Veřejné zakázky

ÚZSVM uveřejňuje úplné a závazné znění zadávacích podmínek k jednotlivým veřejným zakázkám výhradně na profilu zadavatele, kterým je Národní elektronický nástroj (NEN). Obsah webových stránek v této sekci je proto pouze informativního charakteru a není z hlediska rozsahu informací místem sloužícím jako podklad pro vypracovávání nabídek v souladu s požadavky zadavatele, ani nereaguje na případné aktualizace zadávacích podmínek. Webové stránky se omezují pouze na stručný přehled veřejných zakázek zadávaných dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, včetně některých veřejných zakázek malého rozsahu. Uzavřené smlouvy na veřejné zakázky, na které se vztahuje povinnost uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), jsou uveřejňovány v Registru smluv MV.

Adresa profilu zadavatele: https://nen.nipez.cz/profil/uzsvm

Filtr

Dokončení výměny oken v sídle OP Jihlava
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na stavební práce
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/SeznamZadavacichPostupu/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-911257922-79123447/ZadavaciDokumentace-911257922-79123447/
ÚP Brno - nákup spotřebního materiálu do kopírek a tiskáren 2020
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na dodávky
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/SeznamZadavacichPostupu/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-906800887-79123447/ZakladniInformaceOZadavacimPostupu-906800887-79123447
Zajištění elektronické inzerce pro prodej nemovitého majetku
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/SeznamZadavacichPostupu/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-857271254-79123447/ZakladniInformaceOZadavacimPostupu-857271254-79123447/
Výměna klimatizačních jednotek v objektu ÚP Ostrava
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na dodávky
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/VestnikNEN/ZD-900656369; dodatečné info pod odkazem https://nen.nipez.cz/Soubor.aspx?id=905986367&typ=.pdf&velikost=113009B
Výkon technického dozoru stavebníka pro realizaci akce Zateplení objektu vč. rekonstrukce kotelny sídla OOP Olomouc
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/VestnikNEN/ZD-896967428
Zateplení objektu vč. rekonstrukce kotelny sídla OOP Olomouc
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na stavební práce
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/VestnikNEN/ZD-900587856
Oprava omítek a fasádních prvků ve skladovém areálu v Rokytnici v Orlických hotách
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na stavební práce
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz Zadávací_ postup/N006 /20/V00015095
Provádění stavebních oprav objektů v příslušnosti hospodařit ÚZSVM OP Karlovy Vary
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na stavební práce
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/VestnikNEN/ZD-901230663/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-896376867-79123447=191751852/ZadavaciDokumentace-896376867-79123447/
Zaměření a zpracování dokumentace stávajícího stavu a vypracování studie proveditelnosti
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/VestnikNEN/ZD-894822373
Výměna podlahových krytin ÚP HK
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na stavební práce
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/ N006/20/V00013517
Služby soudních znalců ÚP Brno 2020, čj. UZSVM/B/14794/2020-HSP1
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/SeznamZadavacichPostupu/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-871816843-79123447/ZadavaciDokumentace-871816843-79123447
Oceňování nemovitého majetku pro potřeby ÚZSVM ÚP Plzeň a jednotlivých OP 2020 - 2022, čj. UZSVM/P/8766/2020-HSPH
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-20-V00011267
Dodávka hygienických, čistících a dezinfekčních prostředků pro ÚZSVM, ÚP Střední Čechy - 2020, čj. UZSVM/S/866/2020-HSPH
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky
Na dodávky
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-19-V00035605
Dodávka spotřebního materiálu, příslušenství a doplňků pro reprografickou techniku a ICT pro ÚP Hrad, čj. UZSVM/H/7202/2020-HSPH
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na dodávky
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/SeznamZadavacichPostupu/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-882356230-79123447/ZadavaciDokumentace-882356230-79123447/
OP Rychnov nad Kněžnou - kanalizace, čj. UZSVM/H/7049/2020-HSPH
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na stavební práce
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/SeznamZadavacichPostupu/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-884994923-79123447/ZadavaciDokumentace-884994923-79123447/
Oceňování nemovitého majetku ÚP Střední Čechy 2020, čj. UZSVM/S/6618/2020-HSPH
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-20-V00011267
Stavebně technické posouzení a identifikace závad jednotlivých stavebních konstrukcí administrativní, čj. UZSVM/B/15914/2020-HSP1
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/SeznamZadavacichPostupu/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-887161454-79123447/ZadavaciDokumentace-887161454-79123447
Výměna střešních výlezů sídla OOP Chomutov, nám. T.G. Masaryka 1744, čj. UZSVM/U/6281/2020-HSPH
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky
Na stavební práce
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-20-V00002681
Zateplení budovy A sídla ÚP Brno, číslo jednací UZSVM/B/9902/2020-HSP1
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na stavební práce
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/SeznamZadavacichPostupu/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-834856789-79123447/ZadavaciDokumentace-834856789-79123447/
Demolice stodoly Vratěnín, číslo jednací UZSVM/B/10179/2020-HSP1
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na stavební práce
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/SeznamZadavacichPostupu/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-837115675-79123447/ZadavaciDokumentace-837115675-79123447
Zajištění domovnických prací pro ÚZSVM, odbor OP Jihlava, číslo jednací UZSVM/B/3814/2020-HSP1
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/SeznamZadavacichPostupu/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-842753375-79123447/ZadavaciDokumentace-842753375-79123447/
Výměna plynových kotlů v sídle OP Hodonín, číslo jednací UZSVM/B/11913/2020-HSP1
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na stavební práce
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/SeznamZadavacichPostupu/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-845439454-79123447/ZadavaciDokumentace-845439454-79123447/
Ořezy a kácení stromů OP Břeclav 2020, číslo jednací UZSVM/B/12318/2020-HSP1
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/SeznamZadavacichPostupu/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-850709116-79123447/ZadavaciDokumentace-850709116-79123447/
Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.