Úterý, 27. června 2017

Reakce na nepřesnosti

Vyjádření k zchátralým nemovitostem v Petrově u Hodonína

24.05.2017
Reakce na neúplné informace v pořadu České televize Černé ovce dne 23.5.2017.

Vyjádření k nepřesné informaci v Událostech v regionech ČT ohledně bezúplatných převodů

28.04.2017
V reportáži o bezúplatných převodech nemovitostí na obce v ostravských Událostech v regionech České televize ze dne 26. 2. 2017 nepřesně zaznělo, že Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) obcím v loňském roce bezúplatně převedl přes 17 tisíc nemovitostí.

Převod budovy Jeseniova 60 na SŽDC proběhl v souladu se všemi předpisy

20.04.2017
Vyjádření „aktivistů“ ohledně budovy v Jeseniově 60 jsou nepravdivá.

ÚZSVM služeb žádné PR agentury nevyužívá

10.04.2017
Reakce na nepravidé či nepřesné informace v Lidových novinách a dalších médiích, ve kterých bylo uvedeno, že ÚZSVM má smlouvu nebo využívá služeb PR agentury Bison&Rose.

ÚZSVM žádnou nájemní smlouvu magistrátu v Ústí nad Labem nevypověděl

06.04.2017
Reakce na nepřesnosti ohledně údajného vypovězení nájemní smlouvy na kanceláře v budově ÚZSVM na Mírovém náměstí magistrátu statutárního města Ústí nad Labem.

Reakce ÚZSVM na zkreslené informace ohledně prodeje záložní nemocnice v Hředlích

21.03.2017
Výběrové řízení s aukcí na prodej areálu bývalé záložní nemocnice v Hředlích u Berouna proběhlo za zcela transparentních podmínek a plně v souladu se zákonem. Veškeré podmínky prodeje byly zveřejněny mimo jiné na webových stránkách ÚZSVM po celou dobu trvání výběrového řízení s aukcí.

Reakce na další nepřesné a zavádějící informace v pořadu Reportéři ČT

28.02.2017
V pondělí 27.2.2017 odvysílala Česká televize další reportáž o prodeji pozemků v Harrachově. Vzhledem k tomu, že opět obsahovala celou řadu nepravdivých a zavádějících tvrzení, zveřejňujeme reakci.

Reakce na nepřesné informace ohledně prodeje bývalé celnice v Českém Krumlově

23.02.2017
Reakce na nepřesné informace ohledně prodeje bývalé celnice v Českém Krumlově
Reakce na nepřesné informace v článku Českobudějovického deníku "Město zatím jen číhá, zda stát celnici zlevní" z 23.2.2017.

Reakce na nepřesnosti v Harrachovském zpravodaji ohledně pozemků v Harrachově

07.02.2017
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) se důrazně ohrazuje proti nepravdivým informacím redaktora Jiřího Štického, jehož text převzal Harrachovský zpravodaj. V žádném případě není pravda, že by o způsobu naložení nebo o prodeji rozhodoval ministr financí Andrej Babiš. Celá záležitost hospodaření s pozemky v lyžařském areálu Harrachov vždy byla a je v gesci ÚZSVM, konkrétně územního pracoviště Hradec Králové.

Kroky ÚZSVM k obnově věznice v Uherském Hradišti jsou transparentní

06.02.2017
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) důrazně odmítá slova pana senátora Iva Valenty, že by ve věci rekonstrukce bývalé věznice v Uherském Hradišti cokoliv zamlčoval nebo tajil.

Reakce na nepřesné informace ohledně nedostatečně identifikovatelných vlastníků nemovitostí

30.01.2017
V posledních dnech se v různých médiích (např. v reportáži České televize: Státní úřad pátrá po nezvěstných majitelích opuštěných nemovitostí. Pomáhají mu i obce) objevují zkreslené informace ohledně agendy ÚZSVM - nedostatečně určitě identifikovatelných vlastníků nemovitostí. Média zejména chybně informují, že ÚZSVM dostal desetiletou lhůtu na prošetření všech nemovitostí, u kterých jsou v katastru nemovitostí nedostatečně zapsáni jejich majitelé.

Reakce na nepřesnosti ohledně pozemků v lyžařském areálu Harrachov

16.01.2017
Praha, 16. 1. 2016 - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) se důrazně ohrazuje proti nepravdivým informacím, které zazněly v nepravdivé a účelově zmanipulované reportáži pořadu Reportéři ČT dne 16.1.2017.

Reakce na nepřesné informace ve Slováckém deníku o věznici v Uherském Hradišti

12.12.2016
Reakce na neúplné informace v článku Slováckého deníku o bývalé věznici v Uherském Hradišti z 12.12.2016. Bohužel přestože jsme informace redaktorovi posílali, v článku nebyly využity.

Nepřesnost v článku o bývalé věznici v Uherském Hradišti

29.11.2016
Informace uvedená v článku MF Dnes, že „Zástupci ÚZSVM údajně ještě před měsícem neměli k textu zápisu o převodu, kde soud trval na respektování potřebnosti věznice, žádné připomínky. Na začátku listopadu už s ním ale nesouhlasili“, není pravdivá.

Reakce na článek o Klinice na kauza3.cz

22.11.2016
Článek serveru kauza3.cz o budově v Jeseniově 60 na pražském Žižkově obsahuje několik nepřesností. Předně není pravda, že by převod na Správu železniční a dopravní cesty (SŽDC) byl „urychlený a utajený“. SŽDC o budovu projevila zájem v červnu tohoto roku a budova jí byla po nezbytných administrativních úkonech a náležitostech předána v říjnu. Stejně jako v případě předchozího vyjádřeného (a následně odvolaného) zájmu o budovu ze strany Generální inspekce bezpečnostních sborů a Ministerstva práce a sociálních věcí ÚZSVM o zájmu SŽDC na dotaz informoval, a to dokonce přímo jednoho ze zástupců Kliniky.

Reakce na nepravdivá tvrzení ohledně předání budovy Jeseniova 60

17.10.2016
Na webu Respekt.cz vyšel dne 14.10.2016 článek „Ano nechce Kliniku“, který obsahuje celou řadu zavádějících i nepravdivých informací. Článek je neobjektivní a jednostranně podporuje osoby zdržující se protiprávně v cizím objektu.

Reakce ÚZSVM a MF k memorandu o využití bývalé věznice v Uherském Hradišti

26.08.2016
Starosta Uherského Hradiště Stanislav Blaha tento týden v médiích vyjádřil své obavy, že nedostane od státu peníze na opravu bývalé věznice, které mu během květnové návštěvy přislíbil ministr financí. Ministerstvo financí a Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových proto reagují na jeho prohlášení a uvádí věci na pravou míru.

Reakce na tvrzení Ministerstva vnitra o pochybení zaměstnance ÚZSVM

18.08.2016
Zaměstnanec Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) pochybil, když podal pozdě odvolání, ovšem resort vnitra tohoto zaměstnance, na kterého svaluje vinu za prohraný spor, v současnosti údajně zaměstnává. A údajně dokonce v té samé budově, kterou stát ve sporu prohrál. Pochybení daného zaměstnance se stalo za předchozích vedení ÚZSVM.

Prolhaný Kverulant – reakce na další nepravdivé údaje

09.08.2016
Server Kverulant.org pokračuje ve své kampani proti systému CRAB. Používá přitom naprosto lživá čísla, která neodpovídají realitě, a dále záměrně zamlčuje údaje, které se mu nehodí. Přestože jsme na používání nepravdivých údajů několikrát upozorňovali, stále je opakuje. Předně je naprosto lživá „bombastická“ informace, že systém CRAB stál 1,6 miliardy korun. Patrně bylo nutné částku vynásobit, aby byla informace dostatečně chytlavá.

Vyjádření ÚZSVM k článku deníku MF DNES "Stát neoprávněně vybral od lidí 750 tisíc"

29.07.2016
Tato situace byla právně velmi složitá, nicméně je nepochybné, že finanční prostředky, které nebyly předmětem žaloby, Úřad sám o své vůli vrátit nemůže a nesmí. Porušil by totiž mj. zákon o majetku státu, a vystavil by se postihům, a to včetně trestních (např. porušování povinností při správě cizího majetku). Bylo rozhodnutím žalující strany, jakou částku bude či nebude žalovat. Celou situaci prověřovalo i Ministerstvo financí a neshledalo v současném postupu ÚZSVM jakékoliv pochybení. Úřad se zároveň na základě zmiňovaného rozsudku stal vlastníkem této účelové komunikace.