Pátek, 19. října 2018

ÚZSVM prodal dřevní hmotu vytěženou na pozemku ve vlastnictví státu

13.11.2017
ÚZSVM prodal dřevní hmotu vytěženou na pozemku ve vlastnictví státu
Dle oznámení Policie ČR došlo na jednom z pozemků ÚZSVM k vytěžení dřevní hmoty v objemu cca 600 m3. Dřevní hmota byla Policií ČR předána ÚZSVM v Pelhřimově, který ji následně prodal za téměř milion korun.
Dřevní hmota byla napadena kůrovcem, proto ÚZSVM nechal urychleně zpracovat znalecký posudek. Znalec upozornil, že další ponechání dřevní hmoty na skládkách bude mít za následek pokračující pokles hodnoty dřevní hmoty. Po průzkumu trhu nabízených výkupních cen byla dřevní hmota prodána obchodní firmě, která nabídla nejvýhodnější výkupní ceny včetně zajištění odvozu dřevní hmoty vlastními prostředky v požadovaném termínu.
 
Dle konečných výsledků činil objem vytěžené dřevní hmoty na pozemku celkem 623,88, m3 a konečná vyfakturovaná částka činila 998 765 korun. Tato částka byla následně odvedena do státního rozpočtu.