Středa, 27. května 2020

Rozpočet 2017

Rozpočet 2017 - ukazatele schváleného rozpočtu
 
Souhrnné ukazatele rozpočtu ÚZSVM 2017
Schválený rozpočet 2017
Příjmy celkem
860 000 000
Výdaje celkem
1 646 831 445
SPECIFICKÉ UKAZATELE - PŘÍJMY
 
 
 
 
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem
860 000 000
v tom: příjmy z rozpočtu EU bez SZP celkem
0
v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem
860 000 000
SPECIFICKÉ  a PRŮŘEZOVÉ UKAZATELE - VÝDAJE
 
 
 
 
Správa majetku státu a právní zastupování státu ve věcech majetkových
1 646 831 445
Platy zaměstnanců a ostatní platby za prov. práci
721 808 727
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem
245 414 968
Převod FKSP
14 058 384
Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU celkem
0,00
Výdaje na programy vedené v ISPROFIN celkem
440 680 000
 
 
Skutečné čerpání rozpočtu 2016
 
Souhrnné ukazatele rozpočtu ÚZSVM 2017
Skutečné čerpání 2016
 
Příjmy celkem
860 000 000
 
Výdaje celkem
1 646 831 445
 
SPECIFICKÉ UKAZATELE – PŘÍJMY
 
 
 
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem
1 154 507 614
 
v tom: příjmy z rozpočtu EU bez SZP celkem
0
 
v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem
1 154 507 614
 
SPECIFICKÉ  a PRŮŘEZOVÉ UKAZATELE - VÝDAJE
 
 
 
Správa majetku státu a právní zastupování státu ve věcech majetkových
1 413 160 698
 
Platy zaměstnanců a ostatní platby za prov. práci
630 489 190
 
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem
213 981 094
 
Převod FKSP
9 555 621
 
Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU celkem
0,00
 
 
Výdaje na programy vedené v ISPROFIN celkem
380 674 180