Pondělí, 21. srpna 2017

odbor Odloučené pracoviště Uherské Hradiště

Odbor Odloučené pracoviště kompletně zajišťuje v rámci své územní působnosti v okrese Uherské Hradiště:

  • správu, hospodaření a nakládání s majetkem státu podle § 9, 10 a 11 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů;
  • úkoly vyplývající pro Úřad z  příslušných ustanovení zákona č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
  • činnost hospodářské správy.


Adresa:
Svatováclavská 568
686 66 Uherské Hradiště
Ředitelka:
Ing. Jitka Duchtíková
Tel.: 572 523 462
E-mail: jitka.duchtikova@uzsvm.cz
Životopis: CV_prof_Duchtíková-Jitka.pdf

Kontakt

Z činnosti odboru Odloučeného pracoviště Uherské Hradiště

Uherskohradišťskou věznici si prohlédli účastníci Letní filmové školy

10.08.2017

V rámci filmového festivalu Letní filmová škola v Uherském Hradišti se pod záštitou Slováckého muzea uskutečnila prohlídka části věznice, kterou spravuje Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.

ÚZSVM prodal pozemek sloužící jako hřiště městu Uherský Brod

02.08.2017

Pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Uherském Hradišti prodalo městu Uherský Brod pozemek pod hřištěm v lokalitě „Ružákov“ a napomohl tak ke sjednocení vlastnictví stavby hřiště a herních prvků spolu s pozemkem.

ÚZSVM převedl šest pozemků městu Uherský Brod

03.07.2017

Pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Uherské Hradišti bezúplatně převedlo do vlastnictví města Uherský Brod celkem šest pozemků pod místními komunikacemi a umožnil tak sjednocení vlastnictví pozemků a komunikací.

další aktuality