Neděle, 20. srpna 2017

Detail nabídky

Evidenční číslo: Roudnice nad Labem
Budovy-stavby

VŘ č. ULT/041/2017 s aukcí, prodej budovy čp. 671 Roudnice n.L. výběrovým řízením s následnou aukcí.

Základní informace
VŘ č. ULT/041/2017 s aukcí, prodej budovy čp. 671 Roudnice n.L. výběrovým řízením s následnou aukcí. KN mapa LDN.jpg LDN.jpg márnice - LDN.jpg Ortofotomapa LDN.jpg
Minimální kupní cena
19 338 000 Kč
Termín podání nabídek
06.09.2017 09:30
OkresLitoměřice
ObecRoudnice nad Labem
Katastrální územíRoudnice nad Labem
Číslo popisnéčp.671, p.p.č. 1552,1553/1,1553/2,1553/3,1553/4,1553/5
UliceŠpindlerova třída
Část obceRoudnice nad Labem
Datum zveřejnění nabídky11.08.2017
Vlastnický podíl státu1/1
Popis / Poznámky

 Jedná se o nemovité věci, užívané jako areál Léčebny dlouhodobě nemocných v Roudnici nad Labem: 


  • p.p.č. 1552 o výměře 1377 m2, zastavěná plocha a nádvoří, součástí pozemku je budova  č.p. 671, obč.  vybavenost

  •  p.p.č. 1553/1 o výměře 2158 m2, zahrada

  •  p.p.č. 1553/2 o výměře 1142 m2, ostatní plocha

  • p.p.č  1553/3 o výměře 373 m2, ostatní plocha

  • p.p.č. 1553/4 o výměře 212 m2, ostatní plocha

  • p.p.č. 1553/5 o výměře 38 m2,zastavěná plocha a nádvoří, součástí pozemku je budova bez čp./če , obč. vybavenost

Poloha nemovitých věcí je v širším centru města v ulici Špindlerova třída. Přístup je pouze pěší ze Špindlerovy třídy a další přístup je z ulice Švagrovského s možností parkování na vlastních pozemcích u hlavní budovy č.p. 671.

V současné době jsou nemovité věci využívané jako areál Léčebny dlouhodobě nemocných v Roudnici nad Labem, kterou provozuje Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice nad Labem, s.r.o. na podkladě  Smlouvy o nájmu nemovitých věcí č. 4127/2016 ze dne 17.8.2016,  uzavřené od 1.1.2017 do 31.12.2017. Budova č.p. 671 byla rekonstruována v letech 1994 – 1995 a má kapacitu 43 lůžek. V areálu se nachází stavba márnice (budova bez čp/če na parcele č. 1553/5), sloužící pro účely LDN.

Celý objekt se skládá z historické budovy a jednopodlažní přístavby z roku 1993 směrem na východ od dvora. Budova je napojena na všechny základní inženýrské sítě – vodovod, kanalizace, elektro a plynovod.

Na nemovitých věcech jsou umístěny rovněž tyto inženýrské sítě: podzemní síť NN, síť elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

 


 
 
Dokumenty ke stažení
Kontaktní osoba
Územní pracovištěÚstí nad Labem
Odloučené pracovištěLitoměřice
AdresaNa Valech 525/12,412 01 Litoměřice
Odpovědná osobaIvana Pekárková
Telefon416715117
Adresa pro podání nabídky
Územní pracovištěÚstí nad Labem
Odloučené pracovištěLitoměřice
AdresaNa Valech 525/12,412 01 Litoměřice
Upozornění
Věnujte prosím pozornost přesnému dodržení všech zveřejněných podmínek
Další odkazy