Pátek, 24. března 2017

Veřejné zakázky

ÚZSVM uveřejňuje od 1. dubna 2011 na svých webových stránkách dokumentaci ke všem vypisovaným veřejným zakázkám od finančního limitu 200.000 Kč včetně DPH; od května 2014 pak uveřejňuje tamtéž dokumentaci ke všem vypisovaným veřejným zakázkám od finančního limitu 40.000 Kč včetně DPH. Dokumentace k veřejným zakázkám neuveřejněným na webových stránkách ÚZSVM jsou k dispozici na vyžádání dle zákona o svobodném přístupu k informacím.

Od 1.4.2012 ÚZSVM uveřejňuje informace a dokumenty k vybraným veřejným zakázkám také na svých níže uvedených profilech zadavatele, a plní tak uveřejňovací povinnosti, které mu ukládal zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Adresa profilu zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/69797111
Adresa profilu zadavatele na elektronickém tržišti: https://www.gemin.cz/profil/urad-pro-zastupovani-statu-ve-vecech-majetkovych

Územní pracoviště Druh zadávacího řízení
Číslo jednací: UZSVM/B/6160/2017-HSPH

Název veřejné zakázkyOřezy a kácení stromů ÚP Brno - 2017

Druh zadávacího řízeníOtevřené řízení
Druh veřejné zakázkyVZ na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnotyMalého rozsahu
Evidenční číslo ISVZ
Adresa vyhlašovateleÚZSVM, ÚP Brno, Příkop 818/11, PSČ 602 00 Brno
Termín zahájení zadávacího řízení22.03.2017
Termín podání10.04.2017 09:00
Termín otevírání10.04.2017 09.15
Základní hodnotící kritériumEkonomická výhodnost nabídky
Vybraný uchazeč
Cena bez DPH
Cena celkem včetně DPH
Ceny bez DPH ostatních uchazečů
Poznámka
Zadávací dokumentace
Dodatečné informace
Smlouva
Aktualizováno dne22.03.2017
Číslo jednací: ÚZSVM/U/3776/2017-HSPH

Název veřejné zakázkyÚdržba zeleně na pozemcích v okrese Ústí nad Labem a Děčín

Druh zadávacího řízeníZakázky malého rozsahu
Druh veřejné zakázkyVZ na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnotyMalého rozsahu
Evidenční číslo ISVZ
Adresa vyhlašovateleÚZSVN, ÚP Ústí nad Labem,
Mírové náměstí 36,
400 01 Ústí nad Labem
Termín zahájení zadávacího řízení22.03.2017
Termín podání18.04.2017 10:00
Termín otevírání18.04.2017 10.15
Základní hodnotící kritériumEkonomická výhodnost nabídky
Vybraný uchazeč
Cena bez DPH
Cena celkem včetně DPH
Ceny bez DPH ostatních uchazečů
Poznámka
Zadávací dokumentace
zakázka podléhá vyhlášení přes e-tržiště Gemin
Dodatečné informace
Smlouva
Aktualizováno dne
Číslo jednací: UZSVM/O/3690/2017-HSPH

Název veřejné zakázkyOšetřování a údržba zeleně pro odbory ÚP Ostrava, ÚZSVM, r. 2017

Druh zadávacího řízeníZakázky malého rozsahu
Druh veřejné zakázkyVZ na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnotyMalého rozsahu
Evidenční číslo ISVZ
Adresa vyhlašovateleÚZSVM, Územní pracoviště Ostrava, Lihovarská 1335/9, 716 10 Ostrava - Radvanice
Termín zahájení zadávacího řízení20.03.2017
Termín podání10.04.2017 09:00
Termín otevírání10.04.2017 09.05
Základní hodnotící kritériumEkonomická výhodnost nabídky
Vybraný uchazeč
Cena bez DPH
Cena celkem včetně DPH
Ceny bez DPH ostatních uchazečů
Poznámka
nabídku lze podat výhradně prostřednictvím ET Gemin
Zadávací dokumentace
zadávací dokumentace je zveřejněna na ET Gemin pod systémovým číslem T002/17/V0050944
Dodatečné informace
Smlouva
Aktualizováno dne
Číslo jednací: UZSVM/B/13580/2017-HSPH

Název veřejné zakázkyLikvidace zborceného objektu a uložení suti na skládku

Druh zadávacího řízeníZakázky malého rozsahu
Druh veřejné zakázkyVZ na stavební práce
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnotyMalého rozsahu
Evidenční číslo ISVZ
Adresa vyhlašovateleÚZSVM ÚP Brno
Příkop 818/11
602 00 Brno
Termín zahájení zadávacího řízení20.03.2017
Termín podání10.04.2017 13:00
Termín otevírání10.04.2017 13.15
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena
Vybraný uchazeč
Cena bez DPH
Cena celkem včetně DPH
Ceny bez DPH ostatních uchazečů
Poznámka
Zadávací dokumentace
Výzva k veřejné zakázce „Likvidace zborceného objektu a uložení suti na skládku" včetně příloh č. 1 čestné prohlášení, č. 2 návrh smlouvy, č. 3 krycí list, č. 4 výkaz výměr, č.5 souhlas s odstraněním stavby a zadávací dokumentace a č. 6 fotodokumentace
Dodatečné informace
Smlouva
Aktualizováno dne20.03.2017
Číslo jednací: UZSVM/C/5119/2017-HSPH

Název veřejné zakázkyPoskytování úklidových služeb v objektu Smetanova 533, Strakonice

Druh zadávacího řízeníZakázky malého rozsahu
Druh veřejné zakázkyVZ na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnotyMalého rozsahu
Evidenční číslo ISVZ
Adresa vyhlašovateleÚZSVM, ÚP České Budějovice
Prokišova 5, 371 03 České Budějovice
Termín zahájení zadávacího řízení20.03.2017
Termín podání03.04.2017 09:00
Termín otevírání03.04.2017 09.15
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena
Vybraný uchazeč
Cena bez DPH
Cena celkem včetně DPH
Ceny bez DPH ostatních uchazečů
Poznámka
Zadávací dokumentace
Dodatečné informace
Smlouva
Aktualizováno dne20.03.2017
Číslo jednací: ÚZSVM/C/4965/2017-HSPH

Název veřejné zakázkyRedislokace střediska PMS České Budějovice

Druh zadávacího řízeníZakázky malého rozsahu
Druh veřejné zakázkyVZ na stavební práce
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnotyMalého rozsahu
Evidenční číslo ISVZ
Adresa vyhlašovateleÚZSVM, Územní pracoviště České Budějovice, Prokišova 5, 371 03 České Budějovice
Termín zahájení zadávacího řízení
Termín podání10.04.2017 09:00
Termín otevírání10.04.2017 09.15
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena
Vybraný uchazeč
Cena bez DPH
Cena celkem včetně DPH
Ceny bez DPH ostatních uchazečů
Poznámka
Zadávací dokumentace
Dodatečné informace
Smlouva
Aktualizováno dne17.03.2017
Číslo jednací: UZSVM/P/6989/2017-HSPH

Název veřejné zakázkyZajištění péče o psy (umístění v útulku pro psy) - ÚP Plzeň

Druh zadávacího řízeníZakázky malého rozsahu
Druh veřejné zakázkyVZ na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnotyMalého rozsahu
Evidenční číslo ISVZ
Adresa vyhlašovateleČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště Plzeň, Radobyčická 1313/14, Jižní Předměstí, 30100 Plzeň
Termín zahájení zadávacího řízení
Termín podání27.03.2017 09:00
Termín otevírání27.03.2017 09.15
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena
Vybraný uchazeč
Cena bez DPH
Cena celkem včetně DPH
Ceny bez DPH ostatních uchazečů
Poznámka
Zadávací dokumentace
Dodatečné informace
Smlouva
Aktualizováno dne
Číslo jednací: UZSVM/P/6188/2017-HSPH

Název veřejné zakázkyDodání a montáž vertikálních žaluzií vč. konzolí - Americká 8/39, Plzeň

Druh zadávacího řízeníZakázky malého rozsahu
Druh veřejné zakázkyVZ na dodávky
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnotyMalého rozsahu
Evidenční číslo ISVZ
Adresa vyhlašovateleČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště Plzeň, Radobyčická 1313/14, Jižní Předměstí, 30100 Plzeň
Termín zahájení zadávacího řízení
Termín podání24.03.2017 10:00
Termín otevírání24.03.2017 10.15
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena
Vybraný uchazeč
Cena bez DPH
Cena celkem včetně DPH
Ceny bez DPH ostatních uchazečů
Poznámka
Zadávací dokumentace
Dodatečné informace
Nabídku lze podat pouze prostřednictvím e-tržiště Gemin.
Smlouva
Aktualizováno dne
Číslo jednací: UZSVM/S/6437/2017-HSPH

Název veřejné zakázkyOpravy a údržba elektrických zařízení pro potřeby ÚP Střední Čechy

Druh zadávacího řízeníZakázky malého rozsahu
Druh veřejné zakázkyVZ na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnotyMalého rozsahu
Evidenční číslo ISVZ
Adresa vyhlašovateleÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH
RAŠÍNOVO NÁBŘEŽÍ 390/42, 128 00 NOVÉ MĚSTO, PRAHA 2
ÚZEMNÍ PRACOVIŠTĚ STŘEDNÍ ČECHY,
RAŠÍNOVO NÁBŘEŽÍ 390/42, 128 00 PRAHA 2 - NOVÉ MĚSTO
ODBOR HOSPODÁŘSKO SPRÁVNÍ
Termín zahájení zadávacího řízení14.03.2017
Termín podání30.03.2017 09:00
Termín otevírání30.03.2017 09.15
Základní hodnotící kritérium
Vybraný uchazeč
Cena bez DPH
Cena celkem včetně DPH
Ceny bez DPH ostatních uchazečů
Poznámka
Nabídku lze podat pouze prostřednictvím elektronického tržiště Gemin.
Zadávací dokumentace
Dodatečné informace
Smlouva
Aktualizováno dne14.03.2017
Číslo jednací: UZSVM/SBE/1243/2017-SBEH

Název veřejné zakázkyOprava střechy a terasy administrativní budovy Na Sekyře 2123, Rakovník

Druh zadávacího řízeníZakázky malého rozsahu
Druh veřejné zakázkyVZ na stavební práce
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnotyMalého rozsahu
Evidenční číslo ISVZ
Adresa vyhlašovateleÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH
ÚZEMNÍ PRACOVIŠTĚ STŘEDNÍ ČECHY
RAŠÍNOVO NÁBŘEŽÍ 390/42, 128 00 NOVÉ MĚSTO, PRAHA 2
Termín zahájení zadávacího řízení10.03.2017
Termín podání03.04.2017 09:00
Termín otevírání03.04.2017 09.15
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena
Vybraný uchazeč
Cena bez DPH
Cena celkem včetně DPH
Ceny bez DPH ostatních uchazečů
Poznámka
Nabídku lze podat pouze prostřednictvím elektronického tržiště Gemin.
Zadávací dokumentace
Dodatečné informace
Smlouva
Aktualizováno dne10.03.2017
Číslo jednací: UZSVM/A/11590/2017-SOV

Název veřejné zakázkyPodpora a rozvoj Informačního systému spisové služby UZSVM

Druh zadávacího řízeníOtevřené řízení
Druh veřejné zakázkyVZ na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnotyNadlimitní
Evidenční číslo ISVZZ2017-005914
Adresa vyhlašovatele
Termín zahájení zadávacího řízení03.03.2017
Termín podání18.04.2017 10:00
Termín otevírání18.04.2017 10.15
Základní hodnotící kritériumEkonomická výhodnost nabídky
Vybraný uchazeč
Cena bez DPH
Cena celkem včetně DPH
Ceny bez DPH ostatních uchazečů
Poznámka
Zadávací dokumentace
Nabídky se podávají písemně, a to pouze v listinné podobě na adresu zadavatele - viz zadávací dokumentace
Dodatečné informace
Smlouva
Aktualizováno dne
Číslo jednací: UZSVM/U/2611/2017-HSPH

Název veřejné zakázkyOprava dešťové kanalizace sídla OP Česká Lípa

Druh zadávacího řízeníZakázky malého rozsahu
Druh veřejné zakázkyVZ na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnotyMalého rozsahu
Evidenční číslo ISVZ
Adresa vyhlašovateleÚZSVM, ÚP Ústí n.L.,
Mírové náměstí 36,
400 01 Ústí n.L.
Termín zahájení zadávacího řízení03.03.2017
Termín podání26.04.2017 10:00
Termín otevírání26.04.2017 10.15
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena
Vybraný uchazeč
Cena bez DPH
Cena celkem včetně DPH
Ceny bez DPH ostatních uchazečů
Poznámka
Zadávací dokumentace
Dodatečné informace
Smlouva
Aktualizováno dne
Číslo jednací: UZSVM/SBN/1080/2017-SBNH

Název veřejné zakázkyOprava plochy parkoviště před administrativní budovou č.p. 2079, Benešov

Druh zadávacího řízeníZakázky malého rozsahu
Druh veřejné zakázkyVZ na stavební práce
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnotyMalého rozsahu
Evidenční číslo ISVZ
Adresa vyhlašovateleÚZSVM ÚP Střední Čechy
Rašínovo nábřeží 390/42
128 00 Praha 2
Termín zahájení zadávacího řízení01.03.2017
Termín podání20.03.2017 10:00
Termín otevírání20.03.2017 10.15
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena
Vybraný uchazeč
Cena bez DPH
Cena celkem včetně DPH
Ceny bez DPH ostatních uchazečů
Poznámka
Nabídku lze podat výhradně prostřednictvím e-tržiště Gemin.
Zadávací dokumentace
Dodatečné informace
Smlouva
Aktualizováno dne01.03.2017
Číslo jednací: UZSVM/H/3140/2017-HSPH

Název veřejné zakázkyDodávka hygienických potřeb pro ÚP Hradec Králové

Druh zadávacího řízeníOtevřené řízení
Druh veřejné zakázkyVZ na dodávky
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnotyMalého rozsahu
Evidenční číslo ISVZ
Adresa vyhlašovateleÚzemní pracoviště Hradec Králové
Horova 180/10
502 06 Hradec Králové
Termín zahájení zadávacího řízení28.02.2017
Termín podání13.03.2017 09:00
Termín otevírání13.03.2017 09.05
Základní hodnotící kritériumEkonomická výhodnost nabídky
Vybraný uchazeč
Cena bez DPH
Cena celkem včetně DPH
Ceny bez DPH ostatních uchazečů
Poznámka
Zadávací dokumentace
Dodatečné informace
Smlouva
Aktualizováno dne
Číslo jednací: UZSVM/U/2629/2017-HSPH

Název veřejné zakázkyNákup spotřebního materiálu ICT pro ÚP

Druh zadávacího řízeníZakázky malého rozsahu
Druh veřejné zakázkyVZ na dodávky
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnotyMalého rozsahu
Evidenční číslo ISVZ
Adresa vyhlašovateleÚZSVM, ÚP Ústí n.L.,
Mírové náměstí 36,
400 01 Ústí nad Labem
Termín zahájení zadávacího řízení24.02.2017
Termín podání15.03.2017 10:00
Termín otevírání15.03.2017 10.15
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena
Vybraný uchazečTOPSOFT JKM spol. s r.o., Jungmannova 1029, 413 01 Roudnice nad Labem
Cena bez DPH803089,00 Kč
Cena celkem včetně DPH
Ceny bez DPH ostatních uchazečů2. PREMO s.r.o., nám. Svobody 284, 687 08 Buchlovice 822212,00
3. PWR computers s.r.o., Slévárenská 415/4, 709 00 Ostrava 870146,25
Poznámka
cena je vzorový nákupní košík
Zadávací dokumentace
nabídky lze podat pouze prostřednictvím e-tržiště Gemin
Dodatečné informace
V Př.č. 3 - nákupní košík seznam (př.č. 3 - nákupní košík.xlsx) je na řádku č. 69 chybně uveden CPU ke zboží „Opt. válec Kyocera KM-2560 -Mita Drum DC-1560/1860/2060/2360/2560“. Správně má být pro tento druh zboží uveden CPU „DK-670 (302H093012)“
Smlouva
278,84Kb
RS č. 12/2017
Aktualizováno dne
Číslo jednací: UZSVM/O/1862/2017-HSPH

Název veřejné zakázkySlužby soudních znalců pro ÚZSVM, Územní pracoviště Ostrava

Druh zadávacího řízeníZakázky malého rozsahu
Druh veřejné zakázkyVZ na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnotyMalého rozsahu
Evidenční číslo ISVZ
Adresa vyhlašovateleÚřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Územní pracoviště Ostrava
Lihovarská 1335/9, 716 10 Ostrava - Radvanice
Termín zahájení zadávacího řízení15.02.2017
Termín podání27.02.2017 08:00
Termín otevírání27.02.2017 08.15
Základní hodnotící kritériumEkonomická výhodnost nabídky
Vybraný uchazeč
Cena bez DPH
Cena celkem včetně DPH
Ceny bez DPH ostatních uchazečů
Poznámka
Zadávací dokumentace
Dodatečné informace
Smlouva
Aktualizováno dne
Číslo jednací: UZSVM/U/2379/2017-HSPH

Název veřejné zakázkyLikvidace odpadu ze zbořeniště na pozemku st. p. č. 2023 v k. ú. Jablonec nad Nisou“

Druh zadávacího řízeníZakázky malého rozsahu
Druh veřejné zakázkyVZ na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnotyMalého rozsahu
Evidenční číslo ISVZ
Adresa vyhlašovateleÚZSVM, ÚP Ústí nad Labem,
Mírové náměstí 36,
400 01 Ústí n.L.
Termín zahájení zadávacího řízení15.02.2017
Termín podání14.03.2017 10:00
Termín otevírání14.03.2017 10.15
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena
Vybraný uchazečTechnické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o, Souběžná 2340/7, 466 01 Jablonec nad Nisou
Cena bez DPH70571,00 Kč
Cena celkem včetně DPH85391,00 Kč
Ceny bez DPH ostatních uchazečů2. Martin Marek, Karlovská 157, 460 10 Liberec XXII – Horní Suchá 114000,00Kč
3. Číma odpady s.r.o., Londýnská 10/99, Liberec XI – Růžodol, 460 01 Liberec 189000,00Kč
4. Marius Pedersen a.s., Průběžná 1940/3, Nový Hradec Králové, 500 09 Hradec Králové 88650,00Kč
5. AQUATEST a.s, Hlubočepy Geologická 988/4, 152 00 Praha 118633,00Kč
Poznámka
Nabídky budou hodnoceny podle jediného kritéria – nabídkové ceny včetně DPH.

Zadávací dokumentace
Dodatečné informace
2407,79Kb
Jeho původní rozměry byly 18 x 3,5 x 2,5 m. Foto objektu v příloze 4x.

UPOZORNĚNÍ: Nabídky musí být buď zaslány poštou, anebo doručeny osobně v pracovní dny, nejpozději však do data a hodiny stanovené Výzvou do podatelny zadavatele na adresu: ÚZSVM, ÚP Ústí nad Labem, Mírové náměstí 3129/36, 400 01 Ústí nad Labem. Podmínka doručení není splněna podáním nabídky k přepravě, ale okamžikem, kdy ji fyzicky obdrží zadavatel k zaevidování. Nabídka musí být podána v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky, a to „VEŘEJNÁ ZAKÁZKA - Likvidace odpadu ze zbořeniště na pozemku st. p. č. 2023 v k. ú. Jablonec n. N. - NEOTEVÍRAT“. viz. výzva
Smlouva
SoD č. 11/2017
Aktualizováno dne17.02.2017
Číslo jednací: UZSVM/A/60991/2016-SOV

Název veřejné zakázkyRekonstrukce datových rozvodů v objektu Jiráskova 1476, Rychnov nad Kněžnou

Druh zadávacího řízeníOtevřené řízení
Druh veřejné zakázkyVZ na dodávky
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnotyMalého rozsahu
Evidenční číslo ISVZ
Adresa vyhlašovateleRašínovo nábřeží 390/42
128 00 Praha 2
Termín zahájení zadávacího řízení08.02.2017
Termín podání02.03.2017 10:00
Termín otevírání02.03.2017 10.15
Základní hodnotící kritérium
Vybraný uchazečAG COM, s.r.o., nám. Míru 22, 503 03 Smiřice, IČO: 47452081
Cena bez DPH212080,00 Kč
Cena celkem včetně DPH256616,80 Kč
Ceny bez DPH ostatních uchazečů2. MAREGS, spol. s r.o., J. z Poděbrad 639/29, IČO: 14617731, 222.179,00Kč bez DPH, 268.836,59Kč s DPH
3. Harrytel, s.r.o., Šůlova 674, Nýřany, IČO: 26412721, 233.392,14Kč bez DPH, 282.404,49Kč s DPH
4. SYZA s.r.o., Nádražní 946, Třebíč, IČO: 03567834, 247.112,39Kč bez DPH, 299.005,99Kč s DPH
5.EM SYSTEM s.r.o., Teplého 2688, Pardubice, IČO: 25536940, 269.175,80Kč bez DPH, 325.703,00Kč s DPH
6. Compactive, s.r.o., Dornych 54/47, Brno, IČO: 26916622, 299.500,00Kč bez DPH, 362.395,00Kč s DPH
7. ACP AuComp CZ, s.r.o., Argentinská 286/38, Praha, IČO: 04309634, 299.592,79Kč bez DPH, 362.507,00Kč s DPH
8. SITEL, spol. s r.o., Baarova 957/15, Praha , IČO: 44797320, 315.936,73Kč bez DPH, 382.283,44Kč s DPH
9. XEVOS Solutions s..ro., Sokolská třída 1263/24, Ostrava, IČO: 27831345, 322.246,80Kč bez DPH, 389.918,63Kč s DPH
10. Tlapnet s.r.o., U schodů 122/5, Praha, IČO: 27174824, 322.419,30Kč bez DPH, 390.127,35Kč s DPH
11. UNISMINI-služby, spol. s r.o., Bělčická 2922/22, Praha, IČO: 62418742, 323.533,00Kč bez DPH, 391.474,93Kč s DPH
Poznámka
Zadávací dokumentace
Dodatečné informace
Smlouva
Smlouva o dílo č. 9/2017
Aktualizováno dne17.03.2017
Číslo jednací: UZSVM/U/1427/2017-HSPH

Název veřejné zakázkyServis a opravy služebních vozidel - ÚP Ústí n.L.

Druh zadávacího řízeníZakázky malého rozsahu
Druh veřejné zakázkyVZ na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnotyMalého rozsahu
Evidenční číslo ISVZ
Adresa vyhlašovateleÚZSVM, ÚP Ústí n.L.,
Mírové náměstí 36,
400 01 Ústí n.L.
Termín zahájení zadávacího řízení06.02.2017
Termín podání20.02.2017 10:10
Termín otevírání20.02.2017 10.15
Základní hodnotící kritériumEkonomická výhodnost nabídky
Vybraný uchazečLouda Auto a.s., Choťánky 166, 290 01 Poděbrady
Cena bez DPH499,00 Kč
Cena celkem včetně DPH
Ceny bez DPH ostatních uchazečů
Poznámka
cena za hodinu práce
Zadávací dokumentace
57,33Kb
Nabídky lze podat pouze prostřednictvím e-tržiště Gemin.
Dodatečné informace
Smlouva
Smlouva se uzavírá na dobu určitou do celkové ceny díla 600 000 Kč včetně daně z přidané hodnoty, nejpozději však do 31. 12. 2020, podle toho, která ze skutečností nastane dříve.
Aktualizováno dne07.03.2017
Číslo jednací: UZSVM/A/748/2017-SOV

Název veřejné zakázkyRámcová dohoda o připojení objektů na pult centralizované ochrany

Druh zadávacího řízeníOtevřené řízení
Druh veřejné zakázkyVZ na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnotyNadlimitní
Evidenční číslo ISVZZ2017-000796
Adresa vyhlašovateleÚZSVM, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 - Nové Město
Termín zahájení zadávacího řízení25.01.2017
Termín podání09.03.2017 10:00
Termín otevírání09.03.2017 10.15
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena
Vybraný uchazeč
Cena bez DPH
Cena celkem včetně DPH
Ceny bez DPH ostatních uchazečů
Poznámka
Zadávací dokumentace
Dodatečné informace
Smlouva
Aktualizováno dne