Čtvrtek, 19. ledna 2017

Detail nabídky

ostatní movitý majetek

VŘ č. OVS/MV/001/2016 na prodej movitého majetku - zál.zařízení, servry

Základní informace
VŘ č. OVS/MV/001/2016 na prodej movitého majetku - zál.zařízení, servry Foto zálohovací jednotka.jpg
Termín podání nabídek
23.01.2017 08:00
Parcelní číslo2 x server Proliant ML350, 1 x záloh. zařízení HP Storage Works Ultrium 215 ext
Datum zveřejnění nabídky06.01.2017
Popis / Poznámky
Prodávané movité věci

 

Jedná se o neprovozované prostředky ICT, které byly vyřazeny z provozu v roce 2013:

 

1.    server Proliant ML350 inv. č. 713-125-000004

2.    server Proliant ML350 inv. č. 713-125-000005

3.    záloh. zařízení HP Storage Works Ultrium 215 ext, inv. č. 713-125-000002

Majetek je prodáván jednotlivě.

Server Proliant ML350 inv. č. 713-125-000004 a server Proliant ML350 inv. č. 713-125-000005 obsahují RAM 1 GB, HDD 60 GB, bez operačního systému. Rok výroby 2005.

Zálohovací jednotka HP Storage Works Ultrium 215 externí inv. č. 713-125-000002. Kapacita 100 GB. Rok výroby 2005. Dále, viz fotodokumentace, která je přílohou tohoto oznámení.

Vyhlášená minimální kupní cena výše uvedených movitých věcí činí:

 

1.    server Proliant ML350 inv. č. 713-125-000004 1 400 Kč (slovy: jedentisícčtyřista korun českých).

2.    server Proliant ML350 inv. č. 713-125-000005 1 400 Kč (slovy: jedentisícčtyřista korun českých).

3.    záloh. zařízení HP Storage Works Ultrium 215 ext, inv. č. 713-125-000002 700 Kč (slovy: sedmset korun českých).


Dokumenty ke stažení
Kontaktní osoba
Územní pracovištěOstrava
Odloučené pracovištěVsetín
AdresaPod Vršky 27,755 01 Vsetín
Odpovědná osobaSenohrábek Jan, Ing.
Telefon571 428 048
Adresa pro podání nabídky
Územní pracovištěOstrava
Odloučené pracovištěVsetín
AdresaPod Vršky 27,755 01 Vsetín
Upozornění
Věnujte prosím pozornost přesnému dodržení všech zveřejněných podmínek
Další odkazy