Pátek, 19. října 2018

Městys Ročov získal od ÚZSVM bezúplatně tři pozemky

13.11.2017
Městys Ročov získal od ÚZSVM bezúplatně tři pozemky
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Lounech převedl do vlastnictví městyse Ročov bezúplatně tři pozemky ležící v katastrálním území Dolní Ročov. Dva pozemky jsou zařazeny do kategorie místních komunikací III. třídy a jeden pozemek do kategorie IV. třídy. Jedná se o pozemky situované v okrajové, zastavěné části obce Dolní Ročov, v blízkosti kláštera.
Na původní pozemky byl uplatněn restituční nárok Českou provincií řádu sv. Augustýna. Vzhledem ke skutečnosti, že na části nárokovaných pozemků oprávněnou osobou se nachází stavba silničního tělesa, byly pozemky odděleny geometrický plánem a oddělené části nebyly vydány – jedná se o nezemědělské pozemky. Následně mohly být nevydané pozemky v účetní hodnotě 13 153 korun převedeny městysi Ročov.