Sobota, 21. října 2017

Veřejné zakázky

ÚZSVM uveřejňuje od 1. dubna 2011 na svých webových stránkách dokumentaci ke všem vypisovaným veřejným zakázkám od finančního limitu 200.000 Kč včetně DPH; od května 2014 pak uveřejňuje tamtéž dokumentaci ke všem vypisovaným veřejným zakázkám od finančního limitu 40.000 Kč včetně DPH. Dokumentace k veřejným zakázkám neuveřejněným na webových stránkách ÚZSVM jsou k dispozici na vyžádání dle zákona o svobodném přístupu k informacím.

Od 1.4.2012 ÚZSVM uveřejňuje informace a dokumenty k vybraným veřejným zakázkám také na svých níže uvedených profilech zadavatele, a plní tak uveřejňovací povinnosti, které mu ukládal zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Adresa profilu zadavatele: https://nen.nipez.cz/profil/uzsvm

Zadavatel v souladu s § 214 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek současně používá jako další platný profil zadavatele Vhodné uveřejnění. Adresa profilu je https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/69797111.

Územní pracoviště Druh zadávacího řízení Veřejná zakázka
dle předpokládané hodnoty
Termín podání Číslo jednací nebo Název Pouze aktivní zakázky
Číslo jednací: UZSVM/S/23317/2017-HSPH

Název veřejné zakázkyZpracování PEN budov pro ÚP Střední Čechy

Druh zadávacího řízeníZakázky malého rozsahu
Druh veřejné zakázkyVZ na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnotyMalého rozsahu
Evidenční číslo ISVZ
Adresa vyhlašovateleÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH
RAŠÍNOVO NÁBŘEŽÍ 390/42, 128 00 NOVÉ MĚSTO, PRAHA 2
ÚZEMNÍ PRACOVIŠTĚ STŘEDNÍ ČECHY
ODBOR HOSPODÁŘSKO SPRÁVNÍ
Termín zahájení zadávacího řízení20.10.2017
Termín podání03.11.2017 10:00
Termín otevírání03.11.2017 10.15
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena
Vybraný uchazeč
Cena bez DPH
Cena celkem včetně DPH
Ceny bez DPH ostatních uchazečů
Poznámka
Zadávací dokumentace
Dodatečné informace
Smlouva
Aktualizováno dne20.10.2017
Číslo jednací: UZSVM/A/42587/2017-SOV

Název veřejné zakázkyZajištění servisu a údržby pro tiskárnu ID karet s laminační jednotkou FARGO DTC550-LC

Druh zadávacího řízeníOtevřené řízení
Druh veřejné zakázkyVZ na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnotyMalého rozsahu
Evidenční číslo ISVZ
Adresa vyhlašovatele
Termín zahájení zadávacího řízení19.10.2017
Termín podání31.10.2017 10:00
Termín otevírání31.10.2017 10.15
Základní hodnotící kritérium
Vybraný uchazeč
Cena bez DPH
Cena celkem včetně DPH
Ceny bez DPH ostatních uchazečů
Poznámka
Nabídku lze podat pouze prostřednictvím Národního elektronického nástroje NEN.
Zadávací dokumentace
Dodatečné informace
Smlouva
Aktualizováno dne
Číslo jednací: UZSVM/H/18796/2017-HSPH

Název veřejné zakázkyOprava maleb v 1. a 2. NP v sídle OP Havlíčkův Brod

Druh zadávacího řízeníOtevřené řízení
Druh veřejné zakázkyVZ na stavební práce
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnotyMalého rozsahu
Evidenční číslo ISVZ
Adresa vyhlašovateleÚZSVM, Územní pracoviště Hradec Králové
Horova 180/10
502 06 Hradec Králové
Termín zahájení zadávacího řízení19.10.2017
Termín podání02.11.2017 09:00
Termín otevírání02.11.2017 09.05
Základní hodnotící kritériumNepoužívá se
Vybraný uchazeč
Cena bez DPH
Cena celkem včetně DPH
Ceny bez DPH ostatních uchazečů
Poznámka
Zadávací dokumentace
Dodatečné informace
Smlouva
Aktualizováno dne
Číslo jednací: UZSVM/U/16133/2017-HSPH

Název veřejné zakázkyProjek. práce včetně související inžen. činn. pro st. akci: Stavební úpravy - nové vn

Druh zadávacího řízeníZakázky malého rozsahu
Druh veřejné zakázkyVZ na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnotyMalého rozsahu
Evidenční číslo ISVZ
Adresa vyhlašovateleÚZSVM, ÚP ÚL, Mírové náměstí 36,
400 01 Ústí nad Labem
Termín zahájení zadávacího řízení17.10.2017
Termín podání06.11.2017 10:00
Termín otevírání06.11.2017 10.15
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena
Vybraný uchazeč
Cena bez DPH
Cena celkem včetně DPH
Ceny bez DPH ostatních uchazečů
Poznámka
Zadávací dokumentace
Nabídky lze podat pouze prostřednictvím České pošty.
Dodatečné informace
Smlouva
Aktualizováno dne
Číslo jednací: UZSVM/P/26389/2017-HSPH

Název veřejné zakázkyStavební úpravy a udržovací práce fasády objektu čp. 8, Americká ul., Plzeň

Druh zadávacího řízeníZakázky malého rozsahu
Druh veřejné zakázkyVZ na stavební práce
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnotyMalého rozsahu
Evidenční číslo ISVZ
Adresa vyhlašovateleČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště Plzeň, Radobyčická 1313/14, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň
Termín zahájení zadávacího řízení
Termín podání09.11.2017 10:00
Termín otevírání09.11.2017 10.15
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena
Vybraný uchazeč
Cena bez DPH
Cena celkem včetně DPH
Ceny bez DPH ostatních uchazečů
Poznámka
Zadávací dokumentace
Dodatečné informace
Smlouva
Aktualizováno dne
Číslo jednací: UZSVM/C/18187/2017-HSPH

Název veřejné zakázkyRepase a nátěr oken OP Jindřichův Hradec vč. oken garáží

Druh zadávacího řízeníZakázky malého rozsahu
Druh veřejné zakázkyVZ na stavební práce
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnotyMalého rozsahu
Evidenční číslo ISVZ
Adresa vyhlašovateleÚZSVM, Územní pracoviště České Budějovice, Prokišova 5, 371 03 České Budějovice
Termín zahájení zadávacího řízení17.10.2017
Termín podání01.11.2017 09:00
Termín otevírání01.11.2017 09.15
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena
Vybraný uchazeč
Cena bez DPH
Cena celkem včetně DPH
Ceny bez DPH ostatních uchazečů
Poznámka
Zadávací dokumentace
Dodatečné informace
Smlouva
Aktualizováno dne17.10.2017
Číslo jednací: UZSVM/C/18264/2017-HSPH

Název veřejné zakázkyOprava střechy budovy bývalých kasáren Jana Žižky, Tábor (3)

Druh zadávacího řízeníZakázky malého rozsahu
Druh veřejné zakázkyVZ na stavební práce
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnotyMalého rozsahu
Evidenční číslo ISVZ
Adresa vyhlašovateleÚZSVM, Územní pracoviště České Budějovice, Prokišova 5, 371 03 České Budějovice
Termín zahájení zadávacího řízení17.10.2017
Termín podání30.10.2017 09:00
Termín otevírání30.10.2017 09.15
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena
Vybraný uchazeč
Cena bez DPH
Cena celkem včetně DPH
Ceny bez DPH ostatních uchazečů
Poznámka
Zadávací dokumentace
Dodatečné informace
Smlouva
Aktualizováno dne17.10.2017
Číslo jednací: UZSVM/P/26630/2017-HSPH

Název veřejné zakázkyVýměna podlahové krytiny na chodbách v budově Americká 8/39, Plzeň

Druh zadávacího řízeníZakázky malého rozsahu
Druh veřejné zakázkyVZ na stavební práce
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnotyMalého rozsahu
Evidenční číslo ISVZ
Adresa vyhlašovateleČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště Plzeň, Radobyčická 1313/14, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň
Termín zahájení zadávacího řízení
Termín podání24.10.2017 10:10
Termín otevírání24.10.2017 10.15
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena
Vybraný uchazeč
Cena bez DPH
Cena celkem včetně DPH
Ceny bez DPH ostatních uchazečů
Poznámka
Zadávací dokumentace
Dodatečné informace
Smlouva
Aktualizováno dne
Číslo jednací: UZSVM/A/44518/2017-SOV

Název veřejné zakázkyDodávka originálního spotřebního materiálu reprografie pro Ústředí ÚZSVM

Druh zadávacího řízeníOtevřené řízení
Druh veřejné zakázkyVZ na dodávky
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnotyMalého rozsahu
Evidenční číslo ISVZ
Adresa vyhlašovatele
Termín zahájení zadávacího řízení12.10.2017
Termín podání24.10.2017 10:00
Termín otevírání24.10.2017 10.15
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena
Vybraný uchazeč
Cena bez DPH
Cena celkem včetně DPH
Ceny bez DPH ostatních uchazečů
Poznámka
Zadávací dokumentace
Dodatečné informace
Smlouva
Aktualizováno dne
Číslo jednací: UZSVM/A/46819/2017-SOV

Název veřejné zakázkyDodávka originálních tonerů Xerox a Konica Minolta pro Ústředí ÚZSVM

Druh zadávacího řízeníOtevřené řízení
Druh veřejné zakázkyVZ na dodávky
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnotyMalého rozsahu
Evidenční číslo ISVZ
Adresa vyhlašovatele
Termín zahájení zadávacího řízení12.10.2017
Termín podání25.10.2017 10:00
Termín otevírání25.10.2017 10.15
Základní hodnotící kritérium
Vybraný uchazeč
Cena bez DPH
Cena celkem včetně DPH
Ceny bez DPH ostatních uchazečů
Poznámka
Zadávací dokumentace
Dodatečné informace
Smlouva
Aktualizováno dne
Číslo jednací: UZSVM/A/45706/2017-SOV

Název veřejné zakázkyDodávka originálního spotřebního materiálu Xerox pro Ústředí ÚZSVM

Druh zadávacího řízeníOtevřené řízení
Druh veřejné zakázkyVZ na dodávky
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnotyMalého rozsahu
Evidenční číslo ISVZ
Adresa vyhlašovatele
Termín zahájení zadávacího řízení10.10.2017
Termín podání23.10.2017 10:00
Termín otevírání23.10.2017 10.15
Základní hodnotící kritérium
Vybraný uchazeč
Cena bez DPH
Cena celkem včetně DPH
Ceny bez DPH ostatních uchazečů
Poznámka
Zadávací dokumentace
Dodatečné informace
Smlouva
Aktualizováno dne
Číslo jednací: UZSVM/U/15946/2017-HSPH

Název veřejné zakázkyNáhradní výsadba stromů s pštiletou péčí v k.ú. Úštěk a v k.ú. Rovné pod Řípem

Druh zadávacího řízeníZakázky malého rozsahu
Druh veřejné zakázkyVZ na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnotyMalého rozsahu
Evidenční číslo ISVZ
Adresa vyhlašovateleÚZSVM, ÚP ÚL,
Mírové náměstí 36.
40 001 Ústí n.L.
Termín zahájení zadávacího řízení11.10.2017
Termín podání02.11.2017 10:00
Termín otevírání02.11.2017 10.15
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena
Vybraný uchazeč
Cena bez DPH
Cena celkem včetně DPH
Ceny bez DPH ostatních uchazečů
Poznámka
Zadávací dokumentace
MěÚ Úštěk vydal rozhodnutí o povlení.
Nabídky lze podat pouze prostřednictvím NEN.
Dodatečné informace
Smlouva
Aktualizováno dne
Číslo jednací: UZSVM/B/47584/2017-HSPH

Název veřejné zakázkyVýměna oken jihozápadní stěny v sídle OP Znojmo

Druh zadávacího řízeníOtevřené řízení
Druh veřejné zakázkyVZ na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnotyMalého rozsahu
Evidenční číslo ISVZ
Adresa vyhlašovateleÚZSVM
ÚP Brno
Příkop 11
602 00 Brno
Termín zahájení zadávacího řízení06.10.2017
Termín podání30.10.2017 09:00
Termín otevírání30.10.2017 09.15
Základní hodnotící kritérium
Vybraný uchazeč
Cena bez DPH
Cena celkem včetně DPH
Ceny bez DPH ostatních uchazečů
Poznámka
Zadávací dokumentace
175,87Kb
92,19Kb
130,76Kb
- Výzva k podání nabídky
- Návrh SoD
- Krycí list nabídky
- Čestné prohlášení
- Zadávací dokumentace:- situace,
pohled JZ stávající stav,
pohled SZ stávající stav,
pohled JZ nový stav,
výpis výrobků,
detail okna,
detail balkonové sestavy,
A průvodní zpráva,
B technická zpráva,
B technická zpráva - dodatek,
výkaz výměr,
Rozhodnutí Ministerstva kultury č.j. MK 25814/2017 OPP ze dne 5.4.2017, právní moc 15.5.2017, o prohlášení předmětné budovy za kulturní památku,
Rozhodnutí č. 138/2017 - závazné stanovisko MÚ Znojmo OŠKPP, č.j. MUZN 23828/2017 z 13.4.2017,
Odborné vyjádření NPÚ ÚOP v Brně č.j. NPU-371/16632/2017 ze dne 15.3.2017.
Dodatečné informace
Smlouva
Aktualizováno dne
Číslo jednací: UZSVM/U/14887/2017-HSPH

Název veřejné zakázkyServis a opravy zdvihacích zařízení DUPLEX 1 a 2 na ÚP ÚL

Druh zadávacího řízeníZakázky malého rozsahu
Druh veřejné zakázkyVZ na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnotyMalého rozsahu
Evidenční číslo ISVZ
Adresa vyhlašovateleÚZSVM, ÚP ÚL, Mírové náměstí 36,
40 001 Ústí n.L.
Termín zahájení zadávacího řízení09.10.2017
Termín podání08.11.2017 10:00
Termín otevírání08.11.2017 10.15
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena
Vybraný uchazeč
Cena bez DPH
Cena celkem včetně DPH
Ceny bez DPH ostatních uchazečů
Poznámka
Zadávací dokumentace
podání nabídek pouze prostřednictvím NEN V00006203
Dodatečné informace
Smlouva
Aktualizováno dne
Číslo jednací: UZSVM/S/22045/2017-HSPH

Název veřejné zakázkyKácení, ořez stromů a odstranění náletových dřevin pro Územní pracoviště Střední Čechy

Druh zadávacího řízeníZakázky malého rozsahu
Druh veřejné zakázkyVZ na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnotyMalého rozsahu
Evidenční číslo ISVZ
Adresa vyhlašovateleÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH
RAŠÍNOVO NÁBŘEŽÍ 390/42, 128 00 NOVÉ MĚSTO, PRAHA 2
ÚZEMNÍ PRACOVIŠTĚ STŘEDNÍ ČECHY
ODBOR HOSPODÁŘSKO SPRÁVNÍ
Termín zahájení zadávacího řízení06.10.2017
Termín podání24.10.2017 10:00
Termín otevírání24.10.2017 10.15
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena
Vybraný uchazeč
Cena bez DPH
Cena celkem včetně DPH
Ceny bez DPH ostatních uchazečů
Poznámka
Zadávací dokumentace
Dodatečné informace
Smlouva
Aktualizováno dne06.10.2017
Číslo jednací: UZSVM/U/15739/2017-HSPH

Název veřejné zakázkyOprava lavic ve vstupní hale AO Mírové náměstí 36, ÚL

Druh zadávacího řízeníZakázky malého rozsahu
Druh veřejné zakázkyVZ na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnotyMalého rozsahu
Evidenční číslo ISVZ
Adresa vyhlašovateleÚZSVM, ÚP ÚL,
Mírové náměstí 36,
400 01 Ústí n.L.
Termín zahájení zadávacího řízení11.10.2017
Termín podání23.10.2017 10:00
Termín otevírání23.10.2017 10.15
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena
Vybraný uchazeč
Cena bez DPH
Cena celkem včetně DPH
Ceny bez DPH ostatních uchazečů
Poznámka
Zadávací dokumentace
Prohlídky dne 16.10. 2017 ve 13, 00 a 18.10. 2017 v 10,00 hodin.
Nabídky lze podat pouze prostřednictvím České pošty.
Dodatečné informace
Smlouva
Aktualizováno dne
Číslo jednací: UZSVM/A/33601/2017-SOV

Název veřejné zakázkyÚklidové služby ÚZSVM

Druh zadávacího řízeníOtevřené řízení
Druh veřejné zakázkyVZ na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnotyNadlimitní
Evidenční číslo ISVZ
Adresa vyhlašovatele
Termín zahájení zadávacího řízení02.10.2017
Termín podání02.11.2017 10:00
Termín otevírání02.11.2017 10.15
Základní hodnotící kritérium
Vybraný uchazeč
Cena bez DPH
Cena celkem včetně DPH
Ceny bez DPH ostatních uchazečů
Poznámka
Zadávací dokumentace
Dodatečné informace
Smlouva
Aktualizováno dne
Číslo jednací: UZSVM/C/17224/2017-HSPH

Název veřejné zakázkyVybudování bezbariérového vstupu a sociálního zařízení pro zdravotně postižené, J. P. Koubka, Blatná

Druh zadávacího řízeníZakázky malého rozsahu
Druh veřejné zakázkyVZ na stavební práce
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnotyMalého rozsahu
Evidenční číslo ISVZ
Adresa vyhlašovateleÚZSVM, Územní pracoviště České Budějovice, Prokišova 5, 371 03 České Budějovice
Termín zahájení zadávacího řízení26.09.2017
Termín podání23.10.2017 09:00
Termín otevírání23.10.2017 09.15
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena
Vybraný uchazeč
Cena bez DPH
Cena celkem včetně DPH
Ceny bez DPH ostatních uchazečů
Poznámka
Zadávací dokumentace
Dodatečné informace
Smlouva
Aktualizováno dne26.09.2017
Číslo jednací: UZSVM/U/13181/2017-HSPH

Název veřejné zakázkyOprava sociálního zařízení jih Mírové náměstí 36, Ústí n.L.

Druh zadávacího řízeníZakázky malého rozsahu
Druh veřejné zakázkyVZ na stavební práce
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnotyMalého rozsahu
Evidenční číslo ISVZ
Adresa vyhlašovateleÚZSVM, ÚP Ústí n.L.,
Mírové náměstí 36,
400 01 Ústí n.L.
Termín zahájení zadávacího řízení26.09.2017
Termín podání31.10.2017 10:00
Termín otevírání31.10.2017 10.15
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena
Vybraný uchazeč
Cena bez DPH
Cena celkem včetně DPH
Ceny bez DPH ostatních uchazečů
Poznámka
Zadávací dokumentace
Nabídky se podávají prostřednictvím České pošty a.s.
Dodatečné informace
Smlouva
Aktualizováno dne