Dislokace

Dislokační agenda znamená optimalizaci rozmístění státních úřadů, zejména přesun ze soukromého nájmu do státních budov. Základním smyslem činnosti ÚZSVM v této oblasti je nalézt co nejefektivnější rozmístění státních úřadů a minimalizace nákladů na jejich provoz. Pokud v dané lokalitě existuje volná státní budova, není efektivní, aby stát platil nájem soukromým společnostem. Státní zaměstnanci by měli být primárně umístěni ve státních budovách a pouze v odůvodněných případech je možné prostory pronajímat, ovšem za co nejnižší cenu.

 

K analýzám možností úspor se využívá Centrální registr administrativních budov (CRAB). Díky analýzám z CRAB ÚZSVM porovnává výdaje na nájemné, provoz a údržbu administrativních budov a upozorňuje státní instituce na excesy v jejich výdajích a vyzývá je k nápravě. Roční úspory z realizovaných dislokačních záměrů v roce 2023 dosáhly 49 milionů korun za hrazené nájemné. V registru bylo ke konci roku 2023 evidováno 2 328 administrativních budov.

 

Dlouhodobým cílem ÚZSVM je koncentrovat všechny administrativní budovy u jednoho správce – ÚZSVM. Tak by bylo možné centrálně a transparentně vypisovat veřejné zakázky a tím dosáhnout nižších cen, centralizovat celý životní cyklus budovy (investice, nákup, výstavba, správa, prodej), stanovit jednotné výkonnostní ukazatele (KPI), stanovit standardy vybavení administrativních budov a eliminovat subjektivní potřeby a nad dimenzované požadavky. Efektivní správu administrativních budov lze umožnit například přemístěním z nestátního do státního objektu, sestěhováním do menšího počtu budov, pronájmem nepotřebných ploch ve státním subjektu nestátním subjektů či prodejem pro stát trvale nepotřebné budovy.

 

Veřejné reporty z Centrálního registru administrativních budov jsou dostupné na webu Otevřená data Ministerstva financí.

 

Přílohy:dislokace-statni-urady-maji-sidlit-v-budovach-statu.pdf
Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.