Středa, 26. července 2017

Detail nabídky

Evidenční číslo: Varnsdorf
Pozemky

VŘ k.ú. Varnsdorf, pozemek p.č. 4699/2

Základní informace
VŘ k.ú. Varnsdorf, pozemek p.č. 4699/2
Minimální kupní cena
49 680 Kč
Termín podání nabídek
06.09.2017 09:00
OkresDěčín
Katastrální územíVarnsdorf
Datum zveřejnění nabídky18.07.2017
Vlastnický podíl státu1/1
Popis / Poznámky
Nemovitost se nachází v zastavěné části města Varnsdorf a tvoří z hlediska využití územní celek se sousedním pozemkem p.č. 4699/1 ve vlastnictví města Varnsdorf, na kterém jsou umístěny soukromé garáže. Pozemek tvoří zatravněnou plochu mezi pozemkem p.č. 4572 (komunikace Chmelařská, ve vlastnictví města) a drážním tělesem na pozemku p.č. 8213/8 ve vlastnictví ČR – Správa železniční cesty s.o. Na pozemku se nachází síť elektronických komunikací společnosti O2 Czech Republic a.s. (v současné době pod názvem CETIN), dále zařízení provozovaná společnosti SčVK, a.s., a jejich ochranná nebo bezpečnostní pásma, konkrétně se jedná o kanalizační stoky do DN 600 a vodovodní řad do DN 100 a kabelová trasa napájecího kabelu pro přejezd a dálkový kabel v majetku SŽDC.
Dokumenty ke stažení
Kontaktní osoba
Územní pracovištěÚstí nad Labem
AdresaÚřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Ústí nad Labem Mírové náměstí 36 400 01 Ústí nad Labem
Odpovědná osobaAlena Kostovičová
Telefon416 924 528
Adresa pro podání nabídky
Územní pracovištěÚstí nad Labem
AdresaMírové náměstí 36,400 01 Ústí nad Labem
Upozornění
Věnujte prosím pozornost přesnému dodržení všech zveřejněných podmínek
Další odkazy