Mapa majetku státu

Mapa majetku státu představuje zcela jedinečný projekt ÚZSVM vytvořený vlastními zaměstnanci, v němž byly poprvé v historii zmapovány všechny státní nemovitosti v katastru nemovitostí. Podobný přehled před rokem 2015 nikdo nezpracoval a stát tak neměl souhrnné informace o nemovitostech ve svém vlastnictví. Tato inventura analyzuje nemovitosti státu z mnoha pohledů – například podle druhu, teritoria a jednotlivých státních subjektů.

 

ÚZSVM v roce 2015 zjistil, že stát vlastnil 1 626 414 nemovitostí, přičemž pozemky o výměře 1 922 601 hektarů představovaly více než 24 % rozlohy celé České republiky. Nemovitosti byly zapsány na 1 906 státních subjektů, z nichž 1 381 bylo neexistujících, nedohledaných nebo se jednalo o státní podniky v konkurzu či likvidaci. Nacházely se mezi nimi třeba takové kuriozity, jako jsou Elektrotechnické závody Julia Fučíka, Západočeské dřevařské závody, Ústav veterinární osvěty Pardubice nebo Federální ministerstvo pro technický a investiční rozvoj. Na těchto 1 380 subjektů bylo v katastru zapsáno celkem 25 557 nemovitostí, které v řadě případů komplikují rozvoj obcí a krajů. 

 

Od roku 2015 do 1. ledna roku 2022 dokázal ÚZSVM snížit počet nemovitostí zapsaných na zaniklé a nedohledané státní instituce o 7 851 nemovitostí (tj. o 85,6 %). Počet nedohledaných a zaniklých subjektů se podařilo snížit o 1 023 (tj. o 79,5 %). U nemovitostí zapsaných na státní podniky v konkurzu či likvidaci došlo dokonce k poklesu o 10 186 položek (tj. o 62,2 %). Oproti roku 2015 došlo také k poklesu státních subjektů v konkurzu či likvidaci o 58 (tj. o 61,7 %). I na tomto snižování ÚZSVM aktivně spolupracuje, nicméně důležitá je aktivita správce konkurzní podstaty nebo likvidátora.

 

Prošetřování takových případů vyžaduje značný čas i odborné znalosti. Jedná se o velice důležitou agendu, která je prospěšná zejména obcím a krajům. ÚZSVM díky dohledávání vlastnických vztahů odstraňuje blokace pro jejich další rozvoj. Na pozemcích se správným vlastníkem je možné např. budovat potřebnou infrastrukturu, čistírny odpadních vod nebo cyklostezky. Mapa majetku státu byla dále využita k identifikaci nepotřebných nemovitostí, které státní instituce postupně převádějí na ÚZSVM podle zákona o majetku státu.

 

Mapa majetku státu také ukázala strukturu vlastnictví státního majetku. K 1. lednu 2022 bylo v katastru nemovitostí vedeno celkem 771 subjektů hospodařících s přibližně 1,47 miliony státních nemovitostí, které tvoří 1 431 299 pozemků o celkové výměře 1,8 milionu hektarů, 40 990 staveb a 781 jednotek (bytových a nebytových). Nejvíce nemovitostí státu poprvé spravuje státní podnik Lesy České republiky (458 666 nemovitostí, které představují 31,14% podíl na státních nemovitostech). Druhý nejvyšší počet nemovitostí, a to 456 314, je evidován na Státní pozemkový úřad (31% podíl na státních nemovitostech). Třetí jsou pak státní podniky Povodí, které dohromady hospodaří s 150 445 nemovitostmi (více než 10% podíl na státních nemovitostech). Následuje Ředitelství silnic a dálnic s 105 840 nemovitostmi (7% podíl na státních nemovitostech). ÚZSVM spravuje celkem 86 114 nemovitostí a má 6% podíl na státním majetku.

 

ÚZSVM pravidelně zveřejňuje na svých webových stránkách informace o dohledaných státních nemovitostech. Čísla k 1. 1. roku 2022 naleznete v této tiskové zprávě. Další informace k této problematice se dozvíte také v brožuře „Mapa majetku státu“.  


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přílohy:Mapa majetku státu 2022.pdf
Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.