Čtvrtek, 5. prosince 2019

ÚZSVM v Litoměřicích získal dědictví v hodnotě 602 tisíc korun

12.07.2019
Litoměřické pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových získalo na základ rozhodnutí Okresního soudu v Litoměřicích finanční částku v celkové hodnotě 602 463 Kč po dvou zemřelých jako tzv. odúmrť. Peníze následně byly odvedeny do státního rozpočtu.
V prvním případě se jednalo o finanční částku ve výši 251 355 Kč po sedmasedmdesátiletém muži, který žil v domově důchodců a neměl žádného zákonného dědice.

Zbývající finanční částka ve výši 351 108 Kč připadla státu po čtyřiaosmdesátileté ženě, která žila v domově se zvláštním režimem a která rovněž neměla žádné dědice. Kromě peněz zdědil ÚZSVM  také několik movitých věcí, které budou nejprve nabídnuty státním institucím a v případě nezájmu budou nabídnuty široké veřejnosti k prodeji prostřednictvím elektronického aukčního systému na stránkách www.nabidkamajetku.cz.
Odúmrť je v právním řádu České republiky obecně definována v občanském zákoníku takto: dědictví, které nenabude žádný dědic, připadne státu. Příslušnost ÚZSVM hospodařit s takto nabytým majetkem vyplývá ze zákona o majetku státu.