Sobota, 29. února 2020

Rozpočet 2016

Rozpočet 2016 - závazné ukazatele rozpočtu
 
Souhrnné ukazatele rozpočtu ÚZSVM 2016
Schválený rozpočet 2016
Příjmy celkem
744 000 000,00
Výdaje celkem
1 479 117 714,00
SPECIFICKÉ UKAZATELE - PŘÍJMY
 
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem
744 000 000,00
v tom: příjmy z rozpočtu EU bez SZP celkem
0,00
v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem
744 000 000,00
SPECIFICKÉ  a PRŮŘEZOVÉ UKAZATELE - VÝDAJE
 
Správa majetku státu a právní zastupování státu ve věcech majetkových
1 479 117 714,00
Platy zaměstnanců a ostatní platby za prov. práci
689 189 441,00
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem
234 324 410,00
Převod FKSP
10 054 499,00
Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU celkem
0,00
v tom: ze státního rozpočtu
0,00
v tom: podíl rozpočtu EU
0,00
Výdaje na programy vedené v ISPROFIN celkem
375 687 000,00