Neděle, 17. prosince 2017

Prodej pozemků v areálu hotelu Luisa ve Františkových Lázních

11.08.2017
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) prodal soubor nemovitých věcí ve Františkových Lázních, které se nacházejí v okrajové části lázeňského města.
Předmětem prodeje byl pozemek pod budovou hotelu a pozemky k budově přiléhající, které jsou částečně zatravněné se zpevněnými asfaltovými plochami a s trvalými porosty.
 
Všechny pozemky byly prodány jejich stávajícímu nájemci, který o jejich prodej oficiálně požádal. Prodejem došlo ke sjednocení vlastnických vztahů k nemovitým věcem v celém areálu hotelu. Výtěžek z prodeje činil celkem 3 610 000 Kč a byl odveden do státního rozpočtu.
 
Pozemky přešly do správy ÚZSVM po zrušení okresního úřadu.