Neděle, 17. prosince 2017

ÚZSVM prodal rodinný dům v Kněždubi za 982 tisíc korun

13.10.2017
ÚZSVM prodal rodinný dům v Kněždubi za 982 tisíc korun
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Hodoníně završil předáním klíčů prodej rodinného domu, vedlejší stavby a dvou pozemků (celkem o výměře 883 m2) v centru obce Kněždub. Majetek prodaný za 982 tisíc korun připadl státu jako odúmrť.
Vedlejší stavba vznikla přestavbou původní staré stodoly v 70. letech minulého století. Tato stavba má větší zastavěnou plochu i větší obestavěný prostor než vlastní rodinný dům. Rovněž její technický stav je podstatně lepší.
 
Po provedení nezbytných oprav využije získaný majetek nový vlastník, kterým se stala obec Kněždub, pro pořádání kulturních a společenských aktivit v obci a dále jako zázemí chovatelů, zahrádkářů, pěveckých sborů a dalších obdobných činností. Obec Kněždub náleží do regionu Strážnicka a oblasti Bílých Karpat.