Sobota, 29. února 2020

ÚZSVM převzal na Chebsku další nepotřebný majetek

11.09.2019
ÚZSVM převzal na Chebsku další nepotřebný majetek
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Karlových Varech převzal od Generálního ředitelství cel nepotřebný majetek.
Jednalo se o budovu v katastrálním území Pomezí nad Ohří v účetní hodnotě 17 227 186 Kč na pozemku o výměře 459 m2 (účetní hodnota 173 Kč). Součástí předání byly dále movité věci a příslušenství bez hodnoty – elektrická akumulační topidla, elektrické čerpadlo, elektrická, vodovodní a kanalizační přípojka. Přebíraný majetek tvořil součást bývalého hraničního přechodu. Budova celnice byla v roce 1998 zrekonstruována a sloužila jako archiv. 
Dále se jednalo o stavbu v katastrálním území Lázně Kynžvart vč. šesti pozemků (celková výměra všech parcel je 2 702 m2). Účetní hodnota předávaného majetku vč. signalizačního zařízení činí 1 007 803 Kč. Součástí předávaného majetku je i kanalizační, vodovodní a elektrická přípojka, zpevněná betonová a dlážděná plocha, trvalé porosty, dřevěná kolna, elektrická akumulační topidla drátěné oplocení s vraty, plechové klece na kovových nohách spojené se zemí, betonové stupně a rampa. Některé ze staveb byly využívány jako prostory pro uskladnění padělků originálních značek zabavených celními orgány.