Pátek, 24. března 2017

odbor Odloučené pracoviště Benešov

Odbor Odloučené pracoviště kompletně zajišťuje v rámci své územní působnosti v okrese Benešov:

  • správu, hospodaření a nakládání s majetkem státu podle § 9, 10 a 11 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů;
  • úkoly vyplývající pro Úřad z  příslušných ustanovení zákona č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
  • činnost hospodářské správy;
  • navrhuje změny a úpravy informačních systémů Úřadu, provádí testování změn, ověření nových aplikací na produkčním prostředí;
  • spolupracuje při zpracování metodických pokynů a postupů pro uživatele systémů;
  • provádí ve spolupráci s dalšími útvary Úřadu a dodavateli informačních systémů školení při zavádění nových aplikací a funkcionalit ostatním útvarům Úřadu a poskytuje metodickou pomoc uživatelům v jejich rutinní praxi;
  • spolupracuje s odborem Finančním a ostatními finančními útvary Úřadu při kontrole úplnosti a správnosti výstupních dat pro potřeby účetních závěrek, inventarizace a zpracování rozborů pro potřeby Státní pokladny a Centrálního systému účetních informací státu

Adresa:
Poštovní 2079
256 01 Benešov
Ředitelka:
Ing. Marie Hájková
Tel.: 317 755 334
E-mail: marie.hajkova@uzsvm.cz
Životopis: CV_prof_Hájková.pdf

Kontakt

Z činnosti odboru Odloučeného pracoviště Benešov

ÚZSVM v Benešově zlikvidoval věci z trestné činnosti

08.03.2017

V rámci běžné činnosti odbor OP Benešov likviduje věci, které připadají státu z trestné činnosti či přestupkového řízení. I když se jedná zpravidla o věci bezcenné a nevhodné k dalšímu využívání, je třeba i takovéto věci převzít a poté zabezpečit jejich likvidaci.

Sporné lesy na Benešovsku konečně ve vlastnictví Lesů ČR

16.01.2017

Za společné snahy Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM), Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj a Lesů České republiky se podařilo narovnat právní vztahy k lesním pozemkům, které původně patřily do vlastnictví obcí.

ÚZSVM v Benešově prodal rekreační usedlost za 910 tisíc korun

30.12.2016

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Benešově prodal rekreační usedlost v kraji pod Blaníkem za 910 tisíc korun.

další aktuality