Sobota, 21. září 2019

ÚZSVM přemístil pracovníky Úřadu práce v Rokytnici nad Jizerou do nového sídla

22.05.2019
ÚZSVM přemístil pracovníky Úřadu práce v Rokytnici nad Jizerou do nového sídla
Semilské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových pomohlo Úřadu práce ČR přemístit dva zaměstnance z detašovaného kontaktního pracoviště v Rokytnici nad Jizerou do prostor kontaktního pracoviště v Jilemnici. Důvodem uskutečněného přesunu bylo ukončení komerčního nájmu nebytových prostor v nestátní budově v Rokytnici nad Jizerou.
Úřad práce souhlasil s přesunem nejen z hlediska principu hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti, ale i z bezpečnostních důvodů. Vzhledem k dispozicím rokytnického pracoviště nebylo možno zajistit při bezpečnostním incidentu ochranu klientů či zaměstnanců.
 
Změnu přesunu zaměstnanců schválila Regionální dislokační komise v Hradci Králové. Uskutečněný přesun zaměstnanců zajistí vyšší bezpečnost a přinese roční úsporu ve výdajích státního rozpočtu ve výši 100 000 Kč.
 
Dislokační agenda je jednou ze základních činností Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Jejím smyslem je nalézt co nejefektivnější rozmístění státních zaměstnanců v administrativních budovách a docílit úspor ve výdajích za provoz státních úřadů.