Sobota, 29. dubna 2017

Veřejné zakázky

ÚZSVM uveřejňuje od 1. dubna 2011 na svých webových stránkách dokumentaci ke všem vypisovaným veřejným zakázkám od finančního limitu 200.000 Kč včetně DPH; od května 2014 pak uveřejňuje tamtéž dokumentaci ke všem vypisovaným veřejným zakázkám od finančního limitu 40.000 Kč včetně DPH. Dokumentace k veřejným zakázkám neuveřejněným na webových stránkách ÚZSVM jsou k dispozici na vyžádání dle zákona o svobodném přístupu k informacím.

Od 1.4.2012 ÚZSVM uveřejňuje informace a dokumenty k vybraným veřejným zakázkám také na svých níže uvedených profilech zadavatele, a plní tak uveřejňovací povinnosti, které mu ukládal zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Adresa profilu zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/69797111
Adresa profilu zadavatele na elektronickém tržišti: https://www.gemin.cz/profil/urad-pro-zastupovani-statu-ve-vecech-majetkovych

Zadavatel v souladu s § 214 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek současně používá jako další platný profil zadavatele NEN. Adresa profilu je https://nen.nipez.cz/profil/uzsvm.

Územní pracoviště Druh zadávacího řízení
Číslo jednací: UZSVM/B/20121/2017-HSPH

Název veřejné zakázkyOpravy a údržba reprografické techniky ÚP Brno - 2017

Druh zadávacího řízeníOtevřené řízení
Druh veřejné zakázkyVZ na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnotyMalého rozsahu
Evidenční číslo ISVZ
Adresa vyhlašovateleÚZSVM ÚP Brno, Příkop 818/11, 602 00 Brno
Termín zahájení zadávacího řízení
Termín podání15.05.2017 09:00
Termín otevírání15.05.2017 09.15
Základní hodnotící kritérium
Vybraný uchazeč
Cena bez DPH
Cena celkem včetně DPH
Ceny bez DPH ostatních uchazečů
Poznámka
Zadávací dokumentace
Dodatečné informace
Smlouva
Aktualizováno dne
Číslo jednací: UZSVM/A/18646/2017-SOV

Název veřejné zakázkyNákup tonerů a spotřebního materiálu pro laserové tiskárny

Druh zadávacího řízeníOtevřené řízení
Druh veřejné zakázkyVZ na dodávky
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnotyMalého rozsahu
Evidenční číslo ISVZ
Adresa vyhlašovateleÚZSVM, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 - Nové Město
Termín zahájení zadávacího řízení25.04.2017
Termín podání11.05.2017 10:00
Termín otevírání11.05.2017 10.15
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena
Vybraný uchazeč
Cena bez DPH
Cena celkem včetně DPH
Ceny bez DPH ostatních uchazečů
Poznámka
Zadávací dokumentace
Dodatečné informace
Smlouva
Aktualizováno dne
Číslo jednací: UZSVM/A/10922/2017-SOV

Název veřejné zakázkyNákup reprografie včetně zajištění záručního servisu

Druh zadávacího řízeníOtevřené řízení
Druh veřejné zakázkyVZ na dodávky
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnotyNadlimitní
Evidenční číslo ISVZZ2017-010358
Adresa vyhlašovateleÚZSVM, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 - Nové Město
Termín zahájení zadávacího řízení21.04.2017
Termín podání30.05.2017 10:00
Termín otevírání30.05.2017 10.15
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena
Vybraný uchazeč
Cena bez DPH
Cena celkem včetně DPH
Ceny bez DPH ostatních uchazečů
Poznámka
Zadávací dokumentace
Dodatečné informace
Smlouva
Aktualizováno dne28.04.2017
Číslo jednací: UZSVM/S/1222/2017-HMSU

Název veřejné zakázkyOceňování nemovitého majetku ÚP Střední Čechy

Druh zadávacího řízeníZakázky malého rozsahu
Druh veřejné zakázkyVZ na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnotyMalého rozsahu
Evidenční číslo ISVZ
Adresa vyhlašovateleÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH
RAŠÍNOVO NÁBŘEŽÍ 390/42, 128 00 NOVÉ MĚSTO, PRAHA 2
ÚZEMNÍ PRACOVIŠTĚ STŘEDNÍ ČECHY,
RAŠÍNOVO NÁBŘEŽÍ 390/42, 128 00 PRAHA 2 - NOVÉ MĚSTO
ODBOR HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM STÁTU
Termín zahájení zadávacího řízení21.04.2017
Termín podání09.05.2017 09:00
Termín otevírání09.05.2017 09.15
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena
Vybraný uchazeč
Cena bez DPH
Cena celkem včetně DPH
Ceny bez DPH ostatních uchazečů
Poznámka
Zadávací dokumentace
Dodatečné informace
Smlouva
Aktualizováno dne24.04.2017
Číslo jednací: UZSVM/S/9534/2017-HSPH

Název veřejné zakázkyTONERY pro ÚP Střední Čechy

Druh zadávacího řízeníZakázky malého rozsahu
Druh veřejné zakázkyVZ na dodávky
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnotyMalého rozsahu
Evidenční číslo ISVZ
Adresa vyhlašovateleÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH
RAŠÍNOVO NÁBŘEŽÍ 390/42, 128 00 NOVÉ MĚSTO, PRAHA 2
ÚZEMNÍ PRACOVIŠTĚ STŘEDNÍ ČECHY,
RAŠÍNOVO NÁBŘEŽÍ 390/42, 128 00 PRAHA 2 - NOVÉ MĚSTO
ODBOR HOSPODÁŘSKO SPRÁVNÍ
Termín zahájení zadávacího řízení21.04.2017
Termín podání04.05.2017 13:00
Termín otevírání04.05.2017 13.15
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena
Vybraný uchazeč
Cena bez DPH
Cena celkem včetně DPH
Ceny bez DPH ostatních uchazečů
Poznámka
nabídku lze podat pouze prostřednictvím elektronického tržiště Gemin. Systémové číslo zakázky:T002/17/V00051996.
Zadávací dokumentace
Dodatečné informace
Smlouva
Aktualizováno dne21.04.2017
Číslo jednací: UZSVM/S/9632/2017-HSPH

Název veřejné zakázkyOpravy a údržba elektrických zařízení pro potřeby ÚP Střední Čechy

Druh zadávacího řízeníZakázky malého rozsahu
Druh veřejné zakázkyVZ na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnotyMalého rozsahu
Evidenční číslo ISVZ
Adresa vyhlašovateleÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH
RAŠÍNOVO NÁBŘEŽÍ 390/42, 128 00 NOVÉ MĚSTO, PRAHA 2
ÚZEMNÍ PRACOVIŠTĚ STŘEDNÍ ČECHY,
RAŠÍNOVO NÁBŘEŽÍ 390/42, 128 00 PRAHA 2 - NOVÉ MĚSTO
ODBOR HOSPODÁŘSKO SPRÁVNÍ
Termín zahájení zadávacího řízení21.04.2017
Termín podání04.05.2017 09:00
Termín otevírání04.05.2017 09.15
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena
Vybraný uchazeč
Cena bez DPH
Cena celkem včetně DPH
Ceny bez DPH ostatních uchazečů
Poznámka
nabídku lze podat pouze prostřednictvím elektronického tržiště Gemin. Systémové číslo zakázky: T002/17/V00051990.
Zadávací dokumentace
Dodatečné informace
Smlouva
Aktualizováno dne21.04.2017
Číslo jednací: UZSVM/C/7455/2017-HSPH

Název veřejné zakázkyRenovace jednacího stolu v zasedací místnosti budovy sídla ÚP České Budějovice

Druh zadávacího řízeníZakázky malého rozsahu
Druh veřejné zakázkyVZ na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnotyMalého rozsahu
Evidenční číslo ISVZ
Adresa vyhlašovateleÚZSVM ÚP České Budějovice
Prokišova 5
371 03 České Budějovice
Termín zahájení zadávacího řízení21.04.2017
Termín podání15.05.2017 09:00
Termín otevírání15.05.2017 09.15
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena
Vybraný uchazeč
Cena bez DPH
Cena celkem včetně DPH
Ceny bez DPH ostatních uchazečů
Poznámka
Zadávací dokumentace
Dodatečné informace
Smlouva
Aktualizováno dne21.04.2017
Číslo jednací: UZSVM/B/14754/2017-HSPH

Název veřejné zakázkyVýměna oken a vstupních dveří v budově sídla OP Uherské Hradiště

Druh zadávacího řízeníZakázky malého rozsahu
Druh veřejné zakázkyVZ na stavební práce
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnotyMalého rozsahu
Evidenční číslo ISVZ
Adresa vyhlašovateleÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH
RAŠÍNOVO NÁBŘEŽÍ 390/42, 128 00 NOVÉ MĚSTO, PRAHA 2
ÚZEMNÍ PRACOVIŠTĚ BRNO,
PŘÍKOP 11, 60200 BRNO
ODBOR HOSPODÁŘSKO SPRÁVNÍ
Termín zahájení zadávacího řízení21.04.2017
Termín podání10.05.2017 10:00
Termín otevírání10.05.2017 10.10
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena
Vybraný uchazeč
Cena bez DPH
Cena celkem včetně DPH
Ceny bez DPH ostatních uchazečů
Poznámka
Zadávací dokumentace
Výzva k podání nabídky
Příloha č. 1 - Čestné prohlášení
Příloha č. 2 - Návrh smlouvy o dílo
Příloha č. 3 - Krycí list nabídky
Příloha č. 4 – Zadávací dokumentace (projektová dokumentace)
Dodatečné informace
Smlouva
Aktualizováno dne
Číslo jednací: UZSVM/H/6710/2017-HSPH

Název veřejné zakázkyÚdržba vozidel umístěných v areálu Rokytnice v Orlických horách

Druh zadávacího řízeníOtevřené řízení
Druh veřejné zakázkyVZ na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnotyMalého rozsahu
Evidenční číslo ISVZ
Adresa vyhlašovateleÚZSVM
Územní pracoviště Hradec Králové
Horova 180/10
502 06 Hradec Králové
Termín zahájení zadávacího řízení20.04.2017
Termín podání02.05.2017 09:00
Termín otevírání02.05.2017 09.05
Základní hodnotící kritériumEkonomická výhodnost nabídky
Vybraný uchazeč
Cena bez DPH
Cena celkem včetně DPH
Ceny bez DPH ostatních uchazečů
Poznámka
Zadávací dokumentace
Dodatečné informace
Smlouva
Aktualizováno dne
Číslo jednací: UZSVM/U/6031/2017-HSPH

Název veřejné zakázkyošetřování zeleně a údržba pozemků - OOP Chomutov

Druh zadávacího řízeníZakázky malého rozsahu
Druh veřejné zakázkyVZ na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnotyMalého rozsahu
Evidenční číslo ISVZ
Adresa vyhlašovateleÚZSVM, ÚP Ústí n.L.,
Mírové náměstí 36,
400 01 Ústí n.L.
Termín zahájení zadávacího řízení19.04.2017
Termín podání04.05.2017 10:00
Termín otevírání04.05.2017 10.15
Základní hodnotící kritériumEkonomická výhodnost nabídky
Vybraný uchazeč
Cena bez DPH
Cena celkem včetně DPH
Ceny bez DPH ostatních uchazečů
Poznámka
Zadávací dokumentace
Dodatečné informace
Smlouva
Aktualizováno dne
Číslo jednací: UZSVM/A/8150/2017-SOV

Název veřejné zakázkyNákup zálohovacího zařízení pro ÚP Hradec Králové

Druh zadávacího řízeníOtevřené řízení
Druh veřejné zakázkyVZ na dodávky
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnotyMalého rozsahu
Evidenční číslo ISVZ
Adresa vyhlašovateleÚZSVM, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 - Nové Město
Termín zahájení zadávacího řízení19.04.2017
Termín podání09.05.2017 10:00
Termín otevírání09.05.2017 10.15
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena
Vybraný uchazeč
Cena bez DPH
Cena celkem včetně DPH
Ceny bez DPH ostatních uchazečů
Poznámka
Zadávací dokumentace
Dodatečné informace
Smlouva
Aktualizováno dne28.04.2017
Číslo jednací: UZSVM/A/17255/2017-SOV

Název veřejné zakázkyObnova Enterprise Agreement od společnosti Microsoft pro období 2017 - 2019

Druh zadávacího řízeníOtevřené řízení
Druh veřejné zakázkyVZ na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnotyNadlimitní
Evidenční číslo ISVZ
Adresa vyhlašovatele
Termín zahájení zadávacího řízení05.04.2017
Termín podání10.05.2017 10:00
Termín otevírání10.05.2017 10.15
Základní hodnotící kritérium
Vybraný uchazeč
Cena bez DPH
Cena celkem včetně DPH
Ceny bez DPH ostatních uchazečů
Poznámka
Zadávací dokumentace
Dodatečné informace
Smlouva
Aktualizováno dne
Číslo jednací: UZSVM/U/4798/2017-HSPH

Název veřejné zakázkyOceňování nemovitého majetku pro odbry ÚP Ústí n.L., ÚZSVM,2017"

Druh zadávacího řízeníZakázky malého rozsahu
Druh veřejné zakázkyVZ na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnotyMalého rozsahu
Evidenční číslo ISVZ
Adresa vyhlašovateleÚZSVM, ÚP ÚL,
Mírové nám. 36,
400 01 Ústí n.L.
Termín zahájení zadávacího řízení12.04.2017
Termín podání03.05.2017 10:00
Termín otevírání03.05.2017 10.15
Základní hodnotící kritériumEkonomická výhodnost nabídky
Vybraný uchazeč
Cena bez DPH
Cena celkem včetně DPH
Ceny bez DPH ostatních uchazečů
Poznámka
Zadávací dokumentace
488,63Kb
471,33Kb
181,22Kb
123,57Kb
Nabídky se podávají přes Českou poštu, a.s.. Zadání nepodléhá zveřejnění přes gemin.
Dodatečné informace
Smlouva
Aktualizováno dne
Číslo jednací: UZSVM/O/5766/2017-HSPH

Název veřejné zakázkyÚP Ostrava - Oprava fasády objektů Pod Vršky 27 ve Vsetíně

Druh zadávacího řízeníZakázky malého rozsahu
Druh veřejné zakázkyVZ na stavební práce
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnotyMalého rozsahu
Evidenční číslo ISVZ
Adresa vyhlašovateleÚřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Územní pracoviště Ostrava
Lihovarská 1335/9
716 10 Ostrava - Radvanice
Termín zahájení zadávacího řízení12.04.2017
Termín podání05.05.2017 09:00
Termín otevírání05.05.2017 09.05
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena
Vybraný uchazeč
Cena bez DPH
Cena celkem včetně DPH
Ceny bez DPH ostatních uchazečů
Poznámka
Zadávací dokumentace
Dodatečné informace
Smlouva
Aktualizováno dne
Číslo jednací: UZSVM/B/15942/2017-HSPH

Název veřejné zakázkyDodávka samozavíračů včetně montáže v sídle OP Kroměříž - 2017

Druh zadávacího řízeníZakázky malého rozsahu
Druh veřejné zakázkyVZ na dodávky
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnotyMalého rozsahu
Evidenční číslo ISVZ
Adresa vyhlašovateleÚZSVM ÚP Brno
Příkop 818/11
602 00 Brno
Termín zahájení zadávacího řízení11.04.2017
Termín podání24.04.2017 09:30
Termín otevírání24.04.2017 09.45
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena
Vybraný uchazečJiří Ptáčník, Erbenovo nábř. 3925/10, 767 01 Kroměříž, IČ 11517590
Cena bez DPH64736,00 Kč
Cena celkem včetně DPH78331,00 Kč
Ceny bez DPH ostatních uchazečů99640,00
78440,00
98898,00
Poznámka
Zadávací dokumentace
1733,06Kb
49,12Kb
Výzva k veřejné zakázce „Dodávka samozavíračů včetně montáže v sídle OP Kroměříž - 2017" včetně příloh č. 1 čestné prohlášení, č. 2 návrh smlouvy, č. 3 krycí list
Dodatečné informace
Smlouva
Aktualizováno dne28.04.2017
Číslo jednací: UZSVM/P/10415/2017-HSPH

Název veřejné zakázkyÚklidové služby - Petra Chelčického 1938, Sokolov pro rok 2017

Druh zadávacího řízeníZakázky malého rozsahu
Druh veřejné zakázkyVZ na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnotyMalého rozsahu
Evidenční číslo ISVZ
Adresa vyhlašovateleČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště Plzeň, Radobyčická 1313/14, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň
Termín zahájení zadávacího řízení
Termín podání21.04.2017 10:00
Termín otevírání21.04.2017 10.15
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena
Vybraný uchazeč
Cena bez DPH
Cena celkem včetně DPH
Ceny bez DPH ostatních uchazečů
Poznámka
Zadávací dokumentace
Dodatečné informace
Smlouva
Aktualizováno dne
Číslo jednací: UZSVM/H/6588/2017-HSPH

Název veřejné zakázkyDodávka spotřebního meteriálu pro reprografickou techniku ÚP Hradec Králové

Druh zadávacího řízeníOtevřené řízení
Druh veřejné zakázkyVZ na dodávky
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnotyMalého rozsahu
Evidenční číslo ISVZ
Adresa vyhlašovateleÚZSVM
Územní pracoviště Hradec králové
Horova 180/10
502 06 Hradec Králové
Termín zahájení zadávacího řízení07.04.2017
Termín podání24.04.2017 09:00
Termín otevírání24.04.2017 09.05
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena
Vybraný uchazeč
Cena bez DPH
Cena celkem včetně DPH
Ceny bez DPH ostatních uchazečů
Poznámka
Nabídku lze podat pouze prostřednictvím elektronického tržiště Gemin.
Zadávací dokumentace
Dodatečné informace
Smlouva
Aktualizováno dne
Číslo jednací: UZSVM/U/5343/2017-HSPH

Název veřejné zakázkyOšetřování zeleně a údržba pozemků - OOP Teplice

Druh zadávacího řízeníZakázky malého rozsahu
Druh veřejné zakázkyVZ na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnotyMalého rozsahu
Evidenční číslo ISVZ
Adresa vyhlašovateleÚZSVM, ÚP Ústí n.L.,
Mírové náměstí 36,
400 01 Ústí nad Labem
Termín zahájení zadávacího řízení07.04.2017
Termín podání20.04.2017 10:00
Termín otevírání20.04.2017 10.15
Základní hodnotící kritériumEkonomická výhodnost nabídky
Vybraný uchazeč
Cena bez DPH
Cena celkem včetně DPH
Ceny bez DPH ostatních uchazečů
Poznámka
Zadávací dokumentace
184,44Kb
Nabídky lze podat pouze prostřednictvím e-tržiště Gemin. Seznam pozemků v př.č.1.
Dodatečné informace
Smlouva
Aktualizováno dne
Číslo jednací: UZSVM/A/12115/2017_SOV

Název veřejné zakázkyRevize, odborné prohlídky, opravy, údržba a seřízení plynových zařízení – ÚP v hl. m. Praze

Druh zadávacího řízeníOtevřené řízení
Druh veřejné zakázkyVZ na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnotyMalého rozsahu
Evidenční číslo ISVZ
Adresa vyhlašovateleUZSVM
Rašínovo nábřeží 390/42
128 00 Praha 2 - Nové Město
Termín zahájení zadávacího řízení04.04.2017
Termín podání18.04.2017 14:00
Termín otevírání18.04.2017 14.15
Základní hodnotící kritérium
Vybraný uchazeč
Cena bez DPH
Cena celkem včetně DPH
Ceny bez DPH ostatních uchazečů
Poznámka
Nabídky je možné podávat pouze prostřednictvím elektronického tržiště Gemin.
Zadávací dokumentace
Dodatečné informace
Smlouva
Aktualizováno dne
Číslo jednací: UZSVM/O/4968/2017-HSPH

Název veřejné zakázkyDodávka a montáž 2 ks nouzových sjezdů k výtahům v sídle ÚZSVM ÚP Ostrava

Druh zadávacího řízeníOtevřené řízení
Druh veřejné zakázkyVZ na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnotyMalého rozsahu
Evidenční číslo ISVZ
Adresa vyhlašovateleÚZSVM, Územní pracoviště Ostrava, Lihovarská 1335/9, 716 10 Ostrava - Radvanice
Termín zahájení zadávacího řízení31.03.2017
Termín podání02.05.2017 08:00
Termín otevírání02.05.2017 08.05
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena
Vybraný uchazeč
Cena bez DPH
Cena celkem včetně DPH
Ceny bez DPH ostatních uchazečů
Poznámka
Zadávací dokumentace
zakázka je soutěžena prostřednictvím ET GEMIN pod systémovým číslem T002/17/V00051353 - zadavatel komunikuje výhradě prostřednictvím ET
Dodatečné informace
Smlouva
Aktualizováno dne