Úterý, 26. března 2019

ÚZSVM převzal budovy v Šumperku od Úřadu práce

13.03.2018
ÚZSVM převzal budovy v Šumperku od Úřadu práce
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Šumperku převzal dvě administrativní budovy i s přilehlými pozemky a garáž v Šumperku. Jedná se o objekty na ulici Starobranská a na ulici Lidická, které dříve využíval Úřad práce jako administrativní budovy.

Vzhledem k současné nevyužitelnosti objektů pro Úřad práce České republiky, bylo rozhodnuto o trvalé nepotřebnosti majetku a ÚZSVM převzal majetek na základě zákona o majetku státu.  V současné době je administrativní budova na ulici Lidická zcela prázdná. Administrativní budova s přilehlými pozemky bude v průběhu roku 2018 prodána formou výběrového řízení s následnou aukcí, případně dražbou.

Administrativní budova na ulici Starobranská, přilehlé pozemky a garáž, byly převzaty v podílu o velikosti  924/1000. V přízemí budovy se nachází 3 obchody, jinak je budova zcela prázdná. S budovou bude dále nakládáno v souladu se zákonem o majetku státu.