Středa, 18. října 2017

odbor Odloučené pracoviště Prostějov

Odbor Odloučené pracoviště kompletně zajišťuje v rámci své územní působnosti v okrese Prostějov:

  • správu, hospodaření a nakládání s majetkem státu podle § 9, 10 a 11 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů;
  • úkoly vyplývající pro Úřad z  příslušných ustanovení zákona č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
  • činnost hospodářské správy.


Adresa:
Rejskova 28
796 01 Prostějov
Kontakt

Ředitel:
Ing. Oskar Klenk
Tel.: 582 302 582
E-mail: oskar.klenk@uzsvm.cz
Životopis: CV_prof_Klenk-Oskar.pdf

Z činnosti odboru Odloučeného pracoviště Prostějov

Hasičský záchranný sbor pomohl ÚZSVM s pokácením dvou stromů

09.06.2017

Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje provedl v rámci Memoranda o spolupráci uzavřeného mezi Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových a Generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru ČR pokácení dvou hnilobou narušených stromů (ztrouchnivění kmenů, zčásti uschlé větve). Pokácení stromů bylo provedeno na základě znaleckého posudku, jehož účelem bylo dendrologické posouzení zdravotního stavu, provozní bezpečnosti a stability vybraných dřevin. Tyto dřeviny, které vážně ohrožovaly bezpečnost okolních nemovitostí, se nacházely v katastrálním území Stražisko na Prostějovsku.

Jízdní kola a další věci budou sloužit dětem z Dětského domova v Kostomlatech pod Milešovkou

05.06.2017

Prostějovské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) převzalo od Policie ČR, Oddělení obecné kriminality SKPV Prostějov, jízdní kola pocházející z trestné činnosti.

Stát získal z trestné činnosti zabavené peněžní prostředky ve výši 706 tisíc korun

02.06.2017

Do správy odloučeného pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Prostějově připadly zabavené peněžní prostředky z trestné činnosti.

další aktuality