Pátek, 24. února 2017

Veřejné zakázky

ÚZSVM uveřejňuje od 1. dubna 2011 na svých webových stránkách dokumentaci ke všem vypisovaným veřejným zakázkám od finančního limitu 200.000 Kč včetně DPH; od května 2014 pak uveřejňuje tamtéž dokumentaci ke všem vypisovaným veřejným zakázkám od finančního limitu 40.000 Kč včetně DPH. Dokumentace k veřejným zakázkám neuveřejněným na webových stránkách ÚZSVM jsou k dispozici na vyžádání dle zákona o svobodném přístupu k informacím.

ÚZSVM také od 1.4.2012 uveřejňuje informace a dokumenty k vybraným veřejným zakázkám na svých níže uvedených profilech zadavatele, a plní tak uveřejňovací povinnosti, které mu ukládá zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Adresa profilu zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/69797111
Adresa profilu zadavatele na elektronickém tržišti: https://www.gemin.cz/profil/urad-pro-zastupovani-statu-ve-vecech-majetkovych

Územní pracoviště Druh zadávacího řízení
Číslo jednací: UZSVM/U/2629/2017-HSPH

Název veřejné zakázkyNákup spotřebního materiálu ICT pro ÚP

Druh zadávacího řízeníZakázky malého rozsahu
Druh veřejné zakázkyVZ na dodávky
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnotyMalého rozsahu
Evidenční číslo ISVZ
Adresa vyhlašovateleÚZSVM, ÚP Ústí n.L.,
Mírové náměstí 36,
400 01 Ústí nad Labem
Termín zahájení zadávacího řízení24.02.2017
Termín podání15.03.2017 10:00
Termín otevírání15.03.2017 10.15
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena
Vybraný uchazeč
Cena bez DPH
Cena celkem včetně DPH
Ceny bez DPH ostatních uchazečů
Poznámka
Zadávací dokumentace
nabídky lze podat pouze prostřednictvím e-tržiště Gemin
Dodatečné informace
Smlouva
Aktualizováno dne
Číslo jednací: UZSVM/O/1862/2017-HSPH

Název veřejné zakázkySlužby soudních znalců pro ÚZSVM, Územní pracoviště Ostrava

Druh zadávacího řízeníZakázky malého rozsahu
Druh veřejné zakázkyVZ na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnotyMalého rozsahu
Evidenční číslo ISVZ
Adresa vyhlašovateleÚřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Územní pracoviště Ostrava
Lihovarská 1335/9, 716 10 Ostrava - Radvanice
Termín zahájení zadávacího řízení15.02.2017
Termín podání27.02.2017 08:00
Termín otevírání27.02.2017 08.15
Základní hodnotící kritériumEkonomická výhodnost nabídky
Vybraný uchazeč
Cena bez DPH
Cena celkem včetně DPH
Ceny bez DPH ostatních uchazečů
Poznámka
Zadávací dokumentace
Dodatečné informace
Smlouva
Aktualizováno dne
Číslo jednací: UZSVM/U/2379/2017-HSPH

Název veřejné zakázkyLikvidace odpadu ze zbořeniště na pozemku st. p. č. 2023 v k. ú. Jablonec nad Nisou“

Druh zadávacího řízeníZakázky malého rozsahu
Druh veřejné zakázkyVZ na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnotyMalého rozsahu
Evidenční číslo ISVZ
Adresa vyhlašovateleÚZSVM, ÚP Ústí nad Labem,
Mírové náměstí 36,
400 01 Ústí n.L.
Termín zahájení zadávacího řízení15.02.2017
Termín podání14.03.2017 10:00
Termín otevírání14.03.2017 10.15
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena
Vybraný uchazeč
Cena bez DPH
Cena celkem včetně DPH
Ceny bez DPH ostatních uchazečů
Poznámka
Nabídky budou hodnoceny podle jediného kritéria – nabídkové ceny včetně DPH.

Zadávací dokumentace
Dodatečné informace
2407,79Kb
Jeho původní rozměry byly 18 x 3,5 x 2,5 m. Foto objektu v příloze 4x.

UPOZORNĚNÍ: Nabídky musí být buď zaslány poštou, anebo doručeny osobně v pracovní dny, nejpozději však do data a hodiny stanovené Výzvou do podatelny zadavatele na adresu: ÚZSVM, ÚP Ústí nad Labem, Mírové náměstí 3129/36, 400 01 Ústí nad Labem. Podmínka doručení není splněna podáním nabídky k přepravě, ale okamžikem, kdy ji fyzicky obdrží zadavatel k zaevidování. Nabídka musí být podána v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky, a to „VEŘEJNÁ ZAKÁZKA - Likvidace odpadu ze zbořeniště na pozemku st. p. č. 2023 v k. ú. Jablonec n. N. - NEOTEVÍRAT“. viz. výzva
Smlouva
Aktualizováno dne17.02.2017
Číslo jednací: UZSVM/A/60991/2016-SOV

Název veřejné zakázkyRekonstrukce datových rozvodů v objektu Jiráskova 1476, Rychnov nad Kněžnou

Druh zadávacího řízeníOtevřené řízení
Druh veřejné zakázkyVZ na dodávky
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnotyMalého rozsahu
Evidenční číslo ISVZ
Adresa vyhlašovateleRašínovo nábřeží 390/42
128 00 Praha 2
Termín zahájení zadávacího řízení08.02.2017
Termín podání02.03.2017 10:00
Termín otevírání02.03.2017 10.15
Základní hodnotící kritérium
Vybraný uchazeč
Cena bez DPH
Cena celkem včetně DPH
Ceny bez DPH ostatních uchazečů
Poznámka
Zadávací dokumentace
Dodatečné informace
Smlouva
Aktualizováno dne
Číslo jednací: UZSVM/U/1427/2017-HSPH

Název veřejné zakázkyServis a opravy služebních vozidel - ÚP Ústí n.L.

Druh zadávacího řízeníZakázky malého rozsahu
Druh veřejné zakázkyVZ na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnotyMalého rozsahu
Evidenční číslo ISVZ
Adresa vyhlašovateleÚZSVM, ÚP Ústí n.L.,
Mírové náměstí 36,
400 01 Ústí n.L.
Termín zahájení zadávacího řízení06.02.2017
Termín podání20.02.2017 10:10
Termín otevírání20.02.2017 10.15
Základní hodnotící kritériumEkonomická výhodnost nabídky
Vybraný uchazeč
Cena bez DPH
Cena celkem včetně DPH
Ceny bez DPH ostatních uchazečů
Poznámka
Zadávací dokumentace
57,33Kb
Nabídky lze podat pouze prostřednictvím e-tržiště Gemin.
Dodatečné informace
Smlouva
Aktualizováno dne
Číslo jednací: UZSVM/A/748/2017-SOV

Název veřejné zakázkyRámcová dohoda o připojení objektů na pult centralizované ochrany

Druh zadávacího řízeníOtevřené řízení
Druh veřejné zakázkyVZ na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnotyNadlimitní
Evidenční číslo ISVZZ2017-000796
Adresa vyhlašovateleÚZSVM, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 - Nové Město
Termín zahájení zadávacího řízení25.01.2017
Termín podání09.03.2017 10:00
Termín otevírání09.03.2017 10.15
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena
Vybraný uchazeč
Cena bez DPH
Cena celkem včetně DPH
Ceny bez DPH ostatních uchazečů
Poznámka
Zadávací dokumentace
Dodatečné informace
Smlouva
Aktualizováno dne
Číslo jednací: UZSVM/U/403/2017-HSPH

Název veřejné zakázkyNákup elektroinstalačního materiálu ÚP Ústí n.L.

Druh zadávacího řízeníZakázky malého rozsahu
Druh veřejné zakázkyVZ na dodávky
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnotyMalého rozsahu
Evidenční číslo ISVZ
Adresa vyhlašovateleUZSVM, ÚP Ústí nad Labem
Mírové náměstí 36,
400 01 Ústí n.L.
Termín zahájení zadávacího řízení27.01.2017
Termín podání13.02.2017 10:00
Termín otevírání13.02.2017 10.15
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena
Vybraný uchazečElPe CZ, s.r.o., Konviktská 291/24, 110 00 Praha
Cena bez DPH413223,00 Kč
Cena celkem včetně DPH500000,00 Kč
Ceny bez DPH ostatních uchazečůceny za nákupní košík:
1. Elpe cz, S.R.O., Konviktská 291/24, 110 00 Praha 36.880,00Kč bez DPH
2. Jakub a.s., Ganerála Svobody 297, 473 01 Nový Bor 75.637,10Kč bez DPH
3. METRODIS s.r.o., Pardubická 99/29, 500 04 Hradec Králové 41.994,00Kč bez DPH
4. ELSTORE CZ s.r.o., Střítežská 573, 572 01 Polička 39.209,00Kč bez DPH
Poznámka
Uzavření Rámcové smlouvy.
Zadávací dokumentace
Dodatečné informace
Smlouva
Aktualizováno dne16.02.2017
Číslo jednací: UZSVM/A/2412/2017-SOV

Název veřejné zakázkyDodávka produkčního tiskového řešení včetně dokončovacího zařízení, příslušenství, softw. a serv.pod

Druh zadávacího řízeníZjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázkyVZ na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnotyPodlimitní
Evidenční číslo ISVZ
Adresa vyhlašovateleÚřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Rašínovo nábřeží 390/42
128 00 Praha 2
Termín zahájení zadávacího řízení19.01.2017
Termín podání28.02.2017 10:00
Termín otevírání28.02.2017 10.15
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena
Vybraný uchazeč
Cena bez DPH
Cena celkem včetně DPH
Ceny bez DPH ostatních uchazečů
Poznámka
Zadávací dokumentace
Dodatečné informace
Smlouva
Aktualizováno dne08.02.2017
Číslo jednací: 386/SPB/2017-SPBH

Název veřejné zakázkyFyzická ostraha areálu Hřiměždice, část Vestec č.p. 20

Druh zadávacího řízeníZakázky malého rozsahu
Druh veřejné zakázkyVZ na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnotyMalého rozsahu
Evidenční číslo ISVZ
Adresa vyhlašovateleÚZSVM ÚP Střední Čechy
Rašínovo nábřeží 390/42
128 00 Praha 2
Termín zahájení zadávacího řízení17.01.2017
Termín podání27.01.2017 10:00
Termín otevírání27.01.2017 10.15
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena
Vybraný uchazečCZECHOSLOVAK REAL (CZ), s.r.o.
Cena bez DPH66,00 Kč
Cena celkem včetně DPH79,86 Kč
Ceny bez DPH ostatních uchazečůSBS TRANSFIN s.r.o. - 100,- Kč; BLESK Servis s.r.o. - 119,90 Kč; SCHWARZ s.r.o. - 95,- Kč; FORCORP GROUP spol. s r.o. - 178,24 Kč
Poznámka
Nabídku lze podat pouze prostřednictvím e-tržiště Gemin
Zadávací dokumentace
Dodatečné informace
Smlouva
Aktualizováno dne08.02.2017
Číslo jednací: UZSVM/PKT/75/2017-PKTH

Název veřejné zakázkyZajištění a řádný výkon ochrany a fyzické ostrahy areálu bývalého Ženijně muničního skladu Janovice

Druh zadávacího řízeníZakázky malého rozsahu
Druh veřejné zakázkyVZ na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnotyMalého rozsahu
Evidenční číslo ISVZ
Adresa vyhlašovateleČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště Plzeň, Radobyčická 1313/14, Jižní Předměstí, 30100 Plzeň
Termín zahájení zadávacího řízení
Termín podání20.01.2017 09:00
Termín otevírání20.01.2017 09.10
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena
Vybraný uchazečBLESK Servis s.r.o. Ocelářská 1272/21, Praha, IČ: 27607429
Cena bez DPH89,00 Kč
Cena celkem včetně DPH107,69 Kč
Ceny bez DPH ostatních uchazečůCall Security s.r.o. - 93,- Kč; FORCORP GROUP spol. s r.o. - 93,93 Kč
Poznámka
nabídkové ceny za 1 hodinu služby (ochrana a ostraha areálu)
Zadávací dokumentace
Dodatečné informace
36,02Kb
Nabídku lze podat pouze prostřednictvím e-tržiště Gemin.
Smlouva
Aktualizováno dne
Číslo jednací: UZSVM/U/22115/2016-HSPH

Název veřejné zakázkyServis a opravy služebních vozidel - ÚP Ústí n.L.

Druh zadávacího řízeníZakázky malého rozsahu
Druh veřejné zakázkyVZ na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnotyMalého rozsahu
Evidenční číslo ISVZ
Adresa vyhlašovateleÚZSVM, ÚP ÚL,
Mírové náměstí 36,
400 01 Ústí nad Labem
Termín zahájení zadávacího řízení05.01.2017
Termín podání23.01.2017 10:00
Termín otevírání23.01.2017 10.15
Základní hodnotící kritériumEkonomická výhodnost nabídky
Vybraný uchazeč
Cena bez DPH
Cena celkem včetně DPH
Ceny bez DPH ostatních uchazečů
Poznámka
Na vyhlášenou veřejnou zakázku dodavatel neobdržel ani jednu nabídku.
Zadávací dokumentace
57,17Kb
nabídky lze podat pouze prostřednictvím e-tržiště Gemin
Dodatečné informace
Smlouva
Aktualizováno dne24.01.2017
Číslo jednací: UZSVM/H/22932/2016-HSPH

Název veřejné zakázkyFyzická ostraha areálu v Rokytnice Orlických horách

Druh zadávacího řízeníOtevřené řízení
Druh veřejné zakázkyVZ na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnotyMalého rozsahu
Evidenční číslo ISVZ
Adresa vyhlašovateleÚzemní pracoviště Hradec Králové
Horova 180/10
502 06 Hradec Králové
Termín zahájení zadávacího řízení20.12.2016
Termín podání02.01.2017 09:00
Termín otevírání02.01.2017 09.05
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena
Vybraný uchazečARGUS, spol. s r.o., Lisabonská 799/8, 190 00 Praha 9
Cena bez DPH94,00 Kč
Cena celkem včetně DPH113,74 Kč
Ceny bez DPH ostatních uchazečůFORCORP GROUP spol. s r.o., Olomouc - 161,41
Call Security s.r.o., Hradec Králové - 117,37
Poznámka
Nabídka lze podat pouze prostřednictvím elektronického tržiště GEMIN.
Zadávací dokumentace
Dodatečné informace
Smlouva
Aktualizováno dne
Číslo jednací: UZSVM/U/21298/2016-HSPH

Název veřejné zakázkyProjektové práce na opravu zdi levého břehu Úštěckého potoka, Úštěk.

Druh zadávacího řízeníZakázky malého rozsahu
Druh veřejné zakázkyVZ na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnotyMalého rozsahu
Evidenční číslo ISVZ
Adresa vyhlašovateleÚZSVM, ÚP ÚL,
Mírové náměstí 36,
400 01 Ústí nad Labem
Termín zahájení zadávacího řízení16.12.2016
Termín podání25.01.2017 10:00
Termín otevírání25.01.2017 10.15
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena
Vybraný uchazečREKOM International s.r.o.,
Bořivojova 35,
130 00 Praha 3
Cena bez DPH750000,00 Kč
Cena celkem včetně DPH907500,00 Kč
Ceny bez DPH ostatních uchazečů1. STATIKA - DYNAMIKA s.r.o., Orlí 7, 602 00 Brno 1.089.000,00Kč
2. SUDOP Project Plzeň a.s., Plachého 35, 301 25 Plzeň 884.000,00Kč
3. DIPONT s.r.o., Libouchec 505, 403 35 997.000,00Kč
4. Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřežní 4,
150 56 Praha 5 989.300,00Kč
5. HG partner s.r.o., Smetanova 200, 250 82 Úvaly 890.000,00Kč
6. Ing. Jan Ježek, Bajkalská 672/14, 100 00 Praha 992.594,00Kč
7. REKOM International s.r.o., Bořivojova 35, 130 00 Praha 750.000,00Kč
Poznámka
Zadávací dokumentace
Dodatečné informace
Smlouva
41,33Kb
4216,59Kb
Smlouva o dílo č. 5/2017.
Aktualizováno dne17.02.2017
Číslo jednací: UZSVM/A/64728/2016-SOV

Název veřejné zakázkyNákup tonerů a spotřebního materiálu pro laserové tiskárny

Druh zadávacího řízeníOtevřené řízení
Druh veřejné zakázkyVZ na dodávky
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnotyMalého rozsahu
Evidenční číslo ISVZ
Adresa vyhlašovateleČeská republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Rašinovo nábřeží 390/42
128 00 Praha 2
Termín zahájení zadávacího řízení15.12.2016
Termín podání27.12.2016 10:00
Termín otevírání27.12.2016 10.15
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena
Vybraný uchazečC SYSTEM CZ, a.s., Otakara Ševčíka 840/10, 636 00 Brno
Cena bez DPH115721,00 Kč
Cena celkem včetně DPH140022,41 Kč
Ceny bez DPH ostatních uchazečů
Poznámka
Zadávací dokumentace
Dodatečné informace
Smlouva
Kupní smlouva č. 3/2017
Aktualizováno dne16.02.2017
Číslo jednací: UZSVM/P/31412/2016-HSPH

Název veřejné zakázkyPoskytování úklidových služeb v objektu Americká 8/39, Plzeň

Druh zadávacího řízeníZakázky malého rozsahu
Druh veřejné zakázkyVZ na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnotyMalého rozsahu
Evidenční číslo ISVZ
Adresa vyhlašovateleČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště Plzeň, Radobyčická 1313/14, Jižní Předměstí, 30100 Plzeň
Termín zahájení zadávacího řízení
Termín podání29.12.2016 09:30
Termín otevírání29.12.2016 09.45
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena
Vybraný uchazečde Wolf GROUP s.r.o. Americká 2452/14, Cheb, IČ: 64831442
Cena bez DPH165108,38 Kč
Cena celkem včetně DPH199781,14 Kč
Ceny bez DPH ostatních uchazečůHONDL GLOBAL SERVICES, a.s. - 307 078,31 Kč; FORCORP GROUP spol. s r.o. - 269 046,13
Poznámka
Zadávací dokumentace
Dodatečné informace
Nabídku je možné podat pouze prostřednictvím e-tržiště Gemin.
Smlouva
Aktualizováno dne
Číslo jednací: UZSVM/A/62938/2016-SOV

Název veřejné zakázkyRámcová dohoda o zajištění fyzické ostrahy

Druh zadávacího řízeníOtevřené řízení
Druh veřejné zakázkyVZ na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnotyNadlimitní
Evidenční číslo ISVZ
Adresa vyhlašovateleČeská republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Rašínovo nábřeží 390/42
128 00 Praha 2
Termín zahájení zadávacího řízení09.12.2016
Termín podání23.01.2017 10:00
Termín otevírání23.01.2017 10.15
Základní hodnotící kritériumEkonomická výhodnost nabídky
Vybraný uchazeč
Cena bez DPH
Cena celkem včetně DPH
Ceny bez DPH ostatních uchazečů
Poznámka
Zadávací dokumentace
Dodatečné informace
Smlouva
Aktualizováno dne
Číslo jednací: UZSVM/61466/2016-SOV

Název veřejné zakázkyRámcová dohoda na poskytování právních služeb

Druh zadávacího řízeníOtevřené řízení
Druh veřejné zakázkyVZ na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnotyNadlimitní
Evidenční číslo ISVZZ2016-006037
Adresa vyhlašovateleČeská republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Rašínovo nábřeží 390/42
128 00 Praha 2
Termín zahájení zadávacího řízení08.12.2016
Termín podání17.01.2017 10:00
Termín otevírání17.01.2017 10.15
Základní hodnotící kritériumEkonomická výhodnost nabídky
Vybraný uchazeč
Cena bez DPH
Cena celkem včetně DPH
Ceny bez DPH ostatních uchazečů
Poznámka
Nabídky se podávají písemně, a to pouze v listinné podobě.
Zadávací dokumentace
Dodatečné informace
Smlouva
Aktualizováno dne27.12.2016
Číslo jednací: UZSVM/A/63428/2016-SOV

Název veřejné zakázkyProdloužení podpory SW Veritas pro období 2017-2019

Druh zadávacího řízeníOtevřené řízení
Druh veřejné zakázkyVZ na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnotyMalého rozsahu
Evidenční číslo ISVZ
Adresa vyhlašovateleÚZSVM, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 - Nové Město
Termín zahájení zadávacího řízení09.12.2016
Termín podání20.12.2016 10:00
Termín otevírání20.12.2016 10.15
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena
Vybraný uchazečANECT a.s.
Cena bez DPH1138655,00 Kč
Cena celkem včetně DPH1377772,55 Kč
Ceny bez DPH ostatních uchazečů
Poznámka
Nabídky je možné podávat pouze prostřednictvím elektronického tržiště Gemin.
Zadávací dokumentace
Dodatečné informace
Smlouva
Aktualizováno dne
Číslo jednací: UZSVM/A/63335/2016-SOV

Název veřejné zakázkyProdloužení podpory SW Symantec pro období 2017 - 2019

Druh zadávacího řízeníOtevřené řízení
Druh veřejné zakázkyVZ na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnotyMalého rozsahu
Evidenční číslo ISVZ
Adresa vyhlašovateleÚřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Rašínovo nábřeží 390/42
Praha 2
Termín zahájení zadávacího řízení09.12.2016
Termín podání21.12.2016 10:00
Termín otevírání21.12.2016 10.15
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena
Vybraný uchazečANECT a.s.,Vídeňská 204/125, 619 00 Brno
Cena bez DPH1529690,00 Kč
Cena celkem včetně DPH1850925,00 Kč
Ceny bez DPH ostatních uchazečů2. YOUR SYSTEM, spol. s r.o., Turkova 2319/5b, Praha,IČO: 00174939, 1.843.709,-bez DPH, 2.230.887,89Kč s DPH
Poznámka
Nabídky je možné podávat pouze prostřednictvím elektronického tržiště Gemin.
Zadávací dokumentace
Dodatečné informace
Smlouva
569,19Kb
Kupní smlouva č. 131/2016
Aktualizováno dne17.02.2017
Číslo jednací: UZSVM/H/20973/2016-HSPH

Název veřejné zakázkyVybudování přístřešku na kontejnery na odpad u administrativního objektu OP Trutnov

Druh zadávacího řízeníOtevřené řízení
Druh veřejné zakázkyVZ na stavební práce
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnotyMalého rozsahu
Evidenční číslo ISVZ
Adresa vyhlašovateleÚřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Územní pracoviště Hradec Králové
Horova 180/10
502 06 Hradec Králové
Termín zahájení zadávacího řízení30.11.2016
Termín podání12.12.2016 09:00
Termín otevírání12.12.2016 09.05
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena
Vybraný uchazečMM Hallinto s.r.o., Pod Lipím 244, 540 01 Náchod
Cena bez DPH247223,40 Kč
Cena celkem včetně DPH2991401,31 Kč
Ceny bez DPH ostatních uchazečůSTAVEBNĚ DOPRAVNÍ TRUTNOV s.r.o., Zahradní 75, 541 01 Trutnov - 273175,00
GOS cz s.r.o., Skřivánčí 958, 541 01 Trutnov - 320199,00
Poznámka
Zadávací dokumentace
Dodatečné informace
Smlouva
Aktualizováno dne