Pondělí, 21. srpna 2017

Veřejné zakázky

ÚZSVM uveřejňuje od 1. dubna 2011 na svých webových stránkách dokumentaci ke všem vypisovaným veřejným zakázkám od finančního limitu 200.000 Kč včetně DPH; od května 2014 pak uveřejňuje tamtéž dokumentaci ke všem vypisovaným veřejným zakázkám od finančního limitu 40.000 Kč včetně DPH. Dokumentace k veřejným zakázkám neuveřejněným na webových stránkách ÚZSVM jsou k dispozici na vyžádání dle zákona o svobodném přístupu k informacím.

Od 1.4.2012 ÚZSVM uveřejňuje informace a dokumenty k vybraným veřejným zakázkám také na svých níže uvedených profilech zadavatele, a plní tak uveřejňovací povinnosti, které mu ukládal zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Adresa profilu zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/69797111
Adresa profilu zadavatele na elektronickém tržišti: https://www.gemin.cz/profil/urad-pro-zastupovani-statu-ve-vecech-majetkovych

Zadavatel v souladu s § 214 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek současně používá jako další platný profil zadavatele NEN. Adresa profilu je https://nen.nipez.cz/profil/uzsvm.

Územní pracoviště Druh zadávacího řízení Veřejná zakázka
dle předpokládané hodnoty
Termín podání Číslo jednací nebo Název Pouze aktivní zakázky
Číslo jednací: UZSVM/P/21950/2017-HSPH

Název veřejné zakázkyOprava topného kanálu do garáží v budově T. G. Masaryka č.p. 1326, Tachov

Druh zadávacího řízeníZakázky malého rozsahu
Druh veřejné zakázkyVZ na stavební práce
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnotyMalého rozsahu
Evidenční číslo ISVZ
Adresa vyhlašovateleČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště Plzeň, Radobyčická 1313/14, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň
Termín zahájení zadávacího řízení
Termín podání30.08.2017 10:00
Termín otevírání30.08.2017 10.15
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena
Vybraný uchazeč
Cena bez DPH
Cena celkem včetně DPH
Ceny bez DPH ostatních uchazečů
Poznámka
Zadávací dokumentace
Dodatečné informace
Smlouva
Aktualizováno dne
Číslo jednací: UZSVM/P/21646/2017-HSPH

Název veřejné zakázkyOprava kamenné zárubní zdi v k.ú. Ptenín

Druh zadávacího řízeníZakázky malého rozsahu
Druh veřejné zakázkyVZ na stavební práce
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnotyMalého rozsahu
Evidenční číslo ISVZ
Adresa vyhlašovateleČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště Plzeň, Radobyčická 1313/14, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň
Termín zahájení zadávacího řízení
Termín podání13.09.2017 10:00
Termín otevírání13.09.2017 10.15
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena
Vybraný uchazeč
Cena bez DPH
Cena celkem včetně DPH
Ceny bez DPH ostatních uchazečů
Poznámka
Zadávací dokumentace
Dodatečné informace
Smlouva
Aktualizováno dne
Číslo jednací: UZSVM/B/39448/2017-HSPH

Název veřejné zakázkyZateplení dvorní stěny budovy C sídla ÚP Brno

Druh zadávacího řízeníZakázky malého rozsahu
Druh veřejné zakázkyVZ na stavební práce
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnotyMalého rozsahu
Evidenční číslo ISVZ
Adresa vyhlašovateleÚZSVM ÚP Brno
Příkop 818/11
602 00 Brno
Termín zahájení zadávacího řízení17.08.2017
Termín podání07.09.2017 09:00
Termín otevírání07.09.2017 09.15
Základní hodnotící kritérium
Vybraný uchazeč
Cena bez DPH
Cena celkem včetně DPH
Ceny bez DPH ostatních uchazečů
Poznámka
Zadávací dokumentace
Výzva k veřejné zakázce „Zateplení dvorní stěny budovy C sídla ÚP Brno" včetně příloh č. 1 návrh smlouvy, č. 2 krycí list, č. 3 čestné prohlášení, Zateplení dvorní fasády - technická zpráva, výkaz výměr, 01_SITUACE, 02_POHLED DVORNÍ
Dodatečné informace
Smlouva
Aktualizováno dne
Číslo jednací: UZSVM/A/38079/2017-SOV

Název veřejné zakázkyVýměna ústředny PZTS na OP Blansku v působnosti ÚP Brno

Druh zadávacího řízeníOtevřené řízení
Druh veřejné zakázkyVZ na dodávky
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnotyMalého rozsahu
Evidenční číslo ISVZ
Adresa vyhlašovateleRašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2
Termín zahájení zadávacího řízení17.08.2017
Termín podání29.08.2017 10:00
Termín otevírání29.08.2017 10.15
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena
Vybraný uchazeč
Cena bez DPH
Cena celkem včetně DPH
Ceny bez DPH ostatních uchazečů
Poznámka
Zadávací dokumentace
Dodatečné informace
Smlouva
Aktualizováno dne
Číslo jednací: UZSVM/A/37046/2017-SOV

Název veřejné zakázkyPořízení, instalce a zprovoznění kamerového systému pro objekt OP Benešov, ul. Poštovní 2079

Druh zadávacího řízeníOtevřené řízení
Druh veřejné zakázkyVZ na dodávky
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnotyMalého rozsahu
Evidenční číslo ISVZ
Adresa vyhlašovatele
Termín zahájení zadávacího řízení17.08.2017
Termín podání28.08.2017 10:00
Termín otevírání28.08.2017 10.15
Základní hodnotící kritérium
Vybraný uchazeč
Cena bez DPH
Cena celkem včetně DPH
Ceny bez DPH ostatních uchazečů
Poznámka
Nabídku lze podat pouze prostřednictvím Národního elektronického nástroje (NEN).
Zadávací dokumentace
Dodatečné informace
Smlouva
Aktualizováno dne
Číslo jednací: UZSVM/O/12366/2017-HSPH

Název veřejné zakázkyZaměření stávajícho stavu budovy Hanáckých kasáren

Druh zadávacího řízeníZakázky malého rozsahu
Druh veřejné zakázkyVZ na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnotyMalého rozsahu
Evidenční číslo ISVZ
Adresa vyhlašovateleÚřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Územní pracoviště Ostrava
Lihovarská 1335/9
716 10 Ostrava - Radvanice
Termín zahájení zadávacího řízení15.08.2017
Termín podání04.09.2017 09:00
Termín otevírání04.09.2017 09.05
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena
Vybraný uchazeč
Cena bez DPH
Cena celkem včetně DPH
Ceny bez DPH ostatních uchazečů
Poznámka
Zadavatel stanovil prohlídku místa plnění dne 23.8.2017 v 9:00 hodin, na adrese Olomouc, 1. máje 803.
Zadávací dokumentace
Dodatečné informace
Smlouva
Aktualizováno dne
Číslo jednací: UZSVM/S/18075/2017-HSPH

Název veřejné zakázkyOdborné kontroly, opravy a seřizování plynových kotlů a zařízení plynové kotelny umístěné v čp. 2079

Druh zadávacího řízeníZakázky malého rozsahu
Druh veřejné zakázkyVZ na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnotyMalého rozsahu
Evidenční číslo ISVZ
Adresa vyhlašovateleÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH
RAŠÍNOVO NÁBŘEŽÍ 390/42, 128 00 NOVÉ MĚSTO, PRAHA 2
ÚZEMNÍ PRACOVIŠTĚ STŘEDNÍ ČECHY
ODBOR HOSPODÁŘSKO SPRÁVNÍ
Termín zahájení zadávacího řízení09.08.2017
Termín podání30.08.2017 10:00
Termín otevírání30.08.2017 10.15
Základní hodnotící kritérium
Vybraný uchazeč
Cena bez DPH
Cena celkem včetně DPH
Ceny bez DPH ostatních uchazečů
Poznámka
Zadávací dokumentace
Dodatečné informace
Smlouva
Aktualizováno dne09.08.2017
Číslo jednací: UZSVM/P/20924/2017-HSPH

Název veřejné zakázkyOprava střechy administrativní budovy ÚZSVM, odboru OP Klatovy, Randova 167

Druh zadávacího řízeníZakázky malého rozsahu
Druh veřejné zakázkyVZ na stavební práce
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnotyMalého rozsahu
Evidenční číslo ISVZ
Adresa vyhlašovateleČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště Plzeň, Radobyčická 1313/14, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň
Termín zahájení zadávacího řízení
Termín podání22.08.2017 10:00
Termín otevírání22.08.2017 10.15
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena
Vybraný uchazeč
Cena bez DPH
Cena celkem včetně DPH
Ceny bez DPH ostatních uchazečů
Poznámka
Zadávací dokumentace
Dodatečné informace
Smlouva
Aktualizováno dne
Číslo jednací: UZSVM/29774/2017-SOV

Název veřejné zakázkyKácení, ořez stromů a odstraňování náletových dřevin pro ÚP v hl. m. Praze - 2017

Druh zadávacího řízeníOtevřené řízení
Druh veřejné zakázkyVZ na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Evidenční číslo ISVZ
Adresa vyhlašovatele
Termín zahájení zadávacího řízení04.08.2017
Termín podání22.08.2017 10:00
Termín otevírání
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena
Vybraný uchazeč
Cena bez DPH
Cena celkem včetně DPH
Ceny bez DPH ostatních uchazečů
Poznámka
Nabídky je možné podat pouze prostřednictvím Národního elektronického nástroje.
Zadávací dokumentace
Dodatečné informace
Smlouva
Aktualizováno dne
Číslo jednací: UZSVM/O/11437/2017-HSPH

Název veřejné zakázkyOprava střechy sídla odboru Odloučené pracoviště Přerov

Druh zadávacího řízeníZakázky malého rozsahu
Druh veřejné zakázkyVZ na stavební práce
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnotyMalého rozsahu
Evidenční číslo ISVZ
Adresa vyhlašovateleÚZSVM, Územní pracoviště Ostrava
Lihovarská 1335/9
716 10 Ostrava - Radvanice
Termín zahájení zadávacího řízení04.08.2017
Termín podání28.08.2017 09:00
Termín otevírání28.08.2017 09.15
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena
Vybraný uchazeč
Cena bez DPH
Cena celkem včetně DPH
Ceny bez DPH ostatních uchazečů
Poznámka
Zadávací dokumentace
Dodatečné informace
Zadavatel stanovil prohlídku místa plnění na adrese Bajákova 831/16, OOP Přerov, dne 16.8.2017 od 10:00 hodin.
Smlouva
Aktualizováno dne
Číslo jednací: UZSVM/O/11486/2017-HSPH

Název veřejné zakázkyZateplení střechy, vybud.zádveří a Odvětrávání hygien.zařízení ÚP Ova-projektová dokumentace

Druh zadávacího řízení
Druh veřejné zakázkyVZ na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnotyMalého rozsahu
Evidenční číslo ISVZ
Adresa vyhlašovateleÚZSVM - Územní pracoviště Ostrava
Lihovarská 1335/9
716 10 Ostrava - Radvanice
Termín zahájení zadávacího řízení03.08.2017
Termín podání23.08.2017 10:00
Termín otevírání23.08.2017 10.15
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena
Vybraný uchazeč
Cena bez DPH
Cena celkem včetně DPH
Ceny bez DPH ostatních uchazečů
Poznámka
Zadávací dokumentace
Dodatečné informace
Smlouva
Aktualizováno dne
Číslo jednací: UZSVM/U/11624/2017-HSPH

Název veřejné zakázkyOprava klimatizačních jednotek Mírové náměstí 36, Ústí nad Labem

Druh zadávacího řízeníZakázky malého rozsahu
Druh veřejné zakázkyVZ na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnotyMalého rozsahu
Evidenční číslo ISVZ
Adresa vyhlašovateleÚZSVM, ÚP ÚL, Mírové náměstí 36, 400 01 Ústí nad Labem
Termín zahájení zadávacího řízení31.07.2017
Termín podání14.09.2017 10:00
Termín otevírání14.09.2017 10.15
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena
Vybraný uchazeč
Cena bez DPH
Cena celkem včetně DPH
Ceny bez DPH ostatních uchazečů
Poznámka
Zadávací dokumentace
hodnotit se bude cena nejvýhodnější včetně DPH,
nabídky se podávají pouze prostřednictvím NEN
Dodatečné informace
Smlouva
Aktualizováno dne
Číslo jednací: UZSVM/S/17393/2017-HSPH

Název veřejné zakázkyVyklízení nemovitých věcí pro Územní pracoviště Střední Čechy

Druh zadávacího řízeníZakázky malého rozsahu
Druh veřejné zakázkyVZ na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnotyMalého rozsahu
Evidenční číslo ISVZ
Adresa vyhlašovateleÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH
RAŠÍNOVO NÁBŘEŽÍ 390/42, 128 00 NOVÉ MĚSTO, PRAHA 2
ÚZEMNÍ PRACOVIŠTĚ STŘEDNÍ ČECHY
ODBOR HOSPODÁŘSKO SPRÁVNÍ
Termín zahájení zadávacího řízení28.07.2017
Termín podání23.08.2017 10:00
Termín otevírání23.08.2017 10.15
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena
Vybraný uchazeč
Cena bez DPH
Cena celkem včetně DPH
Ceny bez DPH ostatních uchazečů
Poznámka
Zadávací dokumentace
Dodatečné informace
Smlouva
Aktualizováno dne28.07.2017
Číslo jednací: UZSVM/U10572/U/2017-HSPH

Název veřejné zakázkyVýměna střešních oken a stav.prací souvisejících na objektu, Lázeňská 1268/12, Děčín I.

Druh zadávacího řízeníZakázky malého rozsahu
Druh veřejné zakázkyVZ na stavební práce
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnotyMalého rozsahu
Evidenční číslo ISVZ
Adresa vyhlašovateleÚZSVM, ÚP ÚL, Mírové náměstí 36, 400 01 ústí nad Labem
Termín zahájení zadávacího řízení24.07.2017
Termín podání28.08.2017 10:00
Termín otevírání28.08.2017 10.15
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena
Vybraný uchazeč
Cena bez DPH
Cena celkem včetně DPH
Ceny bez DPH ostatních uchazečů
Poznámka
Zadávací dokumentace
Hodnocena bude nejnižší nabídková cena včetně DPH. Nabídky se přijímají prostřednictvím České pošty na uvedenou adresu ve výzvě.
Dodatečné informace
Smlouva
Aktualizováno dne
Číslo jednací: UZSVM/U/10798/2017-HSPH

Název veřejné zakázkyZateplení stropu půdy administrativního objektu OP Česká Lípa

Druh zadávacího řízeníZakázky malého rozsahu
Druh veřejné zakázkyVZ na stavební práce
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnotyMalého rozsahu
Evidenční číslo ISVZ
Adresa vyhlašovateleÚZSVM, ÚP Ústí n.L.,
Mírové náměstí 36,
400 01 Ústí nad Labem
Termín zahájení zadávacího řízení20.07.2017
Termín podání22.08.2017 10:00
Termín otevírání22.08.2017 10.15
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena
Vybraný uchazeč
Cena bez DPH
Cena celkem včetně DPH
Ceny bez DPH ostatních uchazečů
Poznámka
Zadávací dokumentace
hodnocena bude celková nabídková cena včetně DPH.
Dodatečné informace
Smlouva
Aktualizováno dne