Sobota, 29. dubna 2017

odbor Odloučené pracoviště Vyškov

Odbor Odloučené pracoviště kompletně zajišťuje v rámci své územní působnosti v okresech Vyškov a Blansko:

  • správu, hospodaření a nakládání s majetkem státu podle § 9, 10 a 11 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů;
  • úkoly vyplývající pro Úřad z  příslušných ustanovení zákona č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
  • činnost hospodářské správy.


Adresa:
Masarykovo náměstí 165/16
682 01 Vyškov
Ředitel:
Ing. Martin Hořava
Tel.: 737 281 413
Mobil: sekretariát: 735 166 105
E-mail: martin.horava@uzsvm.cz
Životopis: CV_prof_Hořava.pdf

Kontakt

Z činnosti odboru Odloučeného pracoviště Vyškov

ÚZSVM připadl z odúmrtě rám skútrové nákladní tříkolky

10.04.2017

Vyškovskému pracovišti Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) připadl rám skútrové nákladní tříkolky bez motoru, tovární značka ČZ 175 ccm, typ 505 – model 01, vyrobené v roce 1963. Státu majetek připadl jako tzv. odúmrť na základě usnesení Okresního soudu v Blansku. Rám bude nabídnut k prodeji.

ÚZSVM prodal sklad v Adamově

04.04.2017

Regionální pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) ve Vyškově prodalo ve výběrovém řízení za částku 42 000 Kč pozemek a stavbu skladu v Adamově.

ÚZSVM převedl obci Kožušice část místního hřbitova

04.04.2017

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) ve Vyškově bezúplatně převedl obci Kožušice spoluvlastnický poloviční podíl na pozemku o rozloze 302 m². Na pozemku se nachází hrobová zařízení, komunikace a zeleň.

další aktuality