Sobota, 29. dubna 2017

Detail nabídky

Evidenční číslo: k.ú. Nová Ves I
Pozemky

k.ú. Nová Ves I, p.p.č.1788, 1324/1

Základní informace
k.ú. Nová Ves I, p.p.č.1788, 1324/1 Nová Ves I - KN 1324_1, KN 1788, ortofotomapa,5.jpg
Minimální kupní cena
3 780 000 Kč
Termín podání nabídek
18.05.2017 09:30
ObecNová Ves I
Katastrální územík.ú. Nová Ves I
Parcelní číslo1788 a 1324/1
Datum zveřejnění nabídky19.04.2017
Vlastnický podíl státu1/1
Popis / Poznámky
Prodávaný majetek

·         Pozemková parcela č. 1788 o výměře 91 m2, ostatní plocha, jiná plocha

·         Pozemková parcela č. 1324/1 o výměře 22265 m2, ostatní plocha, manipulační plocha

se součástmi (trvalé porosty), bez příslušenství a bez vedlejších staveb

vše  k.ú. Nová Ves I, obec Nová Ves I, vedené u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kolín a zapsané na LV č. 60000.

Předmětné pozemky se nacházejí na konci Kolína před Klavarským jezem, spadající pod katastrální území Nová Ves I. Pozemková parcela č. 1788 je přístupná pouze přes p.p.č. 1324/1 v k.ú. Nová Ves I. Na p.p.č. 1324/1 se dříve nacházela myslivecká střelnice, v současné době tento provoz již není. Pozemky jsou bez zavedených inženýrských sítí, s přístupem po nezpevněné komunikaci. Od obce Nová Ves I jsou pozemky odděleny řekou Labe. Na části p.p.č. 1324/1 o výměře 1053 m2 se nacházejí technická zařízení – vodovodní šachty, studny a potrubí (je umístěno v pozemku), které jsou ve vlastnictví PARAMO, a.s.

Část pozemkové parcely č. 1324/1 o výměře 1053 m2 v k.ú. Nová Ves I, oddělená geometrickým plánem č. 529-14/2013 je užívána na základě Smlouvy o nájmu nemovité věci
č. UZSVM/SKO/2492/2014-SKOM a následně Dodatku č. 1, uzavřené s vlastníkem technického zařízení, se společností PARAMO, a.s., se sídlem Přerovská 560, Svítkov, 530 06 Pardubice, na dobu určitou do 30. 4. 2018.

Dokumenty ke stažení
Kontaktní osoba
Územní pracovištěStřední Čechy
Odloučené pracovištěKolín
AdresaKarlovo nám. 45,280 50 Kolín I
Odpovědná osobaJitka Procházková
Telefon321 744 175
Adresa pro podání nabídky
Územní pracovištěStřední Čechy
AdresaRašínovo nábřeží 390/42,,128 00 Praha 2,, Pro osobní doručení na podatelnu - Územní pracoviště Střední Čechy, vstup na adrese:,, Rašínovo nábřeží 390/44, 128 00 Praha 2,
Upozornění
Věnujte prosím pozornost přesnému dodržení všech zveřejněných podmínek
Další odkazy