Sobota, 7. prosince 2019

Dolní Věstonice získaly pozemek pod božími mukami

15.10.2019
Dolní Věstonice získaly pozemek pod božími mukami
Břeclavské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových převedlo Dolním Věstonicím pozemek, na kterém stojí boží muka.
Pozemek, který byl v minulosti zapsán na neznámého vlastníka, se nachází v zastavěném území obce Dolní Věstonice, v ochranném pásmu pro kulturní nemovité památky a na území s archeologickými nálezy kategorie II, které je evidováno ve Státním archeologickém seznamu ČR. Stavba božích muk je evidována na seznamu kulturních památek České republiky.