Čtvrtek, 23. listopadu 2017

ÚZSVM převzal do své správy administrativní budovu v Klatovech

16.05.2017
ÚZSVM převzal do své správy administrativní budovu v Klatovech
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Klatovech převzal od Úřadu práce administrativní budovu v historickém centru Klatov v účetní hodnotě téměř 550 tisíc korun.
Úřad práce již budovu ke své činnosti nepotřeboval a zároveň žádná organizační složka státu neprojevila o budovu zájem, proto byla budova převedena na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Budova v ulici Krameriova je nyní ve schvalování regionální dislokační komise a poté bude připravován její prodej.