OOP Teplice
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na stavební práce
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-21-V00020270
Oprava sklepních prostor
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky
Na stavební práce
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/SeznamZadavacichPostupu/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-1172099648-79123447/ZadavaciDokumentace-1172099648-79123447/
Oprava omítek vč. okapů a svodů ve skladovém areálu Rokytnice v Orlických horách
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na stavební práce
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-21-V00019428
Kácení, ořez stromů a odstranění náletových dřevin pro Územní pracoviště Střední Čechy 2021 - 2024
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-21-V00008794
UP ÚL - oprava střechy budovy ÚZSVM, OP Chomutov, nám. T.G.Masaryka 1744
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na stavební práce
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-21-V00017163
Oprava střechy administrativní budovy
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky
Na stavební práce
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/SeznamZadavacichPostupu/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-1169671876-79123447/ZadavaciDokumentace-1169671876-79123447/
Oprava kancelářských prostor pro potřeby ÚZSVM
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky
Na stavební práce
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/SeznamZadavacichPostupu/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-1168020427-79123447/ZadavaciDokumentace-1168020427-79123447/
Obnova výmalby OP Semily
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na stavební práce
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-21-V00018677
Oprava okapů administrativní budovy
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky
Na stavební práce
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/SeznamZadavacichPostupu/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-1163799406-79123447/ZadavaciDokumentace-1163799406-79123447/
Odstranění závad po revizi elektro v objektech v k. ú. Křivé
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/SeznamZadavacichPostupu/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-1162050979/ZakladniInformaceOZadavacimPostupu-1162050979
ÚP ÚL - úprava bezbariérového vstupu do prostor administrativního objektu OOP Liberec
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na stavební práce
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-21-V00011026
Výměna klimatizace vč. rekuperační jednotky ve spisovně ÚP
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na dodávky
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/SeznamPlatnychProfiluZadavatelu/MultiprofilZakladniUdajeOZadavateliM-79123448/SeznamZahajenychZadavacichPostupu-79123448/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-1159316458-79123447/ZadavaciDokumentace-1159316458-79123447/
Vypracování projektové dokumentace (oprava fasády)
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/SeznamZadavacichPostupu/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-1155887875-79123447/ZadavaciDokumentace-1155887875-79123447/
Výměna vchodových dveří
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky
Na stavební práce
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/SeznamZadavacichPostupu/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-1155862434-79123447/ZadavaciDokumentace-1155862434-79123447/
Výměna oken
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky
Na stavební práce
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/SeznamZadavacichPostupu/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-1155785189-79123447/ZadavaciDokumentace-1155785189-79123447/
Oprava střechy areálu garáží
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky
Na stavební práce
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/SeznamZadavacichPostupu/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-1155711402-79123447/ZadavaciDokumentace-1155711402-79123447/
Výměna kotlů v objektu Lipovská č.p. 125/12 v Jeseníku
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/SeznamPlatnychProfiluZadavatelu/MultiprofilZakladniUdajeOZadavateliM-79123448/SeznamZahajenychZadavacichPostupu-79123448/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-1151808609-79123447/ZakladniInformaceOZadavacimPostupu-1151808609-79123447
Vyklízecí a stěhovací služby v objektech a nemovitých věcech v územní působnosti OP Vyškov
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/SeznamZadavacichPostupu/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-1151873215-79123447/ZadavaciDokumentace-1151873215-79123447/
Provedení stavebně technického průzkumu budov ve skladovém areálu v Uherském Hradišti
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/SeznamZadavacichPostupu/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-1151844013-79123447/ZadavaciDokumentace-1151844013-79123447/
Provádění deratizace, dezinsekce, dezinfekce a dodatkových služeb
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-21-V00012064
Odborné kontroly, opravy a seřizování plynových kotlů a zařízení plynové kotelny umístěné v č.p. 2079, Benešov II.
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-21-V00015623
Opravy v administrativní budově
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky
Na stavební práce
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/SeznamZadavacichPostupu/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-1149487210-79123447/ZadavaciDokumentace-1149487210-79123447/
Oprava okapů administrativní budovy
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky
Na stavební práce
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/SeznamZadavacichPostupu/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-1149475768-79123447/ZadavaciDokumentace-1149475768-79123447/
OP Rychnov nad Kněžnou – garážová vrata
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na stavební práce
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-21-V00014261
Kácení, ořez stromů a odstraňování náletových dřevin v hl. m. Praze
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-21-V00011778
Výtah v sídle OP Kroměříž a zajištění odborných servisních služeb
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na stavební práce
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/SeznamZadavacichPostupu/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-1147228712-79123447/ZadavaciDokumentace-1147228712-79123447/
Pravidelný servis kotelny a revize plynových zařízení v objektech v rámci OP Havlíčkův
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-21-V00013455
UP ÚL - oprava prostor zadního traktu objektu - Liberec
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na stavební práce
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-21-V00011448
Servis, revize a opravy výtahu v administrativní budově Smetanova 10766, Valašské Klobouky
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/SeznamZadavacichPostupu/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-1146123401-79123447/ZadavaciDokumentace-1146123401-79123447/
Nákup spotřebního materiálu a příslušenství pro reprografickou a ICT techniku
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky
Na dodávky
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/SeznamZadavacichPostupu/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-1144369271-79123447/ZadavaciDokumentace-1144369271-79123447/
Rekonstrukce dvou výtahů v bloku C OP Jihlava a zajištění odborných servisních služeb
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na stavební práce
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/SeznamZadavacichPostupu/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-1142709274-79123447/ZadavaciDokumentace-1142709274-79123447/
Úklidové služby ÚZSVM na období 2022-2025
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Nadlimitní
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-21-V00006241
Oprava a nátěr venkovního zábradlí u budovy Štáflova 2003, Havlíčkův Brod
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na stavební práce
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-21-V00012134
Odborné kontroly, opravy a seřizování plynových kotlů a zařízení plynové kotelny umístěné v č.p. 2079, Benešov
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-21-V00013177
Zpracování projektové dokumentace - OP Jihlava - rekonstrukce obvodového pláště
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/SeznamZadavacichPostupu/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-1140354706-79123447/ZadavaciDokumentace-1140354706-79123447/
Provedení stavebně technického průzkumu budov ve skladovém areálu v Uherském Hradišti
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/SeznamZadavacichPostupu/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-1137767218-79123447/ZakladniInformaceOZadavacimPostupu-1137767218-79123447
Provedení terénních prací - I. etapa odstranění havarijního stavu skalních svahů nad RD ul. Ivančická, Dolní Kounic
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na stavební práce
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/SeznamZadavacichPostupu/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-1137751824-79123447/ZadavaciDokumentace-1137751824-79123447/
OP UH - Statické zajištění Svatováclavská 568 - zpracování projektové dokumentace
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/SeznamZadavacichPostupu/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-1134829986-79123447/ZadavaciDokumentace-1134829986-79123447/
UP UL - oprava vchodových dveří (výměnou) na aministrativní budově ÚZSVM OOP Louny
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na stavební práce
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-21-V00007544
Zajištění fyzické ostrahy objektů_VZMR
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/SeznamZadavacichPostupu/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-1124256405-79123447//ZakladniInformaceOZadavacimPostupu-1124256405-79123447/
Oprava sekčních vrat výměnou v objektu sídla OP Uherské Hradiště
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/SeznamZadavacichPostupu/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-1125568498-79123447/ZadavaciDokumentace-1125568498-79123447/
Repase zbývající části výplně otvorů a oprava celé fasády sídla OP Znojmo
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na dodávky
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/SeznamZadavacichPostupu/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-1120078271-79123447/ZadavaciDokumentace-1120078271-79123447/
Zpracování průkazu energetické náročnosti budov pro Územní pracoviště Střední Čechy 2021- 2024
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-21-V00008723
OP Kladno – rekonstrukce obvodového pláště budovy II.
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na stavební práce
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-21-V00006751
Výkon technického dozoru stavebníka a výkon koordinátora BOZP při realizaci akce OP Kladno – rekonstrukce obvodového pláště budovy
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-21-V00005143
Výkon technického dozoru stavebníka a výkon koordinátora BOZP při realizaci akce OP Beroun - rekonstrukce fasády a zateplení
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-21-V00004386
Zajištění fyzické ostrahy
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Nadlimitní
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/SeznamZadavacichPostupu/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-1081833351-79123447/ZakladniInformaceOZadavacimPostupu-1081833351-79123447
ÚZSVM ÚP Plzeň – Dodávka prostředků na ochranu dýchacích cest
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na dodávky
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/SeznamZadavacichPostupu/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-1104568699-79123447/ZadavaciDokumentace-1104568699-79123447/
Údržba vozidel umístěných v areálu Rokytnice v Orlických horách
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006/21/V00006430
Stavební úpravy - nové vnější opláštění administrativní budovy Mírové náměstí 3129/36, Ústí nad Labem
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na stavební práce
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Podlimitní
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/SeznamZadavacichPostupu/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-1071239007-79123447/ZakladniInformaceOZadavacimPostupu-1071239007-79123447
Rozvoj a aplikační podpora systému Nabídka majetku státu 2021 - 2023
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/SeznamZadavacichPostupu/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-1096895484-79123447/ZakladniInformaceOZadavacimPostupu-1096895484-79123447/
ÚP ÚL - nákup hygienických a čisticích prostředků pro ÚP Ústí n.L. včetně OOP
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na dodávky
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-21-V00004980
Zajištění pozáručního servisu a údržby reprografické techniky
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/SeznamZadavacichPostupu/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-1088917795-79123447/ZakladniInformaceOZadavacimPostupu-1088917795-79123447/
Ošetřování a údržba zeleně a pozemků pro odbor Odloučené pracoviště Uherské Hradiště, ÚZSVM, r. 2021
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/SeznamZadavacichPostupu/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-1093600089-79123447/ZadavaciDokumentace-1093600089-79123447/
OP Náchod - rekonstrukce -"Stavebně technické hodnocení"
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006/21/V00002824
Geodetické práce pro Územní pracoviště Střední Čechy 2021 - 2024
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-21-V00003629
OP Kladno – rekonstrukce obvodového pláště budovy
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na stavební práce
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-21-V00003316
"Provádění revizí, odborných prohlídek, oprav elektrických zařízení a spotřebičů v objektech ÚP Brno
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/SeznamZadavacichPostupu/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-1085877754-79123447/ZadavaciDokumentace-1085877754-79123447/
ÚP ÚL - "oceňování nemovitého majetku pro odbory Územního pracoviště Ústí nad Labem, ÚZSVM, 2021"
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
Vyhlášení VZ je "uzavřenou výzvou". Zadávací dokumentaci lze zaslat prostřednictvím emailu na základě Vaší žádosti. zlata.medackova@uzsvm.cz
Zajištění elektronické inzerce pro prodej nemovitého majetku (4)
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/SeznamZadavacichPostupu/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-1078978622-79123447/ZakladniInformaceOZadavacimPostupu-1078978622-79123447
Provádění deratizace, dezinsekce, dezinfekce a dodatkových služeb
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/SeznamZadavacichPostupu/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-1076185627-79123447/ZakladniInformaceOZadavacimPostupu-1076185627-79123447
Nákup hygienických, čistících a dezinfekčních prostředků, ÚP Brno 2021
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na dodávky
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/SeznamZadavacichPostupu/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-1015318647-79123447/ZadavaciDokumentace-1015318647-79123447/
Dodávka hygienických potřeb pro ÚP Hradec Králové
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na dodávky
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz Zadávací_ postup/N006/20/V00031754
Dodávka rozšíření aktivních prvků ve stohu pro ÚP Brno
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na dodávky
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/SeznamZadavacichPostupu/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-1005872343-79123447/ZakladniInformaceOZadavacimPostupu-1005872343-79123447
Oprava klimatizační jednotky
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/SeznamZadavacichPostupu/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-1001718897-79123447/ZakladniInformaceOZadavacimPostupu-1001718897-79123447/
Zajištění elektronické inzerce pro prodej nemovitého majetku
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/SeznamZadavacichPostupu/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-1003141645-79123447/ZakladniInformaceOZadavacimPostupu-1003141645-79123447
Vyklizení částí zemědělských budov stojících na p. č. st. 188 a p. č. st. 233 v k.ú. Úlice
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky
Na stavební práce
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/SeznamZadavacichPostupu/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-1003793057-79123447/ZadavaciDokumentace-1003793057-79123447/
Exekuční činnosti spočívající ve vedení exekucí
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Nadlimitní
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/SeznamZadavacichPostupu/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-958657659-79123447/ZakladniInformaceOZadavacimPostupu-958657659-79123447
Oprava osvětlení knihovny v budově 2123, Rakovník
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na stavební práce
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-20-V00030332
Odstranění základů budovy na pozemku parc. č. 1001 v k.ú. Plešnice
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky
Na stavební práce
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/SeznamZadavacichPostupu/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-1000492793-79123447/ZadavaciDokumentace-1000492793-79123447/
Tablety a příslušenství pro ÚZSVM
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na dodávky
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/SeznamZadavacichPostupu/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-989842381-79123447/ZakladniInformaceOZadavacimPostupu-989842381-79123447/
ÚP ÚL - nákup spotřebního materiálu ICT pro ÚP ÚL
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na dodávky
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-20-V00025857
Dodávka osobních ochranných prostředků (OOP) pro ÚZSVM
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na dodávky
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/SeznamZadavacichPostupu/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-998411058-79123447/ZakladniInformaceOZadavacimPostupu-998411058-79123447
Nákup 100 ks mobilních telefonů
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na dodávky
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/SeznamZadavacichPostupu/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-990403319-79123447/ZakladniInformaceOZadavacimPostupu-990403319-79123447/
Výměna klimatizačních jednotek v technologických místnostech ÚP HK a OP TU
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na dodávky
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz Zadávací_ postup/N006/20/V00029385
Odvoz a likvidace odpadu ze sídla ÚZSVM
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/SeznamZadavacichPostupu/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-988022524-79123447/ZakladniInformaceOZadavacimPostupu-988022524-79123447
Zpracování projektové dokumentace včetně zajištění autorského dozoru pro investiční akci: Horažďovice – rekonstrukce
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/SeznamZadavacichPostupu/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-988632099-79123447/ZadavaciDokumentace-988632099-79123447/
Servis, revize a opravy výtahů v rámci ÚP Hradec Králové
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz Zadávací_ postup/N006 /20/V00025779
Rámcová dohoda o připojení objektů na Pult centralizované ochrany
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Nadlimitní
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/SeznamZadavacichPostupu/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-954760349-79123447/ZakladniInformaceOZadavacimPostupu-954760349-79123447
Komplexní ICT podpora ÚZSVM
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Nadlimitní
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/SeznamZadavacichPostupu/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-982056653-79123447/ZadavaciDokumentace-982056653-79123447/
OP Kolín – rekonstrukce výtahu
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-20-V00026648
Zpracování dokumentace stávajícího provedení stavby - skladový areál v Uherském Hradišti
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/SeznamZadavacichPostupu/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-975564994-79123447/ZadavaciDokumentace-975564994-79123447/
ÚP ÚL - zpracování projektové dokumentace včetně zajištění autorského dozoru pro investiční akci "Rekonstrukce atřechy admin.objektu OOP Liberec" opak.
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-20-V00025733
Vybudování zpevněné plochy a vnitřní stavební úpravy budovy Smetanova 533, Strakonice (2)
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky
Na stavební práce
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/SeznamZadavacichPostupu/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-966894676-79123447/ZakladniInformaceOZadavacimPostupu-966894676-79123447
Opravné a udržovací práce objektu v ul. Branská č.p. 5, Domažlice
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky
Na stavební práce
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/SeznamZadavacichPostupu/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-963099506-79123447/ZadavaciDokumentace-963099506-79123447/
Provedení stavebně technického průzkumu budov areálu věznice v Uherském Hradišti - opakovaná VZ s prodlouženou dobou plnění
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/SeznamZadavacichPostupu/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-961419585-79123447/ZadavaciDokumentace-961419585-79123447/
Oprava střechy přístavby OP Strakonice (2)
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky
Na stavební práce
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/SeznamZadavacichPostupu/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-957919435-79123447/ZakladniInformaceOZadavacimPostupu-957919435-79123447
Smlouva o poskytování právních služeb - insolvenční řízení VIKTORIAGRUPPE AG
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Podlimitní
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/SeznamZadavacichPostupu/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-936952780-79123447/ZakladniInformaceOZadavacimPostupu-936952780-79123447
Zpracování projektové dokumentace na akci OP Kolín – rekonstrukce opláštění
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-20-V00022220
Oprávnění k užívání licence modulu - Pracovní neschopnost zaměstnance (e-Neschopenka)
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na dodávky
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/SeznamZadavacichPostupu/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-950043036-79123447/ZakladniInformaceOZadavacimPostupu-950043036-79123447/
Výměna frekvenčního měniče výtahu
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na dodávky
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/SeznamZadavacichPostupu/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-939274865-79123447/ZakladniInformaceOZadavacimPostupu-939274865-79123447/
Opravné a udržovací práce objektu v ul. Branská č.p. 5, Domažlice
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na stavební práce
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/SeznamZadavacichPostupu/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-952206074-79123447/ZadavaciDokumentace-952206074-79123447/
Zajištění elektronické inzerce pro prodej nemovitého majetku
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/SeznamZadavacichPostupu/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-939218083-79123447/ZakladniInformaceOZadavacimPostupu-939218083-79123447/
Výměna podlahové krytiny v objektu v ul. Branská č.p. 5, Domažlice
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na stavební práce
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/SeznamZadavacichPostupu/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-951001731-79123447/ZadavaciDokumentace-951001731-79123447/
Provedení stavebně technického průzkumu budov areálu věznice v Uherském Hradišti
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/SeznamZadavacichPostupu/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-945462833-79123447/ZadavaciDokumentace-945462833-79123447/
Provedení stavebně historického průzkumu budov areálu věznice v Uherském Hradišti
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/SeznamZadavacichPostupu/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-945444435-79123447/ZadavaciDokumentace-945444435-79123447/
Oprava sociálního zařízení budovy D sídla ÚP Brno
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na stavební práce
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/SeznamZadavacichPostupu/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-944731987-79123447/ZadavaciDokumentace-944731987-79123447/
Opravné a udržovací práce objektu v ul. Branská č.p. 5, Domažlice
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na stavební práce
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/VestnikNEN/ZD-944071162
Oprava podlahy v zasedací místnosti sídla OP Znojmo
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na stavební práce
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/SeznamZadavacichPostupu/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-936407375-79123447/ZadavaciDokumentace-936407375-79123447/
Oprava omítek a fasádních prvků ve skladovém areálu v Rokytnici v Orlických horách
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na stavební práce
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz Zadávací_ postup/N006 /20/V00019761
Nakládání s odpady - Pražská 127, 393 01 Pelhřimov (2)
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/SeznamPlatnychProfiluZadavatelu/MultiprofilZakladniUdajeOZadavateliM-79123448/SeznamZahajenychZadavacichPostupu-79123448/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-931673950-79123447/ZakladniInformaceOZadavacimPostupu-931673950-79123447/
Zpracování projektové dokumentace na stavbu - Výtah v sídle OP Kroměříž
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/SeznamZadavacichPostupu/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-930389735-79123447/ZadavaciDokumentace-930389735-79123447/
Stavebně technické posouzení a identifikace závad jednotlivých stavebních konstrukcí administrativní budovy Svatováclavská 568, Uherské Hradiště
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/SeznamZadavacichPostupu/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-929966192-79123447/ZakladniInformaceOZadavacimPostupu-929966192-79123447
Vybudování zpevněné plochy a vnitřní stavební úpravy budovy Smetanova 533, Strakonice
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky
Na stavební práce
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/SeznamZadavacichPostupu/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-928455212-79123447/ZakladniInformaceOZadavacimPostupu-928455212-79123447
Dokončení výměny oken v sídle OP Jihlava
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na stavební práce
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/SeznamZadavacichPostupu/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-911257922-79123447/ZadavaciDokumentace-911257922-79123447/
ÚP Brno - nákup spotřebního materiálu do kopírek a tiskáren 2020
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na dodávky
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/SeznamZadavacichPostupu/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-906800887-79123447/ZakladniInformaceOZadavacimPostupu-906800887-79123447
Zajištění elektronické inzerce pro prodej nemovitého majetku
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/SeznamZadavacichPostupu/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-857271254-79123447/ZakladniInformaceOZadavacimPostupu-857271254-79123447/
Oprava omítek a fasádních prvků ve skladovém areálu v Rokytnici v Orlických hotách
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na stavební práce
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz Zadávací_ postup/N006 /20/V00015095
Zaměření a zpracování dokumentace stávajícího stavu a vypracování studie proveditelnosti
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/VestnikNEN/ZD-894822373
Výměna podlahových krytin ÚP HK
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na stavební práce
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/ N006/20/V00013517
Služby soudních znalců ÚP Brno 2020, čj. UZSVM/B/14794/2020-HSP1
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/SeznamZadavacichPostupu/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-871816843-79123447/ZadavaciDokumentace-871816843-79123447
Oceňování nemovitého majetku pro potřeby ÚZSVM ÚP Plzeň a jednotlivých OP 2020 - 2022, čj. UZSVM/P/8766/2020-HSPH
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-20-V00011267
Dodávka hygienických, čistících a dezinfekčních prostředků pro ÚZSVM, ÚP Střední Čechy - 2020, čj. UZSVM/S/866/2020-HSPH
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky
Na dodávky
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-19-V00035605
Dodávka spotřebního materiálu, příslušenství a doplňků pro reprografickou techniku a ICT pro ÚP Hrad, čj. UZSVM/H/7202/2020-HSPH
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na dodávky
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/SeznamZadavacichPostupu/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-882356230-79123447/ZadavaciDokumentace-882356230-79123447/
OP Rychnov nad Kněžnou - kanalizace, čj. UZSVM/H/7049/2020-HSPH
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na stavební práce
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/SeznamZadavacichPostupu/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-884994923-79123447/ZadavaciDokumentace-884994923-79123447/
Oceňování nemovitého majetku ÚP Střední Čechy 2020, čj. UZSVM/S/6618/2020-HSPH
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-20-V00011267
Stavebně technické posouzení a identifikace závad jednotlivých stavebních konstrukcí administrativní, čj. UZSVM/B/15914/2020-HSP1
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/SeznamZadavacichPostupu/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-887161454-79123447/ZadavaciDokumentace-887161454-79123447
Kácení stromů na náměstí v....
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/DokumentaceKaceni.pdf
Zateplení budovy A sídla ÚP Brno, číslo jednací UZSVM/B/9902/2020-HSP1
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na stavební práce
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/SeznamZadavacichPostupu/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-834856789-79123447/ZadavaciDokumentace-834856789-79123447/
Demolice stodoly Vratěnín, číslo jednací UZSVM/B/10179/2020-HSP1
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na stavební práce
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/SeznamZadavacichPostupu/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-837115675-79123447/ZadavaciDokumentace-837115675-79123447
Zajištění domovnických prací pro ÚZSVM, odbor OP Jihlava, číslo jednací UZSVM/B/3814/2020-HSP1
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/SeznamZadavacichPostupu/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-842753375-79123447/ZadavaciDokumentace-842753375-79123447/
Výměna plynových kotlů v sídle OP Hodonín, číslo jednací UZSVM/B/11913/2020-HSP1
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na stavební práce
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/SeznamZadavacichPostupu/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-845439454-79123447/ZadavaciDokumentace-845439454-79123447/
Bezbariérový výtah pro OP Kolín - zpracování projektové dokumentace, číslo jednací UZSVM/S/4972/2020-HSPH
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-20-V00007851
Ořezy a kácení stromů OP Břeclav 2020, číslo jednací UZSVM/B/12318/2020-HSP1
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/SeznamZadavacichPostupu/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-850709116-79123447/ZadavaciDokumentace-850709116-79123447/
Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.