Zámek Štiřín – výjimečný areál blízko Prahy

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) převzal od státní příspěvkové organizace Zámek Štiřín do své správy barokní trojkřídlý zámek Štiřín z 18. století, který se nachází v obci Kamenice. Areál leží přibližně 25 kilometrů jihovýchodně od centra Prahy a jeho součástí je i malebný zámecký park v anglickém stylu. Pro ÚZSVM je areál zámku nepotřebný, a proto pro něj v souladu se zákonem bude hledat definitivního vlastníka, který by pro něj nalezl smysluplné využití a vdechl mu nový život. V současnosti probíhá oceňování areálu.

Informace o prodeji

Elektronická aukce areálu zámku Štiřín bude zahájena 11. září 2024 ve 12 hodin a potrvá do 13. září 2024 do 12 hodin. Nejnižší podání v elektronické aukci bylo stanoveno na 3 miliardy a 300 milionů korun. Před jejím začátkem, tj. 10. září do půlnoci, musí zájemci složit kauci ve výši 30 milionů korun.


Aby aukce přinesla vítěze, musí v ní zájemci učinit alespoň jeden příhoz. První příhoz musí být nejméně ve výši minimální vyhlašované ceny, tedy 3,3 miliardy korun. Další příhozy musí částku navýšit minimálně o 100 tisíc korun.

Veřejnost může průběh elektronické aukce sledovat online na webu www.nabidkamajetku.cz.


Prohlídky budovy pro zájemce jsou naplánovány v těchto termínech:

 • 18. června 2024 ve 13:00
 • 12. července 2024 v 10:00
 • 14. srpna 2024 v 10:00
 • 4. září 2024 ve 13:00

Prohlídky budou probíhat v českém i anglickém jazyce. Na prohlídku je potřeba se předem registrovat.

Podrobnosti k tomuto prodeji naleznete zde.

Více informací, jak se registrovat a zúčastnit aukce naleznete zde.

 

Aktuality

 • 17. května 2024 - ÚZSVM na svých webových stránkách www.nabidkamajetku.cz zveřejnil výběrové řízení s elektronickou aukcí výjimečného areálu zámku Štiřín nacházejícího se blízko Prahy. Donedávna sloužil areál jako hotel s restaurací, wellness centrem a golfovým hřištěm. Jedná se o unikátní investiční příležitost a zároveň o prodej s historicky nejvyšší vyhlášenou minimální cenou. Ta činí 3,3 miliardy korun. Více informací zde
 • 4. října 2023 - v souladu s přijatým usnesením informoval ÚZSVM předsedu Kontrolního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o výsledku vnitrostátní nabídky a dalším postupu. Zákonem preferovaný způsob nakládání s nepotřebným státním majetkem je prodej prostřednictvím transparentního výběrového řízení. ÚZSVM neshledal důvod pro odchýlení se od tohoto postupu, a proto bude zabezpečeno ocenění. Následně ÚZSVM přistoupí k inzerci prodeje tohoto zámeckého areálu.
 • 3. října 2023 - ÚZSVM v souladu se zákonem o majetku státu vyhlásil 15. června 2023 nabídku areálu zámku Štiřín státním institucím, která probíhala do 2. října. Ve stanovené lhůtě neprojevila o nemovitosti zámeckého areálu zájem žádná státní instituce. ÚZSVM proto v souladu se zákonem o majetku státu nyní učiní další kroky, aby co nejdříve našel této výjimečné nemovitosti definitivního vlastníka. Zákonem preferovaná varianta je vyhlášení transparentního výběrového řízení. Více informací naleznete zde
 • 15. června 2023 - ÚZSVM na svých webových stránkách zveřejnil nabídku areálu zámku Štiřín státním institucím. Nabídka převodu tohoto areálu pro státní instituce potrvá do 2. října letošního roku. Nicméně státní instituce se mohou o areál přihlásit i po tomto datu. ÚZSVM v rámci maximální informovanosti plánuje oslovit nejen státní instituce uvedené v usneseních Kontrolního a Rozpočtového výboru PSP ČR, ale také všechny instituce zastoupené ve Vládní dislokační komisi (například ministerstva nebo Úřad vlády). 
 • 14. června 2023 - byl proveden vklad do katastru nemovitostí. 
 • 8. června 2023 - ÚZSVM vydal rozhodnutí o trvalé nepotřebnosti areálu zámku Štiřín pro ÚZSVM. Areál proto v souladu se zákonem nyní nabídne jiným státním institucím.  
 • 1. června 2023 – smlouva o převodu areálu zámku Štiřín dle zákona o majetku státu z příspěvkové organizace Ministerstva zahraničních věcí Zámek Štiřín na ÚZSVM nabyla účinnosti. Smlouva o převodu této výjimečné nemovitosti je zveřejněna v Registru smluv. 

Otázky a odpovědi k zámku Štiřín

Na tomto odkazu jsou uveřejňovány odpovědi na dotazy k areálu zámku Štiřín: https://www.uzsvm.cz/otazky-a-odpovedi-k-zamku-stirin

 

Žádosti státních institucí o areál zámku Štiřín

Na tomto odkazu budou uveřejňovány informace o státních institucích, které projevily zájem o areál zámku Štiřín: https://www.uzsvm.cz/zadosti-statnich-instituci-o-areal-zamku-stirin

 

Historie a popis areálu

Zámek

Barokní zámek nechali vybudovat Salmové na místě někdejší středověké tvrze v roce 1750. Roku 1822 se majitelem štiřínského panství stal kníže Rohan a o devět let později hrabě Nostic-Rheinek, za jehož působení došlo k dalším stavebním úpravám. V roce 1870 koupil Štiřín podnikatel František Ringhoffer a jeho rod vlastnil zámek až do roku 1945. Během této doby bylo na zámek zavedeno elektrické osvětlení a došlo také k jeho poslední přestavbě. Dnešní podobu zámek získal kolem roku 1900, kdy byl upraven podle projektu architekta Jiřího Stibrala. Od roku 1945 se vlastníkem zámku stává stát.
V letech 1985–1993 byly v zámku provedeny úpravy se záměrem budoucího hotelového využití. Historicky nejcennější a nejzachovalejší prostory se nacházejí v prvním patře zámku, které byly využívány jako konferenční sály a salonky pro hosty.

Zámecký dvůr
Objekt, který byl vystavěn po konci třicetileté války, sloužil jako hospodářská budova zámku. Ve své podobě byl dochován až do konce druhé světové války. Po roce 1945 se stal místem pro chov drůbeže a do svého původního stavu se vrátil až v roce 1997. V současnosti se v něm nacházejí největší zámecké sály, Salmův a Chvalův, často využívané jako konferenční prostory.

 

Dům Atis

Neobvyklá stavba architekta Vladimíra Kačera stojí na místě původního skladového objektu autoservisu. Architekt se nechal inspirovat stavbami Gaudího a Hundertwassera.

 

Anglický park

Čtyřicetihektarový anglický park zde začal vznikat společně s barokním zámkem v polovině 18. století. Základ dnešní parkové architektury byl položen na konci 19. století, kdy panství vlastnila rodina Ringhofferů.

Po roce 1985 byl postupně odborně obnovován a dnes patří mezi přední historické parky a zahrady v České republice. Dodnes se zde dochovalo množství původních, více než 150 let starých stromů, park také zdobí na pět tisíc nově vysazených okrasných keřů.  

Přílohy:3P4A7869.jpg3P4A7870 - kopie.jpg3P4A7890.jpgIMG_7906_atis.jpg3P4A7727.jpgDJI_0958 - kopie.jpgdji_fly_20230518_113742_623_1684402837047_pano_optimized - kopie - kopie.jpg3P4A7891.jpg3P4A7879.jpgIMG_7880_golf.jpg
Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.