Mapa majetku státu

Unikátní projekt Mapa majetku státu ÚZSVM zpracoval v roce 2015, kdy svépomocí zmapoval veškeré nemovitosti evidované v katastru nemovitostí na stát. V té době bylo téměř 1,6 milionu nemovitostí zapsáno na 1 906 státních institucí, přičemž 1 381 bylo neexistujících, případně v konkurzu nebo likvidaci. Nacházely se mezi nimi třeba takové kuriozity, jako jsou Elektrotechnické závody Julia Fučíka, Západočeské dřevařské závody, Ústav veterinární osvěty Pardubice nebo Federální ministerstvo pro technický a investiční rozvoj. ÚZSVM začal intenzivně pracovat na nápravě.


K nejvýraznějšímu poklesu od roku 2015 došlo u skupiny zaniklých subjektů, konkrétně klesl jejichpočet o 1 381. Počet bezprizorních nemovitostí na ně zapsaných se podařilo snížit o 8 797, tedy o 96 %. ÚZSVM aktivně pracuje i na snížení počtu státních podniků v konkurzu a likvidaci. Oproti roku 2015 došlo k poklesu o 67 % (63) podniků a 69,9 % (11 450) nemovitých položek. Zde ovšem primárně záleží na činnosti likvidátora nebo správce konkursní podstaty.


Prošetřování bezprizorních nemovitostí je velice prospěšné, protože dochází k vyjasnění a narovnání vlastnických vztahů. Krajům a městům je často odstraněna překážka blokující jejich rozvoj, např. v oblasti rozšíření místní infrastruktury, jako je vybudování chodníků nebo čističek odpadních vod. Mapa majetku státu se také využívá k identifikaci nepotřebných nemovitostí, které státní instituce postupně převádějí na ÚZSVM podle § 19b zákona o majetku státu.

 

 

 

 

 

 

Přílohy:Mapa majetku státu 2022.pdf
Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.