Úterý, 27. června 2017

Veřejné zakázky

ÚZSVM uveřejňuje od 1. dubna 2011 na svých webových stránkách dokumentaci ke všem vypisovaným veřejným zakázkám od finančního limitu 200.000 Kč včetně DPH; od května 2014 pak uveřejňuje tamtéž dokumentaci ke všem vypisovaným veřejným zakázkám od finančního limitu 40.000 Kč včetně DPH. Dokumentace k veřejným zakázkám neuveřejněným na webových stránkách ÚZSVM jsou k dispozici na vyžádání dle zákona o svobodném přístupu k informacím.

Od 1.4.2012 ÚZSVM uveřejňuje informace a dokumenty k vybraným veřejným zakázkám také na svých níže uvedených profilech zadavatele, a plní tak uveřejňovací povinnosti, které mu ukládal zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Adresa profilu zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/69797111
Adresa profilu zadavatele na elektronickém tržišti: https://www.gemin.cz/profil/urad-pro-zastupovani-statu-ve-vecech-majetkovych

Zadavatel v souladu s § 214 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek současně používá jako další platný profil zadavatele NEN. Adresa profilu je https://nen.nipez.cz/profil/uzsvm.

Územní pracoviště Druh zadávacího řízení
Číslo jednací: UZSVM/H/12129/2017-HSPH

Název veřejné zakázkyZajištění servisu a oprav klimatizačních jednotek pracovišť ÚP Hradec Králové

Druh zadávacího řízeníOtevřené řízení
Druh veřejné zakázkyVZ na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnotyMalého rozsahu
Evidenční číslo ISVZ
Adresa vyhlašovateleÚZSVM, ÚP Hradec Králové
Horova 180/10
502 06 Hradec Králové
Termín zahájení zadávacího řízení27.06.2017
Termín podání18.07.2017 09:00
Termín otevírání18.07.2017 09.05
Základní hodnotící kritériumEkonomická výhodnost nabídky
Vybraný uchazeč
Cena bez DPH
Cena celkem včetně DPH
Ceny bez DPH ostatních uchazečů
Poznámka
Nabídku lze podat pouze prostřednictvím elektronického tržiště Gemin.
Zadávací dokumentace
Dodatečné informace
Smlouva
Aktualizováno dne
Číslo jednací: UZSVM/H/11952/2017-HSPH

Název veřejné zakázkyVýkon technického dozoru investora při rekonstrukci silových rozvodů v sídle OP Havlíčkův Brod

Druh zadávacího řízeníOtevřené řízení
Druh veřejné zakázkyVZ na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnotyMalého rozsahu
Evidenční číslo ISVZ
Adresa vyhlašovateleÚZSVM, Územní pracoviště Hradec Králové
Horova 180/10
502 06 Hradec Králové
Termín zahájení zadávacího řízení21.06.2017
Termín podání12.07.2017 09:00
Termín otevírání12.07.2017 09.05
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena
Vybraný uchazeč
Cena bez DPH
Cena celkem včetně DPH
Ceny bez DPH ostatních uchazečů
Poznámka
Zadávací dokumentace
Dodatečné informace
Smlouva
Aktualizováno dne
Číslo jednací: UZSVM/H/11722/2017-HSPH

Název veřejné zakázkyOprava a nátěr fasády budovy B v objektu sídla OP Havlíčkův Brod

Druh zadávacího řízeníOtevřené řízení
Druh veřejné zakázkyVZ na stavební práce
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnotyMalého rozsahu
Evidenční číslo ISVZ
Adresa vyhlašovateleÚZSVM, Územní pracoviště Hradec Králové
Horova 180/10
502 06 Hradec Králové
Termín zahájení zadávacího řízení21.06.2017
Termín podání11.07.2017 10:00
Termín otevírání11.07.2017 10.05
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena
Vybraný uchazeč
Cena bez DPH
Cena celkem včetně DPH
Ceny bez DPH ostatních uchazečů
Poznámka
Zadávací dokumentace
Dodatečné informace
Smlouva
Aktualizováno dne
Číslo jednací: UZSVM/O/9243/2017-HSPH

Název veřejné zakázkyOprava poškozených betonových částí oplocení Spádového skladu, ul. Holasická, Opava

Druh zadávacího řízeníOtevřené řízení
Druh veřejné zakázkyVZ na stavební práce
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnotyMalého rozsahu
Evidenční číslo ISVZ
Adresa vyhlašovateleÚZSVM, Územní pracoviště Ostrava, Lihovarská 1335/9, 716 10 Ostrava - Radvanice
Termín zahájení zadávacího řízení21.06.2017
Termín podání17.07.2017 10:00
Termín otevírání17.07.2017 09.06
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena
Vybraný uchazeč
Cena bez DPH
Cena celkem včetně DPH
Ceny bez DPH ostatních uchazečů
Poznámka
Zadávací dokumentace
Dodatečné informace
prohlídka místa plnění dle ZD se koná 29.6.2017 v 10:00 hodin
Smlouva
Aktualizováno dne
Číslo jednací: UZSVM/P/17556/2017-HSPH

Název veřejné zakázkyVýměna okapového systému na hlavní budově T. G. Masaryka č.p. 1326, Tachov

Druh zadávacího řízeníZakázky malého rozsahu
Druh veřejné zakázkyVZ na stavební práce
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnotyMalého rozsahu
Evidenční číslo ISVZ
Adresa vyhlašovateleČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště Plzeň, Radobyčická 1313/14, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň
Termín zahájení zadávacího řízení
Termín podání03.07.2017 10:00
Termín otevírání03.07.2017 10.15
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena
Vybraný uchazeč
Cena bez DPH
Cena celkem včetně DPH
Ceny bez DPH ostatních uchazečů
Poznámka
Zadávací dokumentace
Dodatečné informace
Nabídku je možné podat pouze prostřednictvím e-tržiště Gemin.
Smlouva
Aktualizováno dne
Číslo jednací: UZSVM/H/11432/2017-HSPH

Název veřejné zakázkyOprava střechy budovy A na sídle OP Havlíčkův Brod

Druh zadávacího řízeníOtevřené řízení
Druh veřejné zakázkyVZ na stavební práce
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnotyMalého rozsahu
Evidenční číslo ISVZ
Adresa vyhlašovateleÚZSVM, Územní pracoviště Hradec Králové
Horova 180/10
502 06 Hradec Králové
Termín zahájení zadávacího řízení21.06.2017
Termín podání11.07.2017 09:00
Termín otevírání11.07.2017 09.05
Základní hodnotící kritérium
Vybraný uchazeč
Cena bez DPH
Cena celkem včetně DPH
Ceny bez DPH ostatních uchazečů
Poznámka
Zadávací dokumentace
Dodatečné informace
Smlouva
Aktualizováno dne
Číslo jednací: UZSVM/A/50267/2016-SOV

Název veřejné zakázkyPosouzení směnky s mezinárodním prvkem

Druh zadávacího řízeníOtevřené řízení
Druh veřejné zakázkyVZ na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnotyMalého rozsahu
Evidenční číslo ISVZ
Adresa vyhlašovateleÚZSVM, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 - Nové Město
Termín zahájení zadávacího řízení19.06.2017
Termín podání28.06.2017 10:00
Termín otevírání28.06.2017 10.15
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena
Vybraný uchazeč
Cena bez DPH
Cena celkem včetně DPH
Ceny bez DPH ostatních uchazečů
Poznámka
Zadávací dokumentace
Dodatečné informace
Smlouva
Aktualizováno dne
Číslo jednací: UZSVM/P/17143/2017-HSPH

Název veřejné zakázkyOprava topného kanálu do garáží v budově T. G. Masaryka č.p. 1326, Tachov

Druh zadávacího řízeníZakázky malého rozsahu
Druh veřejné zakázkyVZ na stavební práce
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnotyMalého rozsahu
Evidenční číslo ISVZ
Adresa vyhlašovateleČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště Plzeň, Radobyčická 1313/14, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň
Termín zahájení zadávacího řízení
Termín podání30.06.2017 10:00
Termín otevírání30.06.2017 10.15
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena
Vybraný uchazeč
Cena bez DPH
Cena celkem včetně DPH
Ceny bez DPH ostatních uchazečů
Poznámka
Zadávací dokumentace
Dodatečné informace
Nabídku lze podat pouze prostřednictvím e-tržiště Gemin.
Smlouva
Aktualizováno dne
Číslo jednací: UZSVM/H/11552/2017-HSPH

Název veřejné zakázkyOprava venkovního schodiště k parkovišti u budovy sídla OP Semily

Druh zadávacího řízeníOtevřené řízení
Druh veřejné zakázkyVZ na stavební práce
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnotyMalého rozsahu
Evidenční číslo ISVZ
Adresa vyhlašovateleÚZSVM, ÚP Hradec Králové
Horova 180/10
502 06 Hradec Králové
Termín zahájení zadávacího řízení15.06.2017
Termín podání10.07.2017 09:00
Termín otevírání10.07.2017 09.05
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena
Vybraný uchazeč
Cena bez DPH
Cena celkem včetně DPH
Ceny bez DPH ostatních uchazečů
Poznámka
Nabídku lze podat pouze prostřednictvím elektronického tržiště Gemin. Jiné formypodání nabídky nebude zadavatel akceptovat.
Zadávací dokumentace
Dodatečné informace
Smlouva
Aktualizováno dne
Číslo jednací: UZSVM/C/11443/2017-HSPH

Název veřejné zakázkyÚklidové služby a dodávky hygienického materiálu, J. P. Koubka 91, Blatná

Druh zadávacího řízeníZakázky malého rozsahu
Druh veřejné zakázkyVZ na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnotyMalého rozsahu
Evidenční číslo ISVZ
Adresa vyhlašovateleÚZSVM
Územní pracoviště České Budějovice
Prokišova 5
371 03 České Budějovice
Termín zahájení zadávacího řízení15.06.2017
Termín podání29.06.2017 09:00
Termín otevírání29.06.2017 09.15
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena
Vybraný uchazeč
Cena bez DPH
Cena celkem včetně DPH
Ceny bez DPH ostatních uchazečů
Poznámka
Nabídky lze podat pouze prostřednictvím elektronického tržiště GEMIN.
Zadávací dokumentace
Dodatečné informace
Smlouva
Aktualizováno dne15.06.2017
Číslo jednací: UZSVM/U/7877/2017-HSPH

Název veřejné zakázkyOprava sociálního zařízení jih Mírové náměstí 36, Ústí n.L.

Druh zadávacího řízeníZakázky malého rozsahu
Druh veřejné zakázkyVZ na stavební práce
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnotyMalého rozsahu
Evidenční číslo ISVZ
Adresa vyhlašovateleÚZSVM, ÚP ÚL, Mírové náměstí 36, 400 01 Ústí nad Labem
Termín zahájení zadávacího řízení14.06.2017
Termín podání18.07.2017 10:00
Termín otevírání18.07.2017 10.15
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena
Vybraný uchazeč
Cena bez DPH
Cena celkem včetně DPH
Ceny bez DPH ostatních uchazečů
Poznámka
Zadávací dokumentace
Dodatečné informace
Smlouva
Aktualizováno dne
Číslo jednací: UZSVM/P/16226/2017-HSPH

Název veřejné zakázkyÚdržba zeleně na pozemcích ve vlastnictví ČR v Karlovarském kraji 2017 - 2018

Druh zadávacího řízeníZakázky malého rozsahu
Druh veřejné zakázkyVZ na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnotyMalého rozsahu
Evidenční číslo ISVZ
Adresa vyhlašovateleČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště Plzeň, Radobyčická 1313/14, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň
Termín zahájení zadávacího řízení
Termín podání27.06.2017 10:00
Termín otevírání27.06.2017 10.15
Základní hodnotící kritériumEkonomická výhodnost nabídky
Vybraný uchazeč
Cena bez DPH
Cena celkem včetně DPH
Ceny bez DPH ostatních uchazečů
Poznámka
Zadávací dokumentace
Dodatečné informace
Nabídku lze podat pouze prostřednictvím e-tržiště Gemin.
Smlouva
Aktualizováno dne
Číslo jednací: UZSVM/P/16019/2017-HSPH

Název veřejné zakázkyÚP Plzeň - Nákup spotřebního materiálu pro reprografickou techniku

Druh zadávacího řízeníZakázky malého rozsahu
Druh veřejné zakázkyVZ na dodávky
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnotyMalého rozsahu
Evidenční číslo ISVZ
Adresa vyhlašovateleČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště Plzeň, Radobyčická 1313/14, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň
Termín zahájení zadávacího řízení
Termín podání29.06.2017 09:15
Termín otevírání29.06.2017 09.30
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena
Vybraný uchazeč
Cena bez DPH
Cena celkem včetně DPH
Ceny bez DPH ostatních uchazečů
Poznámka
Zadávací dokumentace
Dodatečné informace
Nabídku lze podat pouze prostřednictvím e-tržiště Gemin.
Smlouva
Aktualizováno dne
Číslo jednací: UZSVM/P/16928/2017-HSPH

Název veřejné zakázkyStavební úpravy a udržovací práce fasády objektu čp. 8, Americká ul., Plzeň

Druh zadávacího řízeníZakázky malého rozsahu
Druh veřejné zakázkyVZ na stavební práce
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnotyMalého rozsahu
Evidenční číslo ISVZ
Adresa vyhlašovateleČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště Plzeň, Radobyčická 1313/14, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň
Termín zahájení zadávacího řízení
Termín podání28.06.2017 10:00
Termín otevírání28.06.2017 10.15
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena
Vybraný uchazeč
Cena bez DPH
Cena celkem včetně DPH
Ceny bez DPH ostatních uchazečů
Poznámka
Zadávací dokumentace
Dodatečné informace
Nabídku lze podat pouze prostřednictvím e-tržiště Gemin.
Smlouva
Aktualizováno dne
Číslo jednací: UZSVM/C/11173/2017-HSPH

Název veřejné zakázkyRenovace jednacího stolu v zasedací místnosti budovy sídla ÚP České Budějovice (2)

Druh zadávacího řízeníZakázky malého rozsahu
Druh veřejné zakázkyVZ na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnotyMalého rozsahu
Evidenční číslo ISVZ
Adresa vyhlašovateleÚZSVM, ÚP České Budějovice, Prokišova 5, 371 03 České Budějovice
Termín zahájení zadávacího řízení14.06.2017
Termín podání14.07.2017 09:00
Termín otevírání14.07.2017 09.15
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena
Vybraný uchazeč
Cena bez DPH
Cena celkem včetně DPH
Ceny bez DPH ostatních uchazečů
Poznámka
Zadávací dokumentace
Dodatečné informace
Smlouva
Aktualizováno dne14.06.2017
Číslo jednací: UZSVM/A/22386/2017-SOV

Název veřejné zakázkyProvádění elektro revizí a odborných prohlídek - ÚP v hl. m. Praze

Druh zadávacího řízeníOtevřené řízení
Druh veřejné zakázkyVZ na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnotyMalého rozsahu
Evidenční číslo ISVZ
Adresa vyhlašovatele
Termín zahájení zadávacího řízení13.06.2017
Termín podání26.06.2017 10:00
Termín otevírání26.06.2017 10.15
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena
Vybraný uchazeč
Cena bez DPH
Cena celkem včetně DPH
Ceny bez DPH ostatních uchazečů
Poznámka
Nabídku je možné podat pouze prostřednictvím elektronického tržiště Gemin.
Zadávací dokumentace
Dodatečné informace
Smlouva
Aktualizováno dne
Číslo jednací: UZSVM/B/27179/2017-HSPH

Název veřejné zakázkyNákup tonerů pro ÚP Brno - 2017

Druh zadávacího řízeníOtevřené řízení
Druh veřejné zakázkyVZ na dodávky
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnotyMalého rozsahu
Evidenční číslo ISVZ
Adresa vyhlašovateleÚZSVM ÚP Brno, Příkop 11, 602 00 Brno
Termín zahájení zadávacího řízení13.06.2017
Termín podání28.06.2017 09:00
Termín otevírání28.06.2017 09.15
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena
Vybraný uchazeč
Cena bez DPH
Cena celkem včetně DPH
Ceny bez DPH ostatních uchazečů
Poznámka
Zadávací dokumentace
Dodatečné informace
Smlouva
Aktualizováno dne
Číslo jednací: UZSVM/H/7032/2017-HSPH

Název veřejné zakázkyZateplení stropu půdních prostor v sídle OP Semily

Druh zadávacího řízeníOtevřené řízení
Druh veřejné zakázkyVZ na stavební práce
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnotyMalého rozsahu
Evidenční číslo ISVZ
Adresa vyhlašovateleÚZSVM, Územní pracoviště Hradec Králové
Horova 180/10
502 06 Hradec Králové
Termín zahájení zadávacího řízení12.06.2017
Termín podání26.06.2017 09:00
Termín otevírání26.06.2017 09.05
Základní hodnotící kritérium
Vybraný uchazeč
Cena bez DPH
Cena celkem včetně DPH
Ceny bez DPH ostatních uchazečů
Poznámka
Zadávací dokumentace
Dodatečné informace
Smlouva
Aktualizováno dne
Číslo jednací: UZSVM/P/15103/2017-HSPH

Název veřejné zakázkyÚP Plzeň - Odstranění zbytků budov na pozemcích p.č. st. 2 a p.č. st. 113 v k.ú. Plešnice

Druh zadávacího řízeníZakázky malého rozsahu
Druh veřejné zakázkyVZ na stavební práce
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnotyMalého rozsahu
Evidenční číslo ISVZ
Adresa vyhlašovateleČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště Plzeň, Radobyčická 1313/14, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň
Termín zahájení zadávacího řízení
Termín podání29.06.2017 10:00
Termín otevírání29.06.2017 10.15
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena
Vybraný uchazeč
Cena bez DPH
Cena celkem včetně DPH
Ceny bez DPH ostatních uchazečů
Poznámka
Zadávací dokumentace
Dodatečné informace
Nabídku lze podat pouze prostřednictvím e-tržiště Gemin.
Smlouva
Aktualizováno dne
Číslo jednací: UZSVM/B/26208/2017-HSPH

Název veřejné zakázkyZměna dispozice 2.NP budovy C (zřízení kanceláří) v sídle ÚP Brno

Druh zadávacího řízeníOtevřené řízení
Druh veřejné zakázkyVZ na stavební práce
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnotyMalého rozsahu
Evidenční číslo ISVZ
Adresa vyhlašovateleÚZSVM ÚP Brno, Příkop 11, 602 00 Brno
Termín zahájení zadávacího řízení13.06.2017
Termín podání26.06.2017 09:00
Termín otevírání26.06.2017 09.15
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena
Vybraný uchazeč
Cena bez DPH
Cena celkem včetně DPH
Ceny bez DPH ostatních uchazečů
Poznámka
Zadávací dokumentace
Dodatečné informace
Smlouva
Aktualizováno dne