Úterý, 28. března 2017

odbor Odloučené pracoviště Příbram

Odbor Odloučené pracoviště kompletně zajišťuje v rámci své územní působnosti v okrese Příbram:

  • správu, hospodaření a nakládání s majetkem státu podle § 9, 10 a 11 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů;
  • úkoly vyplývající pro Úřad z  příslušných ustanovení zákona č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
  • činnost hospodářské správy.

​ 

Adresa:
nám. T.G.M. 145
261 01 Příbram
Ředitel:
Ing. Milan Voříšek
Tel.: 318 471 211
E-mail: milan.vorisek@uzsvm.cz
Životopis: CV_prof_Voříšek.pdf

Kontakt

Z činnosti odboru Odloučeného pracoviště Příbram

UZSVM prodal pozemky v Milíně za 120 tisíc korun

16.02.2017

Příbramské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) prodalo manželskému páru pozemky o celkové výměře 445 m2 za 120 200 Kč. Pozemky se nacházejí pod budovami ve vlastnictví manželů.

ÚZSVM v Příbrami převedl za rok 2016 v rámci církevních restitucí 73 pozemků

17.01.2017

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Příbrami vydal v rámci církevních restitucí 73 pozemků a to 22 dohodami o vydání pozemků o výměře 87 186 m2 v celkové účetní hodnotě 996 243 korun. Vyřešeno tak bylo celkem 90 % výzev k vydání majetku podle zákona. Současně bylo 16 pozemků ponecháno ve vlastnictví státu, na základě zpětvzetí výzvy oprávněnou osobou, aby ÚZSVM mohl nakládat s pozemky, které nebylo církvi možné vydat.

ÚZSVM v Příbram převedl Středočeskému kraji pozemky v hodnotě přes 1,3 milionu korun

03.01.2017

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Příbrami od ledna do listopadu roku 2016 bezúplatně převedl obcím a Středočeskému kraji celkem 20 pozemků pod komunikacemi v účetní hodnotě 1 332 829 korun. Tyto pozemky státu připadly na základě rozhodnutí pozemkového úřadu o výměně vlastnických práv v pozemkové úpravě a také na základě dědických řízení.

další aktuality