Mapa majetku státu

Mapa majetku státu představuje zcela jedinečný projekt ÚZSVM vytvořený vlastními zaměstnanci, v němž byly poprvé v historii zmapovány všechny státní nemovitosti v katastru nemovitostí. Podobný přehled před rokem 2015 nikdo nezpracoval a stát tak neměl souhrnné informace o nemovitostech ve svém vlastnictví. Tato inventura analyzuje nemovitosti státu z mnoha pohledů – například podle druhu, teritoria a jednotlivých státních subjektů.

 

ÚZSVM v roce 2015 zjistil, že stát vlastnil 1 626 414 nemovitostí, přičemž pozemky o výměře 1 922 601 hektarů představovaly více než 24 % rozlohy celé České republiky. Nemovitosti byly zapsány na 1 906 státních subjektů, z nichž 1 381 bylo neexistujících, nedohledaných nebo se jednalo o státní podniky v konkurzu či likvidaci. Nacházely se mezi nimi třeba takové kuriozity, jako jsou Elektrotechnické závody Julia Fučíka, Západočeské dřevařské závody, Ústav veterinární osvěty Pardubice nebo Federální ministerstvo pro technický a investiční rozvoj. Na těchto 1 380 subjektů bylo v katastru zapsáno celkem 25 557 nemovitostí, které v řadě případů komplikují rozvoj obcí a krajů. 

 

Od roku 2015 do konce roku 2020 dokázal ÚZSVM snížit počet nemovitostí zapsaných na zaniklé a nedohledané státní instituce o 7 231 nemovitostí (tj. o 78,8 %). Počet nedohledaných a zaniklých subjektů se podařilo snížit o 926 (tj. o 72 %). U nemovitostí zapsaných na státní podniky v konkurzu či likvidaci došlo dokonce k poklesu o 9 069 položek (tj. o 55,4 %). Oproti roku 2015 došlo také k poklesu státních subjektů v konkurzu či likvidaci o 54 (tj. o 57,4 %). I na tomto snižování ÚZSVM aktivně spolupracuje, nicméně důležitá je aktivita správce konkurzní podstaty nebo likvidátora.

 

 

Prošetřování takových případů vyžaduje značný čas i odborné znalosti. Jedná se o velice důležitou agendu, která je prospěšná zejména obcím a krajům. ÚZSVM díky dohledávání vlastnických vztahů odstraňuje blokace pro jejich další rozvoj. Na pozemcích se správným vlastníkem je možné např. budovat potřebnou infrastrukturu, čistírny odpadních vod nebo cyklostezky. Mapa majetku státu byla dále využita k identifikaci nepotřebných nemovitostí, které státní instituce postupně převádějí na ÚZSVM podle zákona o majetku státu.

 

Mapa majetku státu také ukazuje strukturu vlastnictví státního majetku. Ke konci roku 2020 bylo v katastru nemovitostí vedeno celkem 874 subjektů hospodařících s přibližně 1,49 miliony státních nemovitostí, které tvoří 1 451 014 pozemků o celkové výměře 1,81 milionu hektarů, 40 895 staveb a 807 jednotek (bytových a nebytových). Nejvíce nemovitostí státu poprvé spravují Lesy České republiky (466 778 nemovitostí, což představuje více než 31,5% podíl na státních nemovitostech). Druhý nejvyšší počet nemovitostí, a to 465 529, je evidován na Státní pozemkový úřad (31,3% podíl na státních nemovitostech). Třetí jsou pak státní podniky Povodí, které dohromady hospodaří se 144 116 nemovitostmi (téměř 10% podíl na státních nemovitostech). Následuje Ředitelství silnic a dálnic s 102 479 nemovitostmi (téměř 7% podíl na státních nemovitostech). ÚZSVM spravuje celkem 90 026 nemovitostí a má více než 6% podíl na státním majetku.

 

ÚZSVM pravidelně zveřejňuje na svých webových stránkách informace o dohledaných státních nemovitostech. Čísla ke konci roku 2020 naleznete v této tiskové zprávě. Další informace k této problematice se dozvíte také v brožuře „Mapa majetku státu“.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Přílohy: brozura_Mapa majetku státu.pdf
Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.