Středa, 26. července 2017

Detail nabídky

Evidenční číslo: Tavíkovice
Budovy-stavby

VŘ s aukcí č. BZN/30/2017 - prodej rodinného domu, dílny a zahrady v k.ú. Tavíkovice

Základní informace
VŘ s aukcí č. BZN/30/2017 -  prodej rodinného domu, dílny a zahrady v k.ú. Tavíkovice fotodokumentace2.jpg fotodokumentace3.jpg fotodokumentace4.jpg fotodokumentace5.jpg fotodokumentace6.jpg ortofotomapa.jpg
Minimální kupní cena
753 000 Kč
Termín podání nabídek
11.08.2017 11:00
OkresZnojmo
ObecTavíkovice
Katastrální územíTavíkovice
Číslo popisnést.p.č. 93, st.p.č. 123, p.č. 122/4
Výměra1734
Datum zveřejnění nabídky14.07.2017
Vlastnický podíl státu1/2
Popis / Poznámky
Předmětné nemovité věci se nachází při severovýchodním okraji intravilánu obce Tavíkovice. Celý objekt se skládá ze stavební parcely č. 123, jejíž součástí je stavba Tavíkovice, čp. 116, rod. dům a zahrady na pozemku pozemková parc.č. 122/4, na které se nachází skleník a vedlejší stavby – kolna I, kolna II, přístřešek, zděný altán a několik okrasných porostů.
Stavební parcela č. 93, jejíž součástí je původní stodola, je využívaná jako dílna, ke které byla postavena přístavba stojící na pozemku pozemková parc.č. 122/4. Prodávané věci jsou užívány bez právního důvodu fyzickými osobami k bydlení. Další informace o nabízeném majetku jsou uvedeny v Oznámení o vyhlášení VŘ.
Dokumenty ke stažení
Kontaktní osoba
Územní pracovištěBrno
Odloučené pracovištěZnojmo
AdresaRudoleckého 21,669 02 Znojmo
Odpovědná osobaBc. Marcela Paulová
Telefon515 200 432
Adresa pro podání nabídky
Územní pracovištěBrno
Odloučené pracovištěZnojmo
AdresaRudoleckého 21,669 02 Znojmo
Upozornění
Věnujte prosím pozornost přesnému dodržení všech zveřejněných podmínek
Další odkazy