Středa, 24. července 2019

Dosavadní nájemce koupil v aukci ornou půdu v Líšťanech

10.01.2019
Dosavadní nájemce koupil v aukci ornou půdu v Líšťanech
Pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Lounech prodalo dva zemědělské pozemky ve výběrovém řízení s aukcí.

Jednalo se o pozemek s rozlohou 8 387 m2 ležící v katastrálním území Brodec a o pozemek o výměře 5378 m2 ležící v katastrálním území Líšťany u Cítolib. Oba pozemky jsou situované mimo zastavěné území obce a jsou součástí souvislé zemědělské plochy využívané nájemcem.

Pozemky získal ÚZSVM do příslušnosti hospodařit na základě usnesení Okresního soudu v Mostě jako odúmrť. Úřadem byly nabízeny k prodeji ve výběrovém řízení s aukcí. Již v prvním kole, ve kterém byla minimální kupní cena stanovena ve výši 268 400 Kč, se přihlásil jediný účastník, dosavadní nájemce pozemků. Ten oba pozemky nakonec získal do svého vlastnictví za nabídnutou kupní cenu ve výši 341 250 Kč.

Odúmrť je v právním řádu České republiky obecně definována v občanském zákoníku takto: dědictví, které nenabude žádný dědic, připadne státu. Příslušnost ÚZSVM hospodařit s takto nabytým majetkem vyplývá ze zákona o majetku státu.