Sobota, 19. srpna 2017

odbor Odloučené pracoviště Jihlava

Odbor Odloučené pracoviště kompletně zajišťuje v rámci své územní působnosti v okresech Jihlava a Třebíč:

  • správu, hospodaření a nakládání s majetkem státu podle § 9, 10 a 11 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů;
  • úkoly vyplývající pro Úřad z  příslušných ustanovení zákona č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
  • činnost hospodářské správy.


Adresa:
Tolstého 15
586 01 Jihlava
Ředitel:
Ing. Bc. Ota Kovář, CSc.
Tel.: 567 551 212
E-mail: ota.kovar@uzsvm.cz
Životopis: CV_prof_Kovář-Ota.pdf

Kontakt

Z činnosti odboru Odloučeného pracoviště Jihlava

ÚZSVM v Jihlavě se zapojil do celostátní akce „Do práce na kole“

20.07.2017

Kolektiv odloučeného pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Jihlavě se aktivně připojil k celostátní akci Do práce na kole, která se konala v květnu 2017. Letošní ročník byl již sedmý v pořadí.

ÚZSVM v Jihlavě zajistil prostory pro Energetický regulační úřad

17.07.2017

V objektu Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Jihlavě, na ulici Tolstého 15 proběhla rekonstrukce kanceláří a výměna oken v příslušných kancelářích budovy. Rekonstrukce se týkala celkem 11 kanceláří a 2 sociálních zařízení určených pro potřeby Energetického regulačního úřadu, který sem následně umístí svých cca 20 zaměstnanců z jiných pracovišť.

Stavby po závodech Julia Fučíka mají nového vlastníka

14.07.2017

Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Jihlavě se podařilo dořešit vlastnictví dvou staveb na cizích pozemcích v Opatově, které byly dohledány v katastru nemovitostí po zaniklém státním podniku Elektrotechnické závody J. Fučíka.

další aktuality