Úterý, 17. července 2018

ÚZSVM převzal prestižní ocenění za zavedení řady protikorupční opatření a posílení transparentnosti

03.10.2017 |
ÚZSVM převzal prestižní ocenění za zavedení řady protikorupční opatření a posílení transparentnosti
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) převzal cenu OTEVŘENO od obecně prospěšné společnosti Otevřená společnost. Ocenění obdržel za zavedení řady nových razantních protikorupčních opatření při prodeji a hospodaření se státním majetkem, která byla organizátory soutěže vyhodnocena jako „sada trefných opatření, mířících pomocí transparentnosti na neuralgické body možného zneužívání informací a manipulování při prodeji státního majetku.“
​„Jedná se o zcela mimořádný úspěch a ocenění našich zásadních protikorupčních opatření. Velmi si vítězství v této prestižní anketě vážím. Jsem ráda, že naši snahu o výrazné posílení transparentnosti zaznamenala i veřejnost. Zprůhlednit prodej státního majetku, posílit veřejnou kontrolu a také zavést systémová protikorupční opatření byl jedním z mých cílů, který se postupně daří plnit. Bohužel za tyto aktivity čelím různým výhrůžkám likvidací, ale i zcela nepravdivým útokům v médiích, proti kterým se velmi těžko brání. Proto děkuji všem, kteří mne v tomto úsilí podporují a zejména zaměstnancům našeho úřadu, bez kterých by nešlo všechny změny uvést v život,“ uvedla generální ředitelka ÚZSVM Kateřina Arajmu.
Hodnocena byla opatření zavedená od poloviny loňského do poloviny letošního roku. ÚZSVM zavedl řadu nových pravidel prodeje státního majetku, která výrazně zvyšují transparentnost a která byla předmětem hodnocení. ÚZSVM například zrušil prodej nemovitostí obálkovou metodou, nyní se nemovitosti prodávají pouze v dražbě nebo v aukci.  ÚZSVM nyní také draží výhradně vlastními zaměstnanci, čímž dochází k omezení možného zneužití údajů. 
ÚZSVM také nově zveřejňuje i majetek, který je k prodeji teprve připravován. Informace o prodeji se tak dostane k více lidem a každý má delší čas připravit se na podání nabídky. Tento krok oceňují i zástupci místních samospráv.
ÚZSVM rovněž změnil lhůty pro složení kauce ve výběrových řízeních při prodeji státního majetku. Kauce pro podání nabídky nyní musí být připsána na účet ÚZSVM až ve lhůtě pro podání nabídek, tudíž nikdo dopředu nemůže zjistit, kolik bylo připsáno kaucí a kolik může být nabídek. Dříve bylo povinné kauce skládat dva dny předem a část zaměstnanců a externí dodavatel měli informaci o počtu složených kaucí a v případě složení pouze jedné kauce docházelo k nepodání nabídky. Tímto opatřením tak bylo znemožněno např. spekulovat na budoucí snížení ceny v opakovaném výběrovém řízení.
Výrazně se pro veřejnost zjednodušil prodej státního majetku ve výběrových řízeních. Fyzické osoby nyní nově vyplňují pouze jeden list, a to jméno, příjmení, datum narození, trvalý pobyt a výši nabízené kupní ceny. Ostatní údaje jsou nepovinné. Právnické osoby pak vyplňují název firmy, IČO, sídlo, jméno osoby oprávněné k jednání a nabízenou výši kupní ceny. Dříve bylo třeba vyplnit také závaznou adresu pro doručování, číslo účtu, ze kterého je odeslána kauce, variabilní a specifický symbol. Nyní tak postačuje vyplnit méně povinných údajů a zájemci tak nejsou vyřazováni pro formální nedostatky.
Soutěž Otevřeno x Zavřeno hodnotí otevřenost úřadů a dalších institucí veřejné správy. Soutěž hodnotí zejména kvalitu přístupu k informacím, účasti na rozhodování, svobody projevu a otevřených dat. Předmětem nominace je jednotlivý čin, který přispěl ke zlepšení nebo zhoršení otevřenosti veřejné správy.