ÚZSVM v současnosti prodej areál zámku Štiřín nepřipravuje

08.06.2023

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) reaguje na zavádějící a nepravdivé výroky o zámku Štiřín.

ÚZSVM zdůrazňuje, že při nakládání s areálem zámku Štiřín postupuje zcela transparentně, apoliticky a v souladu se všemi právními předpisy, zejména se zákonem o majetku státu. Areál zámku byl ze strany příspěvkové organizace Zámek Štiřín prohlášen za nepotřebný, a protože žádná instituce z resortu Ministerstva zahraničních věcí o něj neprojevila zájem (ani pro účely směny), bylo zákonnou povinností ÚZSVM nemovitosti převzít.

 

ÚZSVM v současné době nepřipravuje prodej areálu. V souladu se zákonem o majetku státu připravuje ÚZSVM nabídku státním institucím. Podle novely zákona o majetku státu z roku 2016 je ÚZSVM povinen přihlížet k povaze důvodů zájmu organizačních složek o převzetí majetku, k naléhavosti jejich potřeb i k účelnosti a efektivitě takového převzetí. Sporné případy se předkládají k rozhodnutí vládě.

 

Cílem ÚZSVM je v souladu se zákonem minimalizovat výdaje na nemovitosti, které jsou pro ÚZSVM trvale nepotřebné. Ministerstvo zahraničních věcí na zasedání Kontrolního výboru PSP ČR mimo jiné uvedlo: Za posledních 10 let Ministerstvo zahraničních věcí zrealizovalo pouhých 7 akcí. Tyto akce zároveň byly Ministerstvu zahraničních věcí tou příspěvkovou organizací fakturovány, tzn. za ně ještě ministerstvo následně platilo. Za posledních 10 let od roku 2013 činil příspěvek na provoz 260 milionů českých korun. Navíc se přistupovalo k postupnému navyšování toho příspěvku, který na začátku desetiletého období činil 20 milionů korun v roce 2013-2016, postupně od roku 2017 vzrostl k 35 až 38 milionům korun. A to prostě není v současné rozpočtové situaci udržitelné.

 

ÚZSVM v souvislosti s plánovanou nabídkou areálu zámku státním institucím plánuje nad rámec svých zákonných povinností oslovit nejen státní instituce uvedené v usneseních Kontrolního a Rozpočtového výboru PSP ČR, ale také všechny instituce zastoupené ve Vládní dislokační komisi (například ministerstva nebo Úřad vlády). Cílem je ještě více upozornit na nabídku státním institucím k převzetí areálu. Obvyklá lhůta ÚZSVM pro zveřejnění nabídky státním institucím činí dva týdny. S ohledem na výjimečnost areálu ÚZSVM plánoval prodloužit tuto lhůtu na tři týdny. Zdůrazňujeme, že státní instituce se mohou o majetek přihlásit i kdykoliv po této lhůtě. V praxi docházelo a dochází k tomu, že se státní instituce přihlásí až po uplynutí lhůty a ÚZSVM jí nemovitost při splnění zákonných parametrů samozřejmě převádí. Známým příkladem je převod taktéž kulturní památky – areálu Invalidovny v Praze, kdy se Národní památkový ústav o budovu přihlásil dokonce až po vyhlášení transparentní veřejné dražby. ÚZSVM areál Invalidovny Národnímu památkovému ústavu, jak známo, v roce 2017 převedl. ÚZSVM rovněž v minulém období hledal a stále hledá nového vlastníka pro kulturní památku Palác Broadway v Praze.

 

ÚZSVM v současné době vyhodnocuje dopady požadavků Rozpočtového výboru PSP ČR, tedy prodloužení lhůty pro projevení zájmu ze strany státních institucí do 30.  září 2023.

 

O jednotlivých krocích v případě této výjimečné nemovitosti ÚZSVM transparentně informuje na svých webových stránkách: https://www.uzsvm.cz/zamek-stirin-vyjimecny-areal-blizko-prahy.

Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.