ÚZSVM v Opavě sjednotil vlastnictví pozemku a silnice v Hlučíně

22. 02. 2024
Hlučín získal od opavského ÚZSVM zdarma silniční pozemek v ulici Jaroslava Seiferta.
Více...

Byt v Ústí nad Labem nalezl kupce hned v prvním kole aukce

22. 02. 2024
Ústecký ÚZSVM nabídl do aukce byt 2 + 1 v pětipodlažním domě v Bukově, který stát získal jako odúmrť. Účastník aukce potvrdil vyhlašovací cenu 1,5 milionu korun.
Více...

ÚZSVM dohodl vypořádání majetku se spoluvlastníky pozemků v podhradí Pecky

22. 02. 2024
Jičínský ÚZSVM prodal městysu Pecka a také majitelům sousedních nemovitostí spoluvlastnické podíly ke třem pozemkům. Majitelé okolních nemovitostí drželi také podíly na řešeném majetku. Před prodejem proběhlo společné jednání, na kterém se podařilo nalézt dohodu k vyřešení vlastnických vztahů.
Více...

ÚZSVM prověřoval pozemky, jejichž spolumajitelé byli nedostatečně identifikovaní

22. 02. 2024
ÚZSVM v Havlíčkově Brodě prodal spoluvlastnický podíl ke dvěma pozemkům, které získal jako odúmrť. ÚZSVM musel nejprve prověřit vlastnické vztahy, protože se zjistilo, že mezi další spolumajitele patří lidé, jejichž jedinými údaji v katastru nemovitostí bylo bydliště ve Švédsku.
Více...

ÚZSVM přerozděluje pozemky státním institucím podle příslušnosti

21. 02. 2024
Táborský ÚZSVM převáděl pozemky příslušným státním institucím, další nepotřebné nemovitosti potom také převzal.
Více...

Zájemce koupil v aukci rodinný dům za 4,7 milionu

21. 02. 2024
Semilský ÚZSVM prodal v aukci za 4,7 milionu korun rodinný dům s pozemky v Rokytnici nad Jizerou.
Více...

ÚZSVM ukončil správu pozůstalosti

21. 02. 2024
Královéhradecký ÚZSVM byl ustanoven jako správce pozůstalosti, která zahrnovala movitý i nemovitý majetek, po dobu řízení o pozůstalosti. Po skončení řízení byl majetek předán dědicům.
Více...

Generální ředitelství cel získalo rozlehlý skladový areál

21. 02. 2024
Rychnovský ÚZSVM předal Generálnímu ředitelství cel více než 7,5 hektaru rozlehlý skladový areál v Rokytnici v Orlických horách.
Více...

Díky převodu pozemků bude u Stěbořic vybudována protipovodňová stavba

20. 02. 2024
Opavský ÚZSVM převedl dva pozemky v aktivním záplavovém území státnímu podniku Povodí Odry. V místě je plánována výstavba „Nádrže Stěbořice“. Půjde o stavbu suchého poldru, jejímž účelem bude ochrana před povodní.
Více...

Vlastníkem pozemků pod komunikacemi se stala obec Podbřezí na Rychnovsku

20. 02. 2024
Obec Podbřezí získala od ÚZSVM v Rychnově nad Kněžnou bezúplatně pozemky pod místními komunikacemi.
Více...

Obec Tálín získala zdarma pozemek s veřejnou zelení

20. 02. 2024
Strakonický ÚZSVM převedl obci Tálín na Písecku bezúplatně pozemek v těsné blízkosti křižovatky.
Více...

Rohoznice získala pozemek využívané stezky

20. 02. 2024
Jičínský ÚZSVM převedl ve veřejném zájmu zdarma téměř hektarový pozemek do majetku obce Rohoznice.
Více...

Po prověření minulosti prodal ÚZSVM několik pozemků

20. 02. 2024
ÚZSVM v Teplicích prodával pozemky, kterým musel nejprve dohledat původního majitele.
Více...

Statutární město Hradec Králové získalo pozemek pod komunikací v ulici Brožíkova

19. 02. 2024
Královéhradecký ÚZSVM převedl bezúplatně pozemek statutárnímu městu Hradec Králové.
Více...

Město Havlíčkův Brod získalo dva pozemky pod komunikacemi

19. 02. 2024
Havlíčkobrodský ÚZSVM převedl bezúplatně městu Havlíčkův Brod pozemky pod místními komunikacemi.
Více...
Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.