Neděle, 22. září 2019

Historické váhy prodány v aukci za více než 3 tisíce Kč

13.06.2019
Historické váhy prodány v aukci za více než 3 tisíce Kč
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Táboře získal starožitnou váhu, kterou vzápětí prodal prostřednictvím Elektronického aukčního systému.
Stará kuchyňská váha bez závaží připadla státu při dodatečném projednávání dědictví, při kterém byly řešeny věci nalezené při vyklízení bytu po zemřelém. Jednalo se o mechanickou váhu s klasickou pákovou konstrukcí vyvažovacího mechanismu. Litinový korpus je poměrně robustní a předpokládá maximální zatížení až 5 kg. Ve své době se tento druh vah používal jak v domácnostech, tak ve většině běžných obchodů s koloniálním zbožím. Součástí byla dvojice různě velkých misek z povrchově upraveného mosazného plechu.
 
Prodej se uskutečnil formou elektronické aukce. Nejnižší podání bylo stanoveno na 160 Kč s minimálním příhozem 20 Kč. Všech 23 registrovaných účastníků elektronické aukce dokázalo, že i v současnosti je o historické zboží opravdu nebývalý zájem. I přes absenci originálních závaží se konečná cena zastavila až na úctyhodných 3 520 Kč. Výtěžek byl převeden do státního rozpočtu.
 
Odúmrť je v právním řádu České republiky obecně definována v občanském zákoníku takto: dědictví, které nenabude žádný dědic, připadne státu. Příslušnost ÚZSVM hospodařit s takto nabytým majetkem vyplývá ze zákona o majetku státu.