Sobota, 29. dubna 2017

odbor Odloučené pracoviště Prostějov

Odbor Odloučené pracoviště kompletně zajišťuje v rámci své územní působnosti v okrese Prostějov:

  • správu, hospodaření a nakládání s majetkem státu podle § 9, 10 a 11 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů;
  • úkoly vyplývající pro Úřad z  příslušných ustanovení zákona č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
  • činnost hospodářské správy.


Adresa:
Rejskova 28
796 01 Prostějov
Kontakt

Ředitel:
Ing. Oskar Klenk
Tel.: 582 302 582
E-mail: oskar.klenk@uzsvm.cz
Životopis: CV_prof_Klenk-Oskar.pdf

Z činnosti odboru Odloučeného pracoviště Prostějov

K vodnímu toku přibyly Lesům České republiky i pozemky

29.03.2017

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Prostějově bezúplatně převedl Lesům ČR další část majetku ohlášeného po šlechtickém rodu Silva Tarouca. Jednalo se o dva pozemky, vedené v katastru nemovitostí jako vodní plocha, o celkové výměře 2575 m2.

ÚZSVM prodal motorovou pilu, která státu propadla v trestním řízení

23.01.2017

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Prostějově prodal formou výběrového řízení řetězovou motorovou pilu, která státu připadla v trestním řízení.

ÚZSVM prodal podíl na rodinném domě v Seloutkách za 250 tisíc korun

13.01.2017

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Prostějově prodal v pátém kole výběrového řízení poloviční podíl na rodinném domě v Seloutkách za 250 200 korun. Jednalo se o rodinný dům s nebytovým prostorem bývalé prodejny smíšeného zboží, postavený v roce 1907. ÚZSVM získal tento majetek na základě usnesení Okresního soudu v Prostějově jako tzv. odúmrť.

další aktuality