Pátek, 20. ledna 2017

Reakce na nepřesnosti

Reakce na nepřesnosti ohledně pozemků v lyžařském areálu Harrachov

16.01.2017
Praha, 16. 1. 2016 - V reakci na některé nepřesné informace v médiích ohledně pozemků v lyžařském areálu Harrachov zveřejňujeme informace o uzavřené kupní smlouvě na tyto pozemky.

Reakce na nepřesné informace ve Slováckém deníku o věznici v Uherském Hradišti

12.12.2016
Reakce na neúplné informace v článku Slováckého deníku o bývalé věznici v Uherském Hradišti z 12.12.2016. Bohužel přestože jsme informace redaktorovi posílali, v článku nebyly využity.

Nepřesnost v článku o bývalé věznici v Uherském Hradišti

29.11.2016
Informace uvedená v článku MF Dnes, že „Zástupci ÚZSVM údajně ještě před měsícem neměli k textu zápisu o převodu, kde soud trval na respektování potřebnosti věznice, žádné připomínky. Na začátku listopadu už s ním ale nesouhlasili“, není pravdivá.

Reakce na článek o Klinice na kauza3.cz

22.11.2016
Článek serveru kauza3.cz o budově v Jeseniově 60 na pražském Žižkově obsahuje několik nepřesností. Předně není pravda, že by převod na Správu železniční a dopravní cesty (SŽDC) byl „urychlený a utajený“. SŽDC o budovu projevila zájem v červnu tohoto roku a budova jí byla po nezbytných administrativních úkonech a náležitostech předána v říjnu. Stejně jako v případě předchozího vyjádřeného (a následně odvolaného) zájmu o budovu ze strany Generální inspekce bezpečnostních sborů a Ministerstva práce a sociálních věcí ÚZSVM o zájmu SŽDC na dotaz informoval, a to dokonce přímo jednoho ze zástupců Kliniky.

Reakce na nepravdivá tvrzení ohledně předání budovy Jeseniova 60

17.10.2016
Na webu Respekt.cz vyšel dne 14.10.2016 článek „Ano nechce Kliniku“, který obsahuje celou řadu zavádějících i nepravdivých informací. Článek je neobjektivní a jednostranně podporuje osoby zdržující se protiprávně v cizím objektu.

Reakce ÚZSVM a MF k memorandu o využití bývalé věznice v Uherském Hradišti

26.08.2016
Starosta Uherského Hradiště Stanislav Blaha tento týden v médiích vyjádřil své obavy, že nedostane od státu peníze na opravu bývalé věznice, které mu během květnové návštěvy přislíbil ministr financí. Ministerstvo financí a Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových proto reagují na jeho prohlášení a uvádí věci na pravou míru.

Reakce na tvrzení Ministerstva vnitra o pochybení zaměstnance ÚZSVM

18.08.2016
Zaměstnanec Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) pochybil, když podal pozdě odvolání, ovšem resort vnitra tohoto zaměstnance, na kterého svaluje vinu za prohraný spor, v současnosti údajně zaměstnává. A údajně dokonce v té samé budově, kterou stát ve sporu prohrál. Pochybení daného zaměstnance se stalo za předchozích vedení ÚZSVM.

Prolhaný Kverulant – reakce na další nepravdivé údaje

09.08.2016
Server Kverulant.org pokračuje ve své kampani proti systému CRAB. Používá přitom naprosto lživá čísla, která neodpovídají realitě, a dále záměrně zamlčuje údaje, které se mu nehodí. Přestože jsme na používání nepravdivých údajů několikrát upozorňovali, stále je opakuje. Předně je naprosto lživá „bombastická“ informace, že systém CRAB stál 1,6 miliardy korun. Patrně bylo nutné částku vynásobit, aby byla informace dostatečně chytlavá.

Vyjádření ÚZSVM k článku deníku MF DNES "Stát neoprávněně vybral od lidí 750 tisíc"

29.07.2016
Tato situace byla právně velmi složitá, nicméně je nepochybné, že finanční prostředky, které nebyly předmětem žaloby, Úřad sám o své vůli vrátit nemůže a nesmí. Porušil by totiž mj. zákon o majetku státu, a vystavil by se postihům, a to včetně trestních (např. porušování povinností při správě cizího majetku). Bylo rozhodnutím žalující strany, jakou částku bude či nebude žalovat. Celou situaci prověřovalo i Ministerstvo financí a neshledalo v současném postupu ÚZSVM jakékoliv pochybení. Úřad se zároveň na základě zmiňovaného rozsudku stal vlastníkem této účelové komunikace.

ÚZSVM se důrazně ohrazuje proti lživým tvrzením v článku Aktuálně.cz

01.06.2016
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se důrazně ohrazuje proti nepravdivým tvrzením v článku Aktualne.cz. Jedná se o lživá, účelová a manipulující prohlášení několika bývalých zaměstnanců, kteří z úřadu odešli po kritice své nekvalitní práce. Článek je součástí kampaně, na jejíž přípravu bylo vedení ÚZSVM opakovaně upozorněno již před několika měsíci. Byla zavedena řada protikorupčních opatření a výrazně posílena transparentnost. Doba parazitování na veřejných prostředcích státu i jeho majetku skončila a to se mnoha lidem nelíbí.

ÚZSVM se důrazně distancuje od nepravdivých článků v Lidových novinách ohledně kauzy Viktoriagruppe

17.05.2016
ÚZSVM se důrazně distancuje od celé řady nepravdivých informací, které jsou uvedeny v článcích Lidových novin a Lidovek.cz s názvem „Stát před rokem slíbil žalobu kvůli uvězněné naftě. Ještě ani nevybral právníky“ a „Stát je v kauze české nafty stále bez právníků“.

Reakce ÚZSVM na nepravdivé prohlášení Kliniky

04.04.2016
ÚZSVM se razantně ohrazuje proti nepravdivým tvrzením v prohlášení Kliniky. Tvrzení, že by ÚZSVM vstupoval do jakýchkoliv politických jednání, je lživé. Je rovněž čirá lež, že by náměstek prohlásil, že ÚZSVM již budovu nespravuje. To, že o budovu Jeseniova projevilo zájem MPSV, je prokazatelný fakt.

ÚZSVM se důrazně distancuje od lživé stránky na sociální síti Facebook

16.03.2016
Pod názvem facebookové stránky „Například tam byly osoby, které mluvily anglicky“ se objevil anonymní text, který vzhledem ke zneužité fotografii může budit dojem, že jeho autorem je generální ředitelka Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM).

ÚZSVM jedná za Správu státních hmotných rezerv pouze v insolvenčním řízení

22.02.2016
Vyjádření ÚZSVM k některým nepřesným informacím v médiích v kauze insolvenčního řízení společnosti Viktoriagruppe

Vyjádření ke kauze domu Krajského ředitelství Policie v ulici Sdružení

12.02.2016
Vyjádření k pochybení zaměstnance ÚZSVM v letech 2013 a 2014.

Vyjádření k poslaneckému návrhu ohledně hospodaření s hrobovými místy

10.02.2016
S paní poslankyní Chalánkovou i s Ministerstvem financí na řešení této problematiky spolupracujeme. V současnosti by podle našeho názoru byla lepším řešením novela zákona o majetku státu.

Vyjádření ÚZSVM k článku týdeníku Nový život o projektu rybníku ve Velkých Němčicích

05.02.2016
V článku zpravodajského týdeníku Nový život nazvaném „Plány městyse: rybník i mokřady“ zveřejněném dne 28.1.2016 jsou čtenáři nepřesně informováni starostou Velkých Němčic Josefem Smetanou o tom, že Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) brzdí jednání s vedením obce o případném převodu pozemku, který by obci umožnil vybudovat přírodní areál o ploše sedmnácti hektarů. Jeho součástí má být i rybník, jenž by měl vzniknout z části i na státním pozemku parc. č. 5005/1 v k.ú. Velké Němčice o výměře 98.640 m2, s nímž je příslušný hospodařit ÚZSVM.

Vyjádření ÚZSVM ke kauze penzionu v Rozvadově

13.01.2016
Státu zastoupenému Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) připadl v prosinci 2013 rámci trestního řízení dům v Rozvadově, který podle rozsudku sloužil k provozování trestné činnosti.

Vyjádření k nepřesnostem v článku MF DNES ohledně pronájmu pozemků pod sjezdovkami v Harrachově

21.12.2015
ÚZSVM se ohrazuje vůči zavádějícím informacím, které zveřejnil dne 21. prosince 2015 deník MF DNES v článku nazvaném „Nová rána pro lyžaře: dražší vleky“. V textu se objevuje informace o jednání o navýšení ceny pronájmu státních pozemků pod sjezdovkami v lyžařském středisku Harrachov, které vede ÚZSVM s jeho provozovatelem. Autor zde cituje ředitele harrachovského střediska Jiřího Krejčího, jenž uvádí, že „před deseti lety areál státu platil necelých sedm korun za metr čtvereční a nyní se má cena zvednout téměř na šestnáct“.

Vyjádření ÚZSVM ke článku serveru Kverulant.org ohledně systému CRAB

25.11.2015
Server Kverulant.org v nedatovaném příspěvku opakovaně mate čtenáře nepřesnými informacemi o Centrálním registru administrativních budov (CRAB). Například jde o nesprávnou informaci o nákladech na pořízení a provoz CRAB, stát má údajně za informační systém zaplatit 1,6 miliardy korun. Ve skutečnosti se náklady za tento systém, jenž je nástavbou nad stěžejní aplikací ÚZSVM Informační systém majetku státu (ISMS), očekávají od roku 2010 do roku 2019 v přibližné výši 800 mil. Kč včetně DPH.