Úterý, 17. října 2017

Detail nabídky

Evidenční číslo: Alberovice
Pozemky

k.ú. Alberovice, podíl id. 1/15 pozemku parc. č. 679

Základní informace
k.ú. Alberovice, podíl id. 1/15 pozemku parc. č. 679 ppč. 679 d.jpg ppč. 679b.jpg ppč. 679c.jpg
Minimální kupní cena
9 000 Kč
Termín podání nabídek
08.11.2017 13:30
OkresBenešov
ObecLoket
Katastrální územíAlberovice
Parcelní čísloparc. č. 679
Výměra3446
Datum zveřejnění nabídky12.10.2017
Vlastnický podíl státu1/15
Popis / Poznámky

​Předmětem prodeje ve výběrovém řízení je následující majetek:


Podíl id. 1/15 pozemku:

- parcela č. 679, výměra dle katastru nemovitostí 3446 m2, druh pozemku – ostatní plocha, způsob využití – neplodná půda

zapsaný na listu vlastnictví 17 pro kat. území Alberovice, obec Loket, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Benešov.

 

Pozemek se nachází mimo zastavěné území obce Alberovice v mírně zvlněném terénu, bez samostatného přístupu – přístup pouze přes pozemek jiného vlastníka. Jedná se o pozemek hospodářsky nevyužitelný nacházející se na okraji většího hospodářsky využívaného celku. Na pozemku se nacházejí trvalé porosty – vzrostlé listnaté stromy. Pozemek není v územním plánu obce řešen a nenachází se v ochranném pásmu vodních zdrojů.

Dokumenty ke stažení
Kontaktní osoba
Územní pracovištěStřední Čechy
Odloučené pracovištěBenešov
AdresaPoštovní 2079,256 01 Benešov
Odpovědná osobaHana Vilímková, DiS.
Telefon317 755 335
Adresa pro podání nabídky
Územní pracovištěStřední Čechy
Odloučené pracovištěBenešov
AdresaPoštovní 2079,256 01 Benešov
Upozornění
Věnujte prosím pozornost přesnému dodržení všech zveřejněných podmínek
Další odkazy