Úterý, 17. října 2017

odbor Odloučené pracoviště Jihlava

Odbor Odloučené pracoviště kompletně zajišťuje v rámci své územní působnosti v okresech Jihlava a Třebíč:

  • správu, hospodaření a nakládání s majetkem státu podle § 9, 10 a 11 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů;
  • úkoly vyplývající pro Úřad z  příslušných ustanovení zákona č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
  • činnost hospodářské správy.


Adresa:
Tolstého 15
586 01 Jihlava
Ředitel:
Ing. Bc. Ota Kovář, CSc.
Tel.: 567 551 212
E-mail: ota.kovar@uzsvm.cz
Životopis: CV_prof_Kovář-Ota.pdf

Kontakt

Z činnosti odboru Odloučeného pracoviště Jihlava

ÚZSVM bezúplatně převedl pozemky obci Čáslavice

17.10.2017

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Jihlavě převedl dva pozemky o celkové výměře 196 m2 v obci Čáslavice smlouvou o bezúplatném převodu do vlastnictví obce.

ÚZSVM převedl městu Jihlava pozemek pod místní komunikací

09.10.2017

Odloučené pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Jihlavě převedlo bezúplatně do vlastnictví statutárního města Jihlava pozemek v katastrálním území Helenín.

ÚZSVM převedl pozemky městu Brtnice

05.10.2017

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) bezúplatně převedl do vlastnictví města Brtnice pozemky o celkové výměře 1 367 m² v katastrálním území Panská Lhota.

další aktuality