Otázky a odpovědi k zámku Štiřín

01.06.2023

Na tomto odkazu jsou uveřejňovány odpovědi na dotazy k areálu zámku Štiřín.

 

 • 3. července 2023: Už jste si zámek od ministerstva zahraniční převzali? Kolika státním institucím byl objekt nabídnut? A do kdy ho takto budete nabízet? Pokud o něho nikdo neprojeví zájem, kdy se rozhodne o jeho možném prodeji v aukci? Za jakou vyvolávací částku byste zámek chtěli nabídnout?

  ÚZSVM získal areál zámku Štiřín 1. června, 14. června byl pak proveden zápis do katastru nemovitostí. 

  V současné době nabízíme areál zámku Štiřín státním institucím. Nabídka převodu tohoto areálu pro státní instituce potrvá do 2. října letošního roku. Nicméně státní instituce se mohou o areál přihlásit i po tomto datu. ÚZSVM v rámci maximální informovanosti oslovil nejen státní instituce uvedené v usneseních Kontrolního a Rozpočtového výboru PSP ČR, ale také všechny instituce zastoupené ve Vládní i regionální dislokační komisi (například ministerstva nebo Úřad vlády). ÚZSVM v současné době tedy nepřipravuje prodej areálu, jedná se výlučně o nabídku v rámci státu. Teprve po uplynutí lhůty 2. října 2023 ÚZSVM vyhodnotí další postup.

  O jednotlivých krocích v případě této výjimečné nemovitosti ÚZSVM transparentně informuje na svých webových stránkách: https://www.uzsvm.cz/zamek-stirin-vyjimecny-areal-blizko-prahy.

  Na nepřesnosti, které v poslední době v souvislosti se zámkem Štiřín zazněly, ÚZSVM zveřejnil reakce zde: https://www.uzsvm.cz/uzsvm-v-soucasnosti-prodej-areal-zamku-stirin-nepripravuje a zde: https://www.uzsvm.cz/uzsvm-k-arealu-zamku-stirin

 • 15. června 2023: Mohu se zeptat, zda byl již na ÚZSVM převeden areál zámku Štiřín a co se s ním ÚZSVM chystá udělat? Sněmovní rozpočtový výbor žádá generální ředitelku ÚZSVM, aby  délku termínu pro nabídku areálu zámku Štiřín státním institucím prodloužila  do 30. září 2023. Stane se tak?

  Jsou už zájemci o areál zámku Štiřín?

  ÚZSVM získal areál zámku Štiřín 1. června, včera byl pak proveden vklad do katastru nemovitostí. V současné době budeme nabízet areál zámku Štiřín státním institucím. Nabídka převodu tohoto areálu pro státní instituce potrvá do 2. října letošního roku. Nicméně státní instituce se mohou o areál přihlásit i po tomto datu. ÚZSVM v rámci maximální informovanosti plánuje oslovit nejen státní instituce uvedené v usneseních Kontrolního a Rozpočtového výboru PSP ČR, ale také všechny instituce zastoupené ve Vládní dislokační komisi (například ministerstva nebo Úřad vlády). ÚZSVM v současné době tedy nepřipravuje prodej areálu, ale výlučně nabídku v rámci státu. Teprve po uplynutí lhůty 2. října 2023 ÚZSVM vyhodnotí další postup. ÚZSVM doposud neeviduje zájem žádné státní instituce o tuto nemovitost.

  O jednotlivých krocích v případě této výjimečné nemovitosti ÚZSVM transparentně informuje na svých webových stránkách: https://www.uzsvm.cz/zamek-stirin-vyjimecny-areal-blizko-prahy Na nepřesnosti, které v poslední době v souvislosti se zámkem Štiřín zazněly, ÚZSVM zveřejnil reakci zde: https://www.uzsvm.cz/uzsvm-v-soucasnosti-prodej-areal-zamku-stirin-nepripravuje

 • 9. června 2023: Kdy bude nabídnut areál zámku Štiřín státním institucím a jaká byla stanovena lhůta?

  Konkrétní doba nabídky státním institucím zatím nebyla stanovena. ÚZSVM v současné době vyhodnocuje dopady požadavků Rozpočtového výboru PSP ČR, tedy prodloužení lhůty pro projevení zájmu ze strany státních institucí do 30. 9. 2023. Další informace o areálu zámku Štiřín naleznete zde.

   
 • 29. května 2023: Už byl zámek do majetku ÚZSVM převeden? Pokud ano, kdy se tak stalo? Pokud ne, kdy se tak stane? Lze říci, co bude se zámkem dál? Budete ho prodávat? Pokud ano, kdy půjde do prodeje? Za jakou vyvolávací částku byste chtěli zámek prodat?

ÚZSVM doposud areál zámku Štiřín nepřevzal. K převzetí nemovitostí pravděpodobně dojde v průběhu června. Jakmile areál převezmeme, v souladu se zákonem jej nejprve nabídneme jiným státním institucím. Podle výsledku vnitrostátní nabídky bude stanoven další postup.

 

 • 20. dubna 2023: Registrujte už nějaký zájem ze strany jiné státní instituce? Pokud ano, které? Je například i reálná varianta, že by zámek byl převeden bezúplatně na obec Kamenice, v jejímž katastru se nachází? Nebo tato varianta pro stát vůbec nepřichází v úvahu?

ÚZSVM doposud areál zámku Štiřín nepřevzal. ÚZSVM nemá informace o případném zájmu jiných státních institucí o areál zámku. Jakmile ÚZSVM areál převezme, v souladu se zákonem jej jiným státním institucím nabídneme. V případě jejich nezájmu budeme hledat definitivního vlastníka prioritně prostřednictvím transparentního výběrového řízení s elektronickou aukcí na webových stránkách www.nabidkamajetku.cz, a to s ohledem na charakter nemovitostí. Při převodech majetku obcím musí být vždy dodrženy podmínky stanovené zákonem o majetku státu a Metodickým materiálem Ministerstva financí, který je zveřejněn také na našich webových stránkách.

 

 • 27. března 2023: Podle mých informací se celý proces urychlil a k fyzickému převodu by mělo dojít ještě tento týden. Můžete to potvrdit? Co bude následovat? Chystáte prodeji zámku? Jak bude zámek v mezičase spravován?

Tato informace není pravdivá. ÚZSVM dosud není známo, zda již byly nemovitosti Zámku Štiřín prohlášeny za nepotřebné. Jak jsme již uvedli, obecně platí, že při nakládání se státním majetkem postupujeme v souladu se zákonem o majetku státu. To znamená, že jej nejprve nabídneme jiným státním institucím a až v případě jejich nezájmu hledáme nového vlastníka mimo stát prioritně prostřednictvím transparentního výběrového řízení s elektronickou aukcí na webových stránkách www.nabidkamajetku.cz.

 

 • 13. února 2023: Kdy bude zámek na ÚZSVM převeden? Půjde o převod bezúplatný? Už je jasné, že se zámek poté prodá libovolnému zájemci? Pokud ano, kdy a za jakých podmínek se prodej uskuteční? Nebo bude zámek nejdříve přednostně nabídnut jiné státní (veřejné) instituci?

ÚZSVM byl Ministerstvem zahraničních věcí informován, že nemovitosti Zámku Štiřín budou zřejmě prohlášeny za nepotřebné. V případě postupu podle zákona o majetku státu by pak nemovitosti byly bezúplatně převedeny na ÚZSVM. K tomu dosud nedošlo, ÚZSVM ani není známo, zda již byly nemovitosti prohlášeny za nepotřebné. Při nakládání se státním majetkem obecně postupuje ÚZSVM v souladu se zákonem o majetku státu. To znamená, že jej nejprve nabídne jiným státním institucím a až v případě jejich nezájmu hledá nového vlastníka mimo stát prioritně prostřednictvím transparentního výběrového řízení s elektronickou aukcí na webových stránkách www.nabidkamajetku.cz.

 

 

 

Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.