Neděle, 17. prosince 2017

ÚZSVM převzal nepotřebnou administrativní budovu v Jaroměři v hodnotě téměř 5,7 milionu korun

12.10.2017
ÚZSVM převzal nepotřebnou administrativní budovu v Jaroměři v hodnotě téměř 5,7 milionu korun
Náchodské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových převzalo od Generálního finančního ředitelství majetek v katastrálním území Jaroměř.
Jednalo se o stavební parcelu, jejíž součástí je administrativní budova, prvorepubliková secesní vila. Předmětem převodu byly i další tři parcely, nemovitý majetek byl tak převzat v celkové účetní hodnotě 5 690 000 korun. ÚZSVM bylo zároveň předáno více jak 200 položek movitého inventáře.
 
Generální finanční ředitelství nepotřebovalo majetek k plnění svých úkolů, zároveň žádná organizační složka v rámci rezortu neprojevila o nabízený majetek zájem. Z tohoto důvodu bylo vydáno rozhodnutí o trvalé nepotřebnosti a následně došlo k jeho předání na ÚZSVM. Úřad nyní hledá způsob co nejefektivnějšího využití objektu v souladu se zákonem.