Sobota, 29. dubna 2017

odbor Odloučené pracoviště Benešov

Odbor Odloučené pracoviště kompletně zajišťuje v rámci své územní působnosti v okrese Benešov:

  • správu, hospodaření a nakládání s majetkem státu podle § 9, 10 a 11 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů;
  • úkoly vyplývající pro Úřad z  příslušných ustanovení zákona č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
  • činnost hospodářské správy;
  • navrhuje změny a úpravy informačních systémů Úřadu, provádí testování změn, ověření nových aplikací na produkčním prostředí;
  • spolupracuje při zpracování metodických pokynů a postupů pro uživatele systémů;
  • provádí ve spolupráci s dalšími útvary Úřadu a dodavateli informačních systémů školení při zavádění nových aplikací a funkcionalit ostatním útvarům Úřadu a poskytuje metodickou pomoc uživatelům v jejich rutinní praxi;
  • spolupracuje s odborem Finančním a ostatními finančními útvary Úřadu při kontrole úplnosti a správnosti výstupních dat pro potřeby účetních závěrek, inventarizace a zpracování rozborů pro potřeby Státní pokladny a Centrálního systému účetních informací státu

Adresa:
Poštovní 2079
256 01 Benešov
Ředitelka:
Ing. Marie Hájková
Tel.: 317 755 334
E-mail: marie.hajkova@uzsvm.cz
Životopis: CV_prof_Hájková.pdf

Kontakt

Z činnosti odboru Odloučeného pracoviště Benešov

Z prodeje pozemku zapsaného na zrušený státní podnik stát získal 131 tisíc korun

30.03.2017

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Benešově prodal pozemek, který byl zapsán na zrušený státní podnik. Minimální kupní cena byla stanovena na 130 tisíc korun, do výběrového řízení se přihlásil jediný zájemce, který pozemek získal za nabídku 131 tisíc korun.

ÚZSVM v Benešově zlikvidoval věci z trestné činnosti

08.03.2017

V rámci běžné činnosti odbor OP Benešov likviduje věci, které připadají státu z trestné činnosti či přestupkového řízení. I když se jedná zpravidla o věci bezcenné a nevhodné k dalšímu využívání, je třeba i takovéto věci převzít a poté zabezpečit jejich likvidaci.

Sporné lesy na Benešovsku konečně ve vlastnictví Lesů ČR

16.01.2017

Za společné snahy Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM), Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj a Lesů České republiky se podařilo narovnat právní vztahy k lesním pozemkům, které původně patřily do vlastnictví obcí.

další aktuality