Sobota, 29. února 2020

ÚZSVM v Benešově vyřešil dalších 13 pozemků zapsaných na neexistujícího vlastníka

12.09.2019
ÚZSVM v Benešově vyřešil dalších 13 pozemků zapsaných na neexistujícího vlastníka
Benešovské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových podalo katastrálnímu úřadu v Benešově návrh k přepsání 13 pozemků, u nichž dosud bylo evidováno právo hospodaření pro zaniklý Školní statek Pomněnice.
Pozemky o celkové rozloze 26 378 m2 a v celkové hodnotě 10 939 774 Kč jsou evidovány jako silnice nebo ostatní komunikace. V roce 2001, kdy byl Školní statek Pomněnice převáděn do působnosti Středočeského kraje, tyto pozemky převedeny nebyly a zůstaly zapsány na školní statek, který ve své původní podobě zanikl a byl postupně transformován do dnešní příspěvkové organizace zřizované Středočeským krajem s názvem Školní statek Středočeského kraje.
S pozemky od té doby nikdo nehospodařil a tudíž ÚZSVM poté, co zmapoval kompletně jejich složitou historii a prověřil všechny do úvahy připadající restituční a jiné nároky, se přihlásil s vlastnickým nárokem pro Českou republiku.
Sedm pozemků patřilo v minulosti k panství Konopišťskému. Československému státu připadly pozemky v roce 1922 jakožto majetek bývalé panovnické rodiny rakousko-uherské, konkrétně bývalého následníka trůnu Františka Ferdinanda Este a jeho potomků. V letech 1939 - 1945 tyto pozemky převzala Německá říše v souvislosti s budováním výcvikového prostoru jednotek SS na Benešovsku.
Dva pozemky přešly na stát podle ústavního zákona v roce 1948 jako veřejný statek, přičemž část těchto původních pozemků byla použita pro vybudování přípojky z Benešova k dálnici D1. Zbývající čtyři pozemky byly původně ve vlastnictví fyzických osob, z toho ve třech případech přešly na stát jako odúmrť a v jednom případě v rámci přídělového řízení v roce 1948. O dalším osudu pozemků bude rozhodováno podle platných zákonů a předpisů. Pokud o ně neprojeví zájem jiná organizační složka státu nebo státní organizace, bude k jeho odstátnění přednostně využita transparentní forma prodeje, buď dražba podle zákona o veřejných dražbách nebo výběrové řízení s následnou aukcí či  elektronická aukce.